Siirry pääsisältöön

eQ:n Sininen Planeetta -rahasto tarjoaa sijoittajalle helpon tavan tukea Itämeri-työtä

Uutinen

Poliittisen päätöksenteon vaikeus suurten haasteiden aikakaudella on tehnyt vastuullisesta sijoittamisesta kiinnostavan positiivisen vaikuttamisen väylän. Varainhoitoyhtiö eQ:n ja Baltic Sea Action Groupin yhteistyö antaa sijoittajalle mahdollisuuden entisestään vahvistaa sijoituksensa yhteiskunnallista vaikuttavuutta.

Samalla kun Australiassa metsät roihuavat, Etelä-Suomessa vietetään lumetonta ja ennätyslämmintä talvea. Muuttuneet sääolosuhteet, hupeneva luonnon monimuotoisuus ja köyhtyvä maaperä heikentävät monella alueella ruuantuotannon edellytyksiä. Suomessa leutoina talvina peltomaalta valuu tavallista enemmän ravinteita mereen ja kesän tullen Itämeren heikko tila muistuttaa itsestään sinilevän muodossa. Ihmisten rakentamat järjestelmät ovat luoneet toisiinsa kietoutuvia, vakavia ja vaikeaselkoisia ongelmia.

– Monen poliittisen johtajan ajaessa sisäänpäin käpertyvää politiikkaa, hitaasti mutta vääjäämättömästi pahenevat globaalit ongelmat, kuten ilmastonmuutos, uhkaavat jäädä tviittien jalkoihin. Systeemitason ongelmat vaativat aikaa ja strategista, jopa ylisukupolvista näkemystä sekä rohkeutta toimeenpanna päätöksiä joiden vaikutukset ylittävät vaalikausien rajalliset aikaikkunat. Ilmastonmuutoksen kohdalla ollaankin tultu pisteeseen, jossa kansalaiset ja kuluttajat alkavat vaatia toimia kaikilta yhteiskunnan toimijoilta. Ongelmia voidaankin ratkoa myös politiikan ulkopuolella laajalla yhteistyöllä yhteiskunnan eri osa-alueilla. Yritykset, joihin Sininen Planeetta -rahastossa sijoitan toimivat juuri näin. eQ ja Itämeri- ja ilmastotyötä tekevä Baltic Sea Action Group (BSAG) tarjoavat kansalaisille mahdollisuuden edistää monimutkaisten, erikoisosaamista vaativien ongelmien ratkaisua, kertoo varainhoitoyhtiö eQ:n kestävän teknologian johtaja ja rahaston salkunhoitaja Esa Saloranta.

eQ:n kestävän teknologian johtaja ja Sininen Planeetta -rahaston salkunhoitaja Esa Saloranta

eQ:n Sininen Planeetta -sijoitusrahaston BSAG-osuussarja tarjoaa sijoittajalle uuden tavan luoda sekä varallisuutta että positiivista muutosta. Sininen Planeetta on kestävän teknologian osakerahasto. Sijoittaja voi olla mukana kääntämässä talouden suuntaa pois hiiliriippuvuudesta kohti tehokasta ja älykästä resurssien käyttöä, jonka lisäksi BSAG-osuussarja mahdollistaa Itämeri-työn tukemisen rahastosijoittamisen kautta. Sijoittamalla eQ Sininen Planeetta -rahaston BSAG-osuussarjaan sijoittaja maksaa sijoituksestaan vuosittain 0,25 % enemmän kuin rahaston normaali 1,50 %:n hallinnointipalkkio. Tämä 0,25 % lahjoitetaan suoraan BSAG:lle. Lisäksi eQ ohjaa 85 % osuussarjan hallinnointipalkkiosta BSAG:n ympäristötyöhön, kuusinkertaistaen sijoittajan lahjoituksen. Sijoittamalla 10 000 euroa BSAG osuussarjaan sijoittajan lisäkustannus on 25 euroa vuodessa, mutta BSAG saa yhteensä 150 euroa. Osuussarjan ensimmäisenä kokonaisena vuotena 2019 osa Sininen Planeetta -rahaston asiakkaista ovatkin siirtyneet BSAG osuussarjaan. Myös aivan uudet asiakkaat ovat löytäneet tämän tavan tukea Itämerityötä.

– Osuussarjasta tulevat lahjoitukset ovat merkittävä taloudellinen tuki BSAG:lle. Vuosittaisella lahjoituksella voidaan varmistaa, että BSAG pystyy auttamaan Itämerta projektityötä kattavammin. Lahjoitus mahdollistaa myös toimintamme pitkäjänteisen suunnittelun ja uusiin haasteisiin tarttumisen, kertoo BSAG:n toimitusjohtaja Michaela Ramm-Schmidt.

eQ:ta ja BSAG:ta yhdistää tapa lähestyä ongelmia kokonaisvaltaisesti. Ymmärtämällä, miten ongelmat kietoutuvat yhteen, voidaan korjata juurisyyt, eikä vain oireita. Holistisen näkemyksen perusteella BSAG toimii konkreettisesti ja tiedeperustaisesti systeemimuutoksen puolesta yhteistyössä muun muassa tutkijoiden, yritysten, viljelijöiden ja viranomaisten kanssa.

 

Kokonaisvaltainen kestävyys suojaa myös yritystä

Aiempaa tiedostavammassa ilmapiirissä joillekin yrityksille viherpesu voi olla houkuttelevaa ja Sininen Planeetta -rahastoa hoitava Saloranta huomauttaakin, että on tehtävä töitä aidon kestävyyden varmistamiseksi. Sininen Planeetta -sijoitusrahaston kaikilta sijoituksilta vaaditaan kokonaisvaltaista kestävyyttä. Se tarkoittaa paitsi sosiaalisten ja ekologisten näkökohtien huomioimista myös taloudellista terveyttä.

–  Kestävää strategiaa ei tehdä vain brändiä kirkastamalla. Kokonaisvaltainen kestävyys voi synnyttää pysyvää kilpailuetua – sitä kannattaa etsiä ja tavoitella. Kilpailuetu, joka on linjassa yhteiskunnan, luonnon ja ihmisten hyvinvoinnin kanssa luo myös taloudellista arvoa. Kokonaisvaltainen kestävyysajattelu on taloudellisesti järkevää, koska kestävyyden tuominen strategian ytimeen auttaa yhtiöitä selviämään arvaamattomissa olosuhteissa, tähdentää Saloranta.

eQ Sininen Planeetta -sijoitusrahaston tuotto onkin ollut vertailuindeksinä käytettävää MSCI maailmanosakeindeksiä selvästi parempi. Kestävää sijoittamista ei tulekaan katsoa hyväntekeväisyytenä, vaan sijoituksiltaan tulee odottaa hyvää tuottoa.

– Paraikaa tapahtuva muutos kohti ymmärrystä bisneksen kokonaisvaltaisesta kestävyydestä onkin lähtenyt asiakkaiden arvojen ja vaatimusten muutoksesta. Suomalaiset ovat entistä kiinnostuneempia sijoittamisen vaikutuksista.  Sinisen Planeetan BSAG-osuussarja on innovatiivinen vastaus aikamme suurin kysymyksiin. Hyvä osaketuotto, laajasti positiiviset yhteiskunnalliset vaikutukset ja vieläpä mahdollisuus ohjata käytännössä kaikki kulut hyvänkeväisyyteen – ei siitä pitäisi mitään puuttua, jos kuka tahansa pohtii, minkä jäljen jättää pitkäaikaissäästäjänä, toteaa eQ:n Saloranta.

Lue myös

Lue lisää
image/svg+xml