Siirry pääsisältöön

Juuso Joonasta BSAG:n hallituksen jäsen

Uutinen Carbon Action Uudistava maatalous

BSAG saa riveihinsä uutta osaamista, kun maa- ja metsätalouden moniosaaja ja maanviljelijä Juuso Joonasta tulee säätiön hallituksen jäsen. Joonalle on tärkeää omalla asiantuntemuksellaan edistää BSAG:n tehokkuutta toimijana, mikä taas vaikuttaa positiivisesti Itämereen ja muuhun ympäristöön.

Juuso Joona ja maanäytteitä

Juuso Joonalle Itämeri on paikka, jossa voi kokea yhteyden luontoon esimerkiksi kajakilla veden rajassa meloen. Samalla Itämeri koskettaa Joonaa hänen työnsä kautta. Maanviljelijänä ymmärrys on kasvanut siihen, että omiltakin pelloilta ravinteet voivat valua vesistöihin, ja tilalla tehtävät toimet näkyvät vesistöissä.  

”Vaikuttavuus on ajava voima kaikessa mitä teen. Olen tehnyt vuosia läheistä yhteistyötä Baltic Sea Action Groupin kanssa, ja säätiön toiminta on hyvin tuttua. BSAG on esimerkki siitä, miten kohtuullisillakin panoksilla voidaan saada aikaan merkittäviä tuloksia”, sanoo Juuso Joona.

”Hallituksen jäsenyyden myötä odotan, että pääsemme edistämään BSAG:n tavoitteita maa- ja metsätalousteemoissa, ja että voin sekä tuoda että syventää omaa osaamistani näillä alueilla. Uskon, että vaikuttavuus maksimoituu, kun päästään yhdessä pohtimaan ja löytämään ratkaisuja niin hallituksen, BSAG:n työntekijöiden kuin eri sidosryhmienkin kanssa”, Joona kertoo.

Uudistava maatalous elämäntapana

Joona viljelee maata Joutsenossa Tyynelän tilalla. Hän on tilan kasvatti, ja tila on ollut suvussa jo useamman sukupolven ajan. Hänen vanhempansa keskittyivät 1980-luvun lopulla karjasta luopumisen jälkeen kasvinviljelyyn, ja sillä tiellä Joonakin on jatkanut. Nykyään pelloilla kasvaa monipuolisesti erilaisia vilja- ja palkokasveja siemeniksi ja ruokakäyttöön, sekä öljykasveja öljypuristamoille ja omaan jalostukseen.

Tilalla on harjoitettu uudistavaa viljelyä 2000-luvun alusta lähtien, vaikkei sitä vielä silloin osattu kutsua uudistavaksi viljelyksi. Tämä lähti tarpeesta parantaa tilan peltojen kasvukuntoa, sillä rajoittavina tekijöinä tunnistettiin maaperän vähäinen multavuus sekä huono rakenne. Maata alettiin korjaamaan systemaattisesti ja soveltamaan uudistavia menetelmiä maailmalta. Joonan mukaan uudistava viljely on jäsentänyt tekemisen kokonaisuutta sekä auttanut tekemään työstä tavoitteellisempaa.

Kukkiva syysrypsi Tyynelän tilalla
Tyynelän tilalla viljellään muun muassa syysrypsiä. Tilan huipputuote on kylmäpuristettu rypsiöljy, jota tila tuottaa yhteistyössä toisen luomutilan kanssa. Kuva: Tyynelän tila

Yksi Tyynelän tilan keskeisistä tuotteista on tieto, jota tuotetaan ympäristöystävällisten viljelymenetelmien kehittämiseksi. Tilalla on jo parinkymmenen vuoden ajan tehty erilaisia havaintokokeita, ja nyt pelloilla on kolmen eri tutkimushankkeen koealoja, joista yksi on BSAG:n Carbon Actionin hiilipilotti.

”Viljelyn lisäksi teen myös tutkimusta, koulutusta ja neuvontaa. Kaikki nämä toimet nivoutuvat yhteen maaperän ja maanviljelyn kautta”, Joona miettii.

Hän on ollut alusta asti aktiivisesti mukana BSAG:n vuonna 2017 käynnistämässä Carbon Action –yhteistyössä, jossa uudistavaa viljelyä edistetään konkreettisesti samalla, kun tutkitaan hiilen sitoutumista maaperään. Joona oli mukana suunnittelemassa yhteistyön pohjaa, ja sittemmin hän on toiminut ohjausryhmän jäsenenä sekä viljelijäkouluttajana. Viime aikoina hänen työnsä Carbon Actionissa on keskittynyt mukana olevien yritysten sopimusviljelijöiden kouluttamiseen ja toiminnan viestin viemiseen sidosryhmille ympäri Eurooppaa. Hän on lisäksi orgaanisia lannoitteita, kalkkeja sekä maanparannuskuituja tarjoavan Soilfoodin perustaja ja hallituksen jäsen.

Maanviljelijä Juuso Joona seisoo ihmisjoukon keskellä ja kertoo yleisölle hänen vieressään olevista maanäytetesteistä.
Juuso Joonan toimiin kuuluu maanviljelyn lisäksi myös uudistavaan maatalouteen liittyvää tutkimusta, koulutusta ja neuvontaa.

”Itämeri kytkee yhteen maa- ja metsätalouden”

Tyynelän tilan metsissä Joona soveltaa samaa periaatetta, kuin maanviljelyssäkin, eli toimintaa kehitetään kestävämmäksi. Metsänhoidossa tätä toteutetaan jatkuvan kasvatuksen keinoin, eikä tilalla ole tehty avohakkuita sitten 1950-luvun. Joona edistää jatkuvaa kasvatusta myös Silva ry:ssä sekä Yhteismetsä Tuohessa. Jälkimmäisessä jatkuvaa kasvatusta toteutetaan käytännössä noin 700 ha pinta-alalla eri puolilla Suomea.

”Tämä tuntuu järkevältä ja mielekkäältä keinolta sopeutua ilmastonmuutokseen sekä torjua lajikatoa. Maa- ja metsätalous kytkeytyvät toisiinsa Itämeressä, sillä molemmista tulee merelle haitallisia päästöjä, joihin pitää puuttua maan päällä”, Joona pohtii.

Konkreettinen työ kaiken perustana

Joona korostaa, että vaikuttavuuteen kaikkein tehokkain keino on oma käytännön tekeminen ja esimerkkinä oleminen.

Myös BSAG:n toiminnan ytimessä on konkreettinen työ, jota säätiö tekee Itämeren ekologisen tasapainon palauttamiseksi, sekä ilmastonmuutoksen ja luontokadon torjumiseksi. BSAG haluaa saada aikaan kokonaisvaltaista parannusta, ja etsii jatkuvasti uusia keinoja Itämeren auttamiseksi. Myös poliittisen vaikuttamisen kannalta on oleellista näyttää, että käytännön ratkaisuja on olemassa.

”On ilo saada Juuso Joona osaksi BSAG:n aktiivista hallitusta. Juuson kaltaista syväosaamista on vaikea löytää ja uskon, että hänen panoksensa avulla voimme tehdä parasta mahdollista työtä Itämeren ja elinkelpoisen maapallon hyväksi”, sanoo BSAG:n hallituksen puheenjohtaja Saara Kankaanrinta.  

”Jatkossa toivon, että saamme tuotua tutkittua ja koeteltua tietoa vielä enemmän päätöksentekoon niin maatiloilla, yrityksissä kuin yhteiskunnassakin. Meidän pitää tässä ympäristön monikriisissä tunnistaa ongelmien juurisyyt, puuttua niihin ja matkalla hoitaa oireitakin”, Joona toteaa.

Lue myös

Lue lisää
image/svg+xml