Siirry pääsisältöön

KOFF Jouluolut 2021 on uudistavasti viljelty ja Itämeri-ystävällinen

Uutinen Yritysyhteistyö

Sinebrychoffin Itämeri-sitoumus tuo markkinoille Suomen ensimmäisen hiiliviljellyn oluen. Vuoden 2021 KOFF jouluoluen ohra on viljelty uudistavan viljelyn periaatteita seuraten. Oluen ohra tulee  Sirkku Puumalan ja Patrick Nyströmin Verkatakkilan tilalta Vihdistä.  Tila on yksi sadasta Carbon Action -tilasta ja Baltic Sea Action Group on auditoinut tilan toiminnan ympäristön ja Itämeren kannalta.

 BSAG:n vetämällä Carbon Action -alustalla edistetään ja tutkitaan hiilen varastoitumista peltomaahan oikeilla suomalaisilla tiloilla. Hyvärakenteinen maaperä pitää ravinteet kasvien käytössä ja estää niitä valumasta vesistöihin. Se myös varastoi hiiltä ilmasta maaperään ilmastonmuutosta hilliten. Samat toimenpiteet, joilla autetaan Itämerta, auttavat myös ilmastonmuutoksen hillinnässä.

– On ollut ilo saada seurata jo vuosia Verkatakkilan tilan viljelijäparin innostunutta ja ennakkoluulottomasti kokeilevaa otetta maan kasvukunnon parantamiseksi ja ympäristön hyväksi, kertoo Carbon Actionin viljelijäyhteistyöstä vastaava Sanna Söderlund BSAG:sta.

Sinebrychoff on tehnyt BSAG:lle Itämeri-sitoumuksen ohran viljelyn kehittämiseen yhteistyössä Viking Maltin ja sopimusviljelijöiden kanssa sekä Keravan tehtaansa toiminnan viemisestä Itämeri-ystävällisemmäksi. KOFF Jouluoluen mallasohran voi jäljittää tietylle tilalle ja pellolle, ja nyt on  kuudes vuosi, kun BSAG tehnyt Viking Maltin auditoinnin päälle Itämeren kannalta tarkennetun seurannan.

Maan kasvukunnon paras on myös Itämeren paras

Uudistava viljely perustuu kokonaisvaltaiseen tilanhoitoon ja viljelymenetelmiin, joiden tavoite on maaperästä ja pellon kasvukunnosta huolehtiminen. Verkatakkilan tilalla maan rakennetta vaalitaan monipuolisella viljelykierrolla, pitämällä pelto mahdollisimman paljon kasvipeitteisenä, huolehtimalla kuivatuksesta, välttämällä peltomaan tiivistämistä, sekä valitsemalla tarpeenmukainen muokkaustapa lohkokohtaisesti ja tulevan kasvin tarpeet huomioiden.

Kasvipeitteisyyden etuja on monia. Yhä epävakaisemmissa sääoloissa ne estävät eroosiota sateisina talvina ja tuovat peltoon kantavuutta juurimassan avulla.

 

Ravinteet kasveille – ei Itämereen

Verkatakkilan tilalla käytetään kemiallisia torjunta-aineita, kasvunsääteitä ja keinolannoitteita vain tarpeen mukaan, ei koskaan varmuuden vuoksi. Puumala ja Nyström huolehtivat peltojen ravinnetasapainosta tarkasti.

– Aina pyritään parhaaseen mahdolliseen satoon, joka käyttää sille annetut ravinteet. Toteutuma on sitten kiinni paitsi lajikkeesta ja meidän ammattitaidostamme viljellä sitä pellollamme, myös siitä, minkälaiset ovat kasvukauden aikaiset säät, pohtii viljelijäpari.

 

 

Tilalla käytetään jaettua lannoitusta ja kasvustoa havainnoidaan kasvukauden aikana sekä aistinvaraisesti että erilaisilla mittauksilla. Suomessa tehtyjen ravinnetaselaskelmien perusteella mallasohra on ylipäätään tehokas ravinteiden käyttäjä, ja myös Verkatakkilassa ravinnetaseet ovat viiden vuoden ajalta maltilliset.

Osa tilan peltolohkoista rajoittuu vesistöihin tai valtaojiin. Niiden varsilla on leveät nurmipientareet.

– Haluamme pitää peltojen arvokkaan pintamaan sekä sinne kertyneet ravinteet peltojen ravinnekierossa, emmekä kuormittaa vesistöjä, toteaa Puumala.

Lue myös

Lue lisää
image/svg+xml