Siirry pääsisältöön

Gofore ja BSAG aloittavat yhteistyön – digitalisaation avulla lisävauhtia uudistavaan maatalouteen

Uutinen Yritysyhteistyö

Gofore Oyj ja Baltic Sea Action Group (BSAG) ovat aloittaneet kolmivuotisen yhteistyön, jonka tavoitteena on valjastaa digitalisaatio kehittämään uudistavan eli regeneratiivisen maatalouden ratkaisuja. Hiiltä sitovan, uudistavan maatalouden potentiaali ilmastonmuutoksen hillinnässä on merkittävä.

Gofore on tehnyt Itämeri-sitoumuksen, jonka myötä se tarjoaa työpanostaan ja asiantuntemustaan dataa hyödyttäviin teknologioihin liittyen BSAG:n tavoitteiden saavuttamiseksi. Erityisesti tavoitteena on nopeuttaa Carbon Action -alustan työtä maaperän hiilensidonnan lisäämiseksi ja vesistökuormituksen vähentämiseksi. Goforen Itämeri-sitoumus on voimassa 2020–2022.

”Digitalisaation mahdollisuuksia tulisi hyödyntää kestävän kehityksen haasteiden ratkaisemisessa huomattavasti enemmän. Tässä me goforelaiset haluamme toimia tienraivaajana”, toteaa Goforen kestävän kehityksen johtaja Kristiina Härkönen.

”Moderneilla datan keräämisen, jalostamisen ja esittämisen keinoilla voidaan parantaa Carbon Action -hankkeessa kehitettyjen menetelmien skaalautuvuutta. Näin saadaan nostettua kaikkien osapuolien näkyville kaikki uudistavan maatalouden avulla saavutettavat hyödyt, jotka ovat tässä vaiheessa vielä pitkälti piilossa. Lisäksi pystymme tukemaan kokonaisuuden hahmottamista erilaisin palvelumuotoilun menetelmin”, Härkönen valottaa.

Osana Itämeri-sitoumusta Gofore osallistuu myös Carbon Action -yritysyhteistyöhön. Toimintaperiaatteena on kaikkia osallistujia hyödyntävä yhteistyö, jossa jaetaan tutkimustietoa, kehitetään toimenpiteitä hiiliviljelyyn ja viedään ruokajärjestelmän toimintaa ilmastoystävällisempään suuntaan. Goforen asiantuntemus maaperän hiilensidontaa edistävän datan ja dataa hyödyntävän teknologian suunnitteluun ja kehittämiseen on alustalle arvokasta.

”Ruokajärjestelmän piirissä liikkuu paljon tietoa, ja dataa syntyy jatkuvasti lisää muun muassa tutkimuksen myötä. Monet toimijat viljelijöistä ja viranomaisista yrityksiin ja kuluttajiin tarvitsevat tätä tietoa toimintansa parantamiseksi, mutta tieto on usein hajallaan erilaisissa järjestelmissä. Gofore voi digitalisaation ja palvelumuotoilun osaamisellaan auttaa tiedon järjestämisessä niin, että se on sekä helposti saatavilla että ymmärrettävää käyttäjille”, kiteyttää BSAG:n toimitusjohtaja Michaela Ramm-Schmidt.

Kristiina Härkösen mukaan on hienoa, että Gofore pääsee mukaan osaksi Carbon Action -verkostoa.

”Sen puitteissa kehitettävät menetelmät eivät pelkästään tuo toivoa ilmastonmuutoksen torjuntaan, vaan vaikuttavat myös luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseen, vesistöjen suojeluun ja kestävään ruoantuotantoon. On kiehtovaa, miten monen eri alan asiantuntemusta Carbon Action tuo yhteen. Tämä on meille mahdollisuus kehittää ymmärrystämme siitä, miten systeemisiä haasteita ratkaistaan verkostomaisen toiminnan avulla. Lisäksi tämä antaa työntekijöillemme mahdollisuuden antaa panoksensa tärkeään kestävän kehityksen työhön”, Kristiina Härkönen sanoo.

Asiantuntija-avun ja yritysyhteistyön lisäksi Gofore sitoutuu tukemaan BSAG:n toimintaa vuosittain erikseen määriteltävällä summalla.

Gofore Oyj on kansainvälistä kasvua tavoitteleva digitalisaation asiantuntija. Meitä on Suomessa, Saksassa, Espanjassa ja Virossa yhteensä yli 700 alan johtavaa asiantuntijaa, jotka ovat yrityksemme sydän, aivot ja kädet. Kaikella tekemisellämme on positiivinen vaikutus – oli kyse johdon konsultoinnista, muotoilusta tai koodauksesta. Meillä tehdään töitä ihmisistä, yhteisöistä ja organisaatioista välittäen. Toimintaamme ohjaavat vahvat arvomme: olemme jokaiselle hyvä työpaikka ja elämme asiakkaidemme onnistumisista. Liikevaihtomme vuonna 2019 oli 64,1 milj. euroa. Gofore Oyj:n osake noteerataan Nasdaq First North Growth Finland -markkinapaikalla. Tutustu meihin paremmin osoitteessa www.gofore.fi.

 Baltic Sea Action Group (Elävä Itämeri säätiö) on Suomessa vuonna 2008 perustettu voittoa tavoittelematon säätiö. BSAG:n tavoitteena on Itämeren ekologisen tasapainon palauttaminen muuttuvissa ilmasto-oloissa. BSAG:n kokoamalla laajalla Carbon Action -alustalla etsitään tapoja, joilla vauhdittaa hiilen varastoitumista ilmakehästä peltomaahan ja todentaa varastoituminen tieteellisesti. Hiiliviljelyn avulla hoidetaan maaperää ja turvataan kestävää ruoantuotantoa. Carbon Actionissa tutkijat, viljelijät ja yritykset toimivat yhteistyössä hiiltä sitovan ja monihyötyisen viljelyn edistämiseksi. Terve maaperä sitoo hiiltä sekä pidättää vettä, kiintoainesta ja ravinteita tehokkaasti, mikä vähentää ravinnevalumia Itämereen ja muihin vesistöihin.

Lue myös

Lue lisää
image/svg+xml