Siirry pääsisältöön

Itämeri- ja vastuullisuusosaamista tuleville merenkulkijoille

Uutinen Vastuullinen merenkulku

Merenkulkualan koulutuksissa on nähty ongelmana se, että valmistuvat opiskelijat eivät tunne merenkulun ympäristövaikutuksia ja millaisin vapaaehtoisin toimin niitä voidaan vähentää. Meriklaari -hankkeen tavoitteena oli lisätä merenkulkijoiden tietoisuutta vastuullisesta jätteenkäsittelystä ja kiertotaloudesta sekä laajemmin Itämeren tilasta.

Loka-auto purkamassa jätevesiä rahtilaivasta satamassa
Vastuulliset toimijat purkavat jätevesiä maihin Itämeren sijaan.

Suomessa koulutetaan merenkulkijoita sekä toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa ja että ammattikorkeakouluissa. Oppilaitokset ovat tunnistaneet ongelmaksi sen, että kouluista valmistuvat opiskelijat tuntevat vain säädösten mukaan kielletyt ja sallitut toimet – eivät sitä, mitä ympäristövaikutuksia merenkululla on ja millaisin vapaaehtoisin toimin niitä voidaan vähentää.

BSAG:n Meriklaari -hankkeen tavoitteena oli tarttua tähän ongelmakohtaan ja lisätä merenkulkijoiden tietoisuutta vastuullisesta jätteenkäsittelystä ja kiertotaloudesta sekä laajemmin Itämeren tilasta. Tulevien merenkulun ammattilaisten on perehdyttävä ympäristöä koskevien säännösten lisäksi myös vapaaehtoisiin toimiin, joilla voidaan pienentää merenkulun haitallisia vaikutuksia meriympäristölle. Vain nostamalla aihe esiin opetusohjelmissa saadaan tieto välitettyä kaikille opiskelijoille. Tietoisuus Itämeren herkästä tilasta, ympäristökysymyksistä ja vastuullisuudesta siirtyy uusien merenkulkijoiden mukana laivoille. 

Yhteistyötä merenkulkuoppilaitosten kanssa

Oppilaitosten kanssa käytiin keskustelua nykyisistä oppimateriaaleista ja ympäristöön liittyvien kurssien sisällöstä. Oppilaitosten toiveena oli saada käyttöön mahdollisimman joustava kokonaisuus, josta opettajat voivat valita omaan opetukseensa tarpeelliset osat.  Aineisto tehtiin englanniksi, jotta oppilaitokset voivat levittää tietoa materiaaleista kansainvälisissä merenkulun oppilaitosten verkostoissa.  Oppilaitokset voivat käyttää aineistoja Moodle-alustan kautta.

BSAG:n tuottamissa materiaaleissa käydään läpi merenkulun ympäristövaikutukset, yleisimmät ympäristösäädökset, Itämeren aluetta koskevat erityismääräykset sekä vapaaehtoisuuteen perustuvat toimet, erityisesti laivaperäisen jätteen käsittelyn osalta. Osa materiaaleista on yleistajuisempia, joten niitä voidaan käyttää myös merenkulkua sivuavissa opinnoissa. 

Materiaalit käsittelevät seuraavia aihealueita:

  • Itämeri-tieto
  • Merenkulun ympäristövaikutukset
  • MARPOL sopimus 
  • MARPOL säädökset Itämerellä
  • Alusten pohjien likaantuminen ja pintakäsittelymenetelmät
  • Päästöt
  • Painolastivesien hallinta
  • Satamien vastaanottolaitteistot
  • Vapaaehtoiset toimet merenkulun ympäristövaikutusten minimoimiseksi

Vaikuttavuutta lyhyellä ja pitkällä aikavälillä

Hankkeen monipuolistaa koulujen opetusmateriaaleja jo lyhyellä aikavälillä. ”Opettajilla on käytössään ajantasaisia materiaaleja, jotka houkuttelevat ottamaan ne osaksi opetusta. Ympäristö- ja vastuullisuusnäkökulmat nousevat opetusohjelmissa paremmin esille,” toteaa BSAG:n meriliikenteen projektipäällikkö Mia Hytti.

”Pidemmällä aikavälillä vaikuttavuus syntyy siitä, että alalle tulevat merenkulkijat ovat saaneet tuoretta oppia vastuullisuudesta ja merenkulun ympäristövaikutuksista. Tietoisuus lisääntyy myös Itämeren tilasta ja erityispiireistä. Opetuksen myötä he vievät uudenlaista asennetta mukanaan harjoittelupaikoilleen ja myöhemmin työpaikoilleen, niin laivoille kuin varustamoihin,” Hytti summaa.

”MERIKLAARI – vastuullisuusoppia tuleville merenkulkijoille” oli Baltic Sea Action Groupin toteuttama hanke, jonka sai rahoituksensa Euroopan meri- ja kalatalousrahaston Suomen toimintaohjelmasta 2014–2020.

OTA YHTEYTTÄ

Lue myös

Lue lisää
image/svg+xml