Siirry pääsisältöön

Kestävän maatalouden edistämiselle jatkorahoitusta

Uutinen

Baltic Sea Action Groupin 10 vuotta kestänyt työ kestävän maatalouden edistämiseksi saa jatkoa. JÄRKI-hanketta alkumetreiltä asti rahoittaneet Louise ja Göran Ehrnroothin säätiö sekä Sophie von Julinin säätiö ovat myöntäneet BSAG:lle jatkorahoituksen vuosille 2019-2023. BSAG:n kestävän maatalouden eteen tehtävä työ pohjautuu Järki-toimintaan sekä Carbon Action -hiilipilottiin. Samalla BSAG:n ja Luonnon- ja riistanhoitosäätiön yhteishankkeenavuosina 2009-2018 toiminut Järki-hanke siirtyy ensi vuoden alusta kokonaisuudessaan BSAG:n toiminnan alle. Yhteistyö Luonnon- ja riistanhoitosäätiön kanssa jatkuu edelleen.

Kestävä maatalous pitää sisällään ekologisen, ekonomisen ja sosiaalisen kestävyyden. Ne kytkeytyvät toisiinsa kokonaisuutena, jossa tuotetaan laadukasta ruokaa, puhdasta ympäristöä, toimeentuloa ja hyvinvointia. BSAG:lla kestävän maatalouden keskiössä on maaperän hoito. Maaperän hyvä tila mahdollistaa suuremmat sadot, hiilen varastoitumista ilmakehästä maaperään, ravinteiden ja maa-aineksen pysymisen pellossa, toimivan vesitalouden sekä ruuantuotannon sopeutuminen ilmastonmuutoksen aiheuttamiin muuttuviin oloihin. Kestävä maaperän hoito lisää maanalaista luonnon monimuotoisuutta, mutta myös peltoluonnon maanpäällistä monimuotoisuutta.

Sekä JÄRKI että Carbon Action -hiilipilotti perustuvat yhteistyöhön viljelijöiden kanssa. Ilman sitä on mahdotonta löytää käytäntöön sopivia ratkaisuja ja toimintamalleja maatiloilla. Carbon Actionissa keskeistä on myös korkeatasoinen tutkimustyö, jota Ilmatieteen laitos koordinoi. BSAG on myös tehnyt pitkää yhteistyötä hallinnon, poliitikkojen ja yritysten kanssa. Keväällä aloitetaan muun muassa laaja yhteistyöprojekti Valion kanssa keväällä 2019, jossa Valion tuottajia koulutetaan Carbon Action -hiiliviljelijöiksi. Lisäksi yhteistyötä jatketaan sekä neuvojien että maataloushankkeiden kanssa. Myös uudet avaukset ovat tervetulleita!

Kuva Eija Hagelberg
Kuva Eija Hagelberg

Seuraavalla viisivuotiskaudella BSAG:n kestävän maatalouden kentässä jatketaan sadan hiiliviljelijän kouluttamista sekä laajennetaan hiiliviljelijöiden verkostoa. Hiilen varastoitumisen lisäksi kestävää maataloutta tarkastellaan kokonaisuutena, ja uutta tietoa jaetaan kaikille viljelijöille. Maatalousoppilaitosten kanssa kehitetään tiedonvälitystä vuosina 2017-2018 toimineen Järki Pelto -hankkeen hyvien kokemuksien pohjalta. Tuolloin yli tuhat viljelijää kävi maaperän hoitoa käsittelevissä tilaisuuksissa Varsinais-Suomen alueella. Näitä kokemuksia hyödynnetään eri puolilla Suomea järjestettävissä tilaisuuksissa ja viljelijäyhteistyössä.

Järjen asialistalle vuonna 2019 on myös EU:n yhteisen maatalouspolitiikan CAP-valmistelun seuraaminen, ja siihen osallistuminen kansallisella tasolla. CAP-suunnitelma ohjaa isolta osin viljelijöiden valintoja, joten on oleellista, että sen toimenpiteet olisivat kaikin tavoin kestäviä ja helppoja toteuttaa maatiloilla.

BSAG:n kestävän maatalouden toimissa keskeinen Carbon Action -hiilipilotti saa lisäksi rahoitusta vuonna 2019 Maj ja Tor Nesslingin säätiöltä viljelijäkoulutusten järjestämiseen ja MTK-säätiöltä maanäytteiden analysointiin. Lisäksi Sitralta saadusta käynnistysrahoituksesta on jäljellä osa vuodelle 2019.

 

Lisätietoja:

Projektijohtaja Eija Hagelberg

Baltic Sea Action Group

0500 609 526

eija.hagelberg@bsag.fi

 

Lue myös

Lue lisää
image/svg+xml