Siirry pääsisältöön

Ekonia Oy:n Itämeri-sitoumus onnistuneesti päätökseen

Uutinen

Ekonia Oy:n sitoumuksen ytimessä oli tavoite tehdä mittaamisesta yleisempää vesistöjen ja maatalouden kontekstissa, sekä testata tuotevalikoimasta löytynyttä käsimittalaitetta maataloudessa. Sitoumus julkaistiin alkuvuodesta 2016, jonka jälkeen erityisesti maatalouden mittalaiteratkaisut ovat ottaneet suuria askeleita eteenpäin. Ekonia Oy on tuonut ammattitaitoaan ja asiantuntemustaan BSAG:n tietoon ja edesauttanut näin Itämeri-työtä. Yritys on osallistunut aktiivisesti BSAG:n ja sen muiden sidosryhmien aiheeseen liittyviin tapahtumiin ja tuonut näin mittaamisen tärkeyttä esiin.

Osana sitoumusta Ekonia lahjoitti Horiba LAQUAtwin -mittalaitteita K-maatalouden koetilan käyttöön, jossa mittalaitteiden avulla testattiin kasvien ja maaperän kalium- ja nitraattipitosuuksia. Varsinkin nitraattipitoisuuksien osalta tulokset olivat lupaavia, ja mittalaite voisi hyvinkin soveltua maatilatason ratkaisuksi. Koetoiminnan lyhyen keston vuoksi lisätutkimuksille on tarvetta riittävän validiteetin varmistamiseksi.

”BSAG:n Itämeri-sitoumus on toimiva konsepti ja se on tarjonnut yrityksellemme keinon tuoda lisäarvoa Itämeri-työhön, sekä samanaikaisesti edistää sekä omaa että mittausteknologian näkyvyyttä tärkeiden sidosryhmien keskuudesssa”, toteaa Ekonia Oy:n tuotevastaava Juho Iso-Kuusela.

Vaikka yrityksen Itämeri-sitoumus päättyy, epäformaali yhteistyö jatkuu. Lisäksi uuden sitoumuksen hahmottelu on jo aloitettu.

”Ekonia Oy:n ja BSAG:n välinen yhteistyö on ollut saumatonta. Säätiön toimiminen mittalaiteratkaisuja toimittavien yritysten kanssa on välttämätöntä uusien vesistöihin ja maatalouteen kohdistuvien ratkaisujen eteenpäin viemiseksi”, kertoo BSAG:n projektipäällikkö Nicholas Wardi.

Lue myös

Lue lisää
image/svg+xml