Siirry pääsisältöön

EU:n uusi lannoitelainsäädäntö mahdollistaa eurooppalaiset kierrätyslannoitemarkkinat

Uutinen

EU:n uusi lannoitelainsäädäntö on nyt julkaistu. Uudet säädökset avaavat eurooppalaiset markkinat kierrätyslannoitteille, kierrätysteknologioille sekä muille orgaanisille lannoitteille.

Ravinteiden kierrätys on tärkeä osa kiertotaloutta ja se liittyy Itämereen usealla tavalla: kun ravinteet pysyvät kierrossa ja kestävässä käytössä ne eivät valu vesistöihin. Lisäksi orgaaniset kierrätyslannoitteet parantavat maaperän kuntoa ja hiilensidontaa, jolloin maaperä pidättää ravinteita ja hillitsee ilmastonmuutosta.

Baltic Sea Action Group on aktiivisesti edistänyt kestävää ja turvallista ravinteiden kierrätystä vuodesta 2013 ja monien mukaan säätiöllä oli keskeinen rooli ravinteiden sisällyttämisessä EU:n kiertotalousstrategiaan, johon myös uusi lannoitelainsäädäntö kuuluu.

Europan komission yhteiseltä tutkimuskeskukselta on myös tulossa raportti, joka ehdottaa kriteerejä uusien materiaalien (kuten biohiilen/pyrolyysiaineiden, struviitin/talteen otetun fosfaattisuolan, tuhkapohjaisten tuotteiden) sisällyttämiseksi säädöspakettiin.

Lue lisää.

Lakipaketti suomen kielellä.

Lue myös

Lue lisää
image/svg+xml