Siirry pääsisältöön

Fazer mukaan Carbon Action -alustalle

Uutinen

Fazer päivittää BSAG:lle tekemäänsä Itämeri-sitoumustaan. Konsernin vuonna 2013 luotuun, kestävään viljantuotantoa edistävään viljavisioon tuodaan mukaan Carbon Actionin tutkimia ja edistämiä hiiliviljelyn periaatteita.

Suurena viljanostajana Fazer kantaa vastuuta kestävän viljanviljelyn kehittämisestä. Baltic Sea Action Group (BSAG) on tehnyt ympäristöyhteistyötä Fazerin kanssa jo vuodesta 2013 jolloin Fazer teki Itämerisitoumuksen BSAG:lle. Osana ensimmäistä BSAG:lle antamaansa Itämerisitoumustaan Fazer kehitti yhdessä viljelijöidensä kanssa viljavision ja kymmenen kestävän viljelyn periaatetta sen toteuttamiseksi.  Viljavision tavoitteena on hillitä sisävesien ja Itämeren rehevöitymistä, suojella luonnon monimuotoisuutta ja maaperän elinvoimaisuutta sekä vähentää kemikaalien käyttöä viljelyssä. Nyt Fazer päivittää säätiölle viime vuonna tekemänsä toisen viisivuotisen Itämeri-sitoumuksen liittymällä mukaan Carbon Action -alustalle ja liittämällä ilmastonmuutoksen hillitsemisen ja hiilen sitomisen maaperään vahvasti osaksi viljavisiotaan.

Maaperän kykyä sitoa hiiltä voidaan edistää maaperästä ja pelloista huolehtimalla, ja näin hillitä ilmastonmuutosta. BSAG:n ja Ilmatieteen laitoksen johtamalla Carbon Action -alustalla yhdistyy tutkimus ja käytännön työ ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Carbon Action etsii tapoja vauhdittaa hiilen varastoitumista ilmakehästä peltoon, ja edistää hiiltä varastoivaa viljelyä suomalaisilla maatiloilla, samalla todentaen sen vaikutuksia tieteellisesti. Carbon Action -alusta mahdollistaa tiedon jakamisen ja molemminpuolisen oppimisen tutkijoiden ja yritysten välillä.

 

Viljavisio on osa Fazerin Itämeri-sitoumusta ja vastuullisuustyötä

Fazerin viljavisiota viedään käytäntöön kymmenen kestävän viljanviljelyn periaatteen avulla. Ne koottiin hyvistä käytössä olevista toimintatavoista yhdessä viljelijöiden sekä tuottaja- ja ympäristöjärjestöjen kanssa. Vuonna 2017 julkaistut periaatteet käsittelevät muun muassa kemikaalien käyttöä ja peltojen maaperästä huolehtimista. Alun perin niissä keskityttiin erityisesti vesistöjen rehevöitymisen ehkäisemiseen. Koska viljelymenetelmät kehittyvät jatkuvasti, Fazer tarkastelee myös periaatteita säännöllisesti. Carbon Action -alustaan liittyminen tukee Fazerin vastuullisuusohjelman tavoitteita ja hiiliviljely liitetään osaksi Fazerin viljavisiota.

”Monesti samat keinot ja toimenpiteet tukevat rehevöitymisen sekä ilmastonmuutoksen ehkäisemistä. Tavoitteemme on, että vuoteen 2025 mennessä kaikki käyttämämme kotimainen vilja on viljelty kestävän viljelyn periaatteiden mukaisesti.”, kertoo vastuullisuusjohtaja Nina Elomaa Fazer-konsernista.

”On hienoa nähdä, että pitkäjänteinen ympäristöyhteistyömme Fazerin kanssa kehittyy yhä uusille alueille”, iloitsee BSAG:n sisältöjohtaja Laura Höijer. ”Maatalousmaan hiilensidonta on aihe, jonka skaalaamisessa Fazerin kaltainen toimija pystyy vaikuttamaan merkittävästi”, Höijer jatkaa.

BSAG:n luotsaama Carbon Action -yritysyhteistyö tuo koko ruokaketjun toimiin mukaan ja mahdollistaa tulevaisuudessa hiilineutraalien tuotteiden syntymisen ja sen, että viesti saavuttaa myös kuluttajat. Ruuan tuotanto- ja kulutustavoilla on merkittävä vaikutus ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvinvointiin ja Fazerin liittyminen yhteistyöhön luo lisää mahdollisuuksia ratkaista ongelmia.

 

 

 

Lue myös

Lue lisää
image/svg+xml