Siirry pääsisältöön

Harppaus uudistavan viljelyn kehitykseen Suomessa – koko ruokaketjun yhteisponnistus tarjoaa uudistavan viljelyn verkkokurssin maksutta kaikille

Uutinen Carbon Action Uudistava maatalous

Tiedote 9.2.2021

Uudistavan viljelyn e-opisto tarjoaa viljelijöille ajankohtaista ja tieteeseen pohjautuvaa tietoa maaperää, satoja ja ympäristön tilaa parantavista käytännöistä. Maksuton verkkokurssi on ympäristösäätiö Baltic Sea Action Groupin (BSAG) ja design- ja teknologiayhtiö Reaktorin vetämä yhteisponnistus, joka pohjautuu Sitran ja Ilmatieteen laitoksen tuella käynnistettyyn Carbon Action -työhön. Kurssi on tehty yhdessä viljelijöiden, tutkijoiden ja suomalaisen ruokaketjun toimijoiden kanssa. 

Uudistava viljely on merkittävä työkalu ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja siihen sopeutumiseen. Tutkimukset osoittavat lähestymistavan hyödyt niin tuottavuudessa, ilmastovaikutuksissa, vesistönsuojelussa kuin luonnon monimuotoisuuden parantamisessa. Maaperän kuntoa parantava uudistava viljely auttaa ruoantuotantoa sopeutumaan ilmastonmuutoksen tuomiin äärisäihin ja parantaa satovarmuutta.

Uusi verkkokurssi tarjoaa 60 tunnin edestä monipuolista oppimateriaalia ja käytännön työkaluja omalla maatilalla sovellettavaksi. Tavoitteena on, että kurssin kävisi ensimmäisen vuoden aikana 5 000 maanviljelijää eli runsaat 10 prosenttia suomalaisista viljelijöistä.

“Uudistava viljely on nouseva ilmiö maailmalla. Verkkokurssimme tuo uusinta tietoa helposti kymmenien tuhansien viljelijöiden saataville. Verkkokoulutuksen tuomat edut menetelmien käyttöönotossa ovat herättäneet laajalti kansainvälistä kiinnostusta jo ennen kurssin virallista lanseerausta”, kommentoi Reaktorin johtava suunnittelija Niko Kavenius.

Maaperän hiilivarasto on suurempi kuin ilmakehän ja kaiken kasvillisuuden yhteensä.   Palauttamalla ilmakehän hiiltä maatalouden keinoin takaisin maaperään, on mahdollista hillitä ilmastonmuutosta. Mittakaavasta kertoo, että jos Suomen kaikki mineraalimailla sijaitsevat tilat saataisiin sitomaan hiiltä uudistavan maatalouden avulla, voitaisiin ilmakehästä palauttaa maaperään esimerkiksi koko maan henkilöautoliikenteen vuosittaisia päästöjä vastaava määrä eli 5 megatonnia hiilidioksidia.

“Ilmastonmuutos on Itämeren suurin uhka. Toivoa tuo se, että samoilla maatalouden toimilla voidaan vaikuttaa sekä ilmastonmuutoksen että Itämeren rehevöitymisen hillintään ja maatalouden kannattavuuden parantamiseen. E-opisto tarjoaa kaikille suomalaisille viljelijöille tasapuolisen mahdollisuuden parantaa satojaan ja näyttää esimerkkiä, joka voidaan monistaa minne tahansa muuallekin”, kommentoi BSAG:n toimitusjohtaja Michaela Ramm-Schmidt.

Suomi etenee uudistavan viljelyn etujoukoissa. BSAG:n, Sitran ja Ilmatieteen laitoksen vuonna 2017 aloittama Carbon Action -hanke tutkii ja kehittää keinoja, joilla maaperän hiilen varastointia voidaan tehostaa ja tieteellisesti todentaa. Huippututkimusta ja käytännön kokeiluja tehdään ruoantuotannon parissa yhteistyössä viljelijöiden ja yritysten kanssa. E-opisto tuo sadan pilottitilan kanssa tehdyn työn tulokset maksuttomasti kaikkien saataville.

”Sadot ja viljelyvarmuus ovat parantuneet sen jälkeen, kun olen alkanut soveltaa uudistavan viljelyn periaatteita. Kulut ovat pienentyneet ja eläinten käsittely on kiertolaidunnuksen myötä helpottunut. Tätä on helppoa kokeilla ensin myös osalla peltoja”, toteaa kurssin tekoon osallistunut viljelijä Tuomas Näppilä Kestilän tilalta, Urjalasta.

Läpi ruokaketjun menevää yhteistyötä ilmaston hyväksi

Erityisen vaikuttavan Uudistavan viljelyn e-opistosta tekee sen takana oleva kumppanijoukko. E-opistoa ovat tukemassa mm. Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra ja Ilmatieteen laitos, tuottajajärjestöt sekä useat suomalaisen ruokaketjun suuret toimijat, jotka ovat sitoutuneet kunnianhimoisiin kestävyystavoitteisiin tuotantoketjussaan.

“Ympäristöasiat ovat ihmisille koko ajan tärkeämpiä, mutta valintojen tekeminen käytännössä on vaikeaa. Meille on tärkeää kouluttaa maidontuottajiamme, jotta hiilineutraalisuus toteutuisi tulevaisuudessa koko tuotantoketjussa. Näin saadaan kauppoihin kotimaisia uudistavalla viljelyllä valmistettuja tuotteita”, kommentoi Valion Hiilineutraali maitoketju -yksikön johtaja Juha Nousiainen.

Uudistava viljely osoittaa, että luontokatoon ja ilmastokriisiin on olemassa käytännön ratkaisuja. Suomalaiset viljelijät voivat olla etujoukoissa tukemassa luonnon monimuotoisuutta ja hiilen sitoutumista maaperään. Sitra haluaa olla mahdollistamassa tätä tärkeää työtä”, toteaa Sitran Kestävyysratkaisut-teeman johtaja Mari Pantsar.

Kurssin kumppaneina ovat Sitran, Ilmatieteen laitoksen ja Valion lisäksi ProAgria, Fazer, S-ryhmä, Atria, Lahden kaupunki ja Viking Malt sekä sponsoreina MTK ja SLC. Kurssi julkaistaan 9.2.2021, ja se on kaikille käyttäjille maksuton.

Lisätietoja: 

Pieta Jarva, viestintäjohtaja, BSAG, pieta.jarva@bsag.fi, +358 50 338 1096
Niko Kavenius, johtava suunnittelija, Reaktor, niko.kavenius@reaktor.com, +358 40 1823 258

Baltic Sea Action Group (BSAG, Elävä Itämeri säätiö) on vuonna 2008 perustettu voittoa tavoittelematon säätiö. BSAG:n työskentelee Itämeren ekologisen tasapainon saavuttamiseksi nopeuttamalla keskeisiä pelastustoimia. Säätiö panostaa hankkeisiin, joissa on suurin vaikuttavuus ja pysyvyys. www.bsag.fi www.carbonaction.fi

Reaktor Education on vuonna 2018 perustettu Reaktorin koulutuksiin erikoistunut liiketoimintayksikkö, joka kehittää ja toteuttaa maailman parasta verkko-oppimista yhteistyössä yritysten ja korkeakoulujen kanssa. Lippulaivakurssi Elements of AI on äänestetty opiskelijoiden toimesta maailman parhaaksi tietojenkäsittelytieteen verkkokurssiksi. https://www.reaktor.com/work/education/  

Lue myös

Lue lisää
image/svg+xml