Siirry pääsisältöön

Jo toinen joulu Itämeri-ystävällistä jouluolutta!

Uutinen

Sinebrychoffin Itämeri-sitoumus on kehittää ohran viljelyä  entistä ympäristöystävällisemmäksi yhteistyössä Viking Maltin ja sopimusviljelijöiden kanssa, sekä tehdä tehtaastaan Keravalla ympäristön kannalta tehokas. Tänä vuonna on jo 10. kerta, kun KOFF Jouluoluen mallasohran voi jäljittää tietylle tilalle ja pellolle, ja toinen vuosi, kun BSAG tehnyt Viking Maltin oman auditoinnin päälle vielä Itämeren kannalta tarkennetun seurannan. Tänäkin vuonna jouluolut on viljelty Itämeri-ystävällisesti.

Itämeri-ystävällinen ruoantuotanto on samalla myös ilmastoystävällistä ruoantuotantoa. Tuotantopanokset pyritään käyttämään tarkasti hyväksi, rehevöittävät ravinnepäästöt minimoidaan, maan hiilivaroja pyritään kasvattamaan, ja viljelyssä hyödynnetään ympäristön kannalta hyväksi havaittuja menetelmiä.

Heikki ja Pauliina Puputin tilalla Eurassa on laskettu viljojen ravinnetaseet; kun typpi ja fosfori pysyvät ruuantuotannon käytössä, ne eivät karkaa vesistöjä rehevöittämään. Puputtien tilalla käytössä on monipuoliset viljelykasvit, ravinnetaselaskurit, lannoituksen jakaminen, suojakaistat sekä viljan kuivaus ja muu lämmön tuotanto omalla hakkeella. Poikkeuksellista edellisvuosien jouluoluen viljelijöihin nähden on ravinteiden kierrätys; omasta broilerin kasvatuksesta saadun lannan käyttö, jota tosin ei levitetä mallasohralle. Koska lantaa syntyy tilalla enemmän kuin omilla pelloilla tarvitaan, puolet lannasta menee lannoitevalmistuksen raaka-aineeksi muualle.

Kestävä maatalous hyödyttää Itämerta ja ilmastoa

Kestävä maatalous tarkoittaa taloudellisesti kannattavaa ja kielteiset ympäristövaikutukset minimoivaa tuotantoa, joka ei vaaranna ympäristön kantokykyä. Yhtenä kestävän maatalouden perustana on maaperän kunnosta huolehtiminen. Hyvä rakenteinen maaperä pitää ravinteet kasvien käytössä ja estää niitä valumasta vesistöihin. Se myös toimii hiilinieluna, joka varastoi hiiltä ilmasta ilmastonmuutosta hilliten.

Viime vuosina puhuttanut ja Puputtienkin tilalle tapahtuva ravinteiden kierrätys yksi askel kohti kestävää maataloutta. Siinä ruoantuotantoketjuun jo kerran lisättyjen ravinteiden käyttämistä uudelleen erityisesti lannoitteina. Ravinteita voidaan ottaa talteen muun muassa eläinten lannasta, jätevesien puhdistusprosessista, elintarviketeollisuuden sivuvirroista ja kotitalouksien orgaanisesta jätteestä. Yhdyskuntajätevesilietteiden osalta ravinteiden kierrätys vaatii vaarallisten aineiden poistamista. Yhdyskuntien jätevesilietteet ovat määrällisesti pieni osa koko ravinnekierrätyspotentiaalista.

Lue myös

Lue lisää
image/svg+xml