Siirry pääsisältöön

Laivaperäisten jätteiden arvoketjut kuntoon BSAG:n työpajassa

Uutinen Vastuullinen merenkulku

Vihdoin pääsimme kokoontumaan samaan tilaan! BSAG kokosi Hanasaaren kulttuurikeskukseen satamien, varustamoiden, jätehuollon sekä viranomaisten ja merenkulun etujärjestöjen edustajia. Itämeren äärellä vietetty iltapäivä tuotti uusia ajatuksia ja käytännön ratkaisuehdotuksia laivaperäisen jätteen käsittelyyn ja hyötykäyttöön.

AFRY Finland Oy ja BSAG suunnittelivat ja toteuttivat tehokkaat pienryhmäkeskustelut, jotka avasivat uusia näkökulmia osallistuvien tahojen tämänhetkiseen tilanteeseen ja tulevaisuuden mahdollisuuksiin.

Työpajat keskittyivät kahteen eri teemaan: satamien jätteiden käsittelyyn liittyvän toiminnan yhtenäistämiseen ja kiertotalouden edistämiseen. Teemoja lähestyttiin kahdessa eri vaiheessa, joista ensimmäisessä osallistujat keräsivät tarvittavia toimenpiteitä ja toisessa kartoittivat niitä tahoja, jotka voisivat tuottaa näitä toimenpiteitä. Lopuksi sanallistettiin myös suurimpia toimenpiteisiin liittyviä haasteita.

Moninainen lainsäädäntö merillä

Kaikissa keskusteluryhmissä kävi selkeästi ilmi, että laivojen jätteiden käsittelyyn liittyy paljon suunnistamista monimutkaisessa pykäläviidakossa. On otettava huomioon paitsi ympäristö-, jäte- ja meriliikennelainsäädännöt, myös sivutuoteasetus, joka koskee kansainvälistä ruokajätettä.

Tapahtumassa olen havainnut, miten moninainen lainsäädäntö koskee meriliikennettä. Merenkulkijoilta vaaditaan jo nyt paljon osaamista ja perehtymistä jätteiden käsittelyyn liittyvissä käytännön järjestelyissä. Lisäksi on olemassa maakohtaisia eroja siinä, miten lainsäädäntöä tulkitaan ja miten sitä viedään käytäntöön, kertoo Merja Torniainen Ruokavirastosta, joka on sivutuoteasetusta valvova viranomainen.

Sidosryhmät kohtasivat toisensa

Satamat ovat yhteiskuntamme solmukohtia, jotka liittävät meidät ulkomaailmaan ja joissa moni eri toimija suorittaa päivittäisiä tehtäviänsä tarkasti koordinoidun aikataulun mukaan suhteellisen pienellä maa-alueella. Lassila&Tikanojan kiertotalousasiantuntija Lilli Linkola kuvailee tiedonkulkua sidosryhmien välillä: Oma kontaktini on tyypillisesti suoraan asiakkaaseen, eli laivayhtiöön tai satamaan, mutta nyt pääsin keskustelemaan myös asiakkaan asiakkaiden kanssa. Täällä ymmärsin, kuinka haastava kenttä satamien jätehuolto on.

Jotta jätehuoltoa ja kiertotaloutta satamissa voidaan yhtenäistää ja tehostaa, on lisättävä jokaisen satamassa toimivan tahon tietoisuutta toisten toimijoiden tarpeista. Hanasaaressa käytyjen keskustelujen arvokkaimpia anteja on nimenomaan tietoisuuden lisääminen siitä, että monimutkaista vyyhtiä voi selvittää yhteistyössä muiden kanssa, kuuntelemalla ja keskustelemalla.

Tahtoa yhteisten ongelmien ratkaisemiseksi

Keskustelu työpajoissa oli vilkasta ja pohdinta pyöri sekä ongelmakohtien että yhteisiksi tunnistettujen tavoitteiden saavuttamisen ympärillä. Keskustelujen henki oli erittäin hyvä ja rakentava, mikä tärkeintä.

Kirsi Ylärinne ESL Shipping -varustamosta kertoo saaneensa työpajatapahtumassa laajempaa ymmärrystä sataman muiden toimijoiden tilanteesta: Vaikka eri tahoilla, kuten varustamolla, satamalla ja rahtaajalla on yhteiset tavoitteet, niin täällä sai eri toimijoiden näkökulmaa siihen, miksi asiat eivät aina etene.

Ylärinne kertoo havainneensa tapahtumassa, että kaikki ovat yhtä mieltä siitä, että säädöksiin liittyvää viestintää tulisi suoraviivaistaa esimerkiksi digitalisoimisen yhteydessä. Samassa hän tuo rohkaisevasti esiin työpajan keskeisen sanoman: Vaikeiden asioiden selvittämistä edesauttaa tahto ja toive yhteisten ongelmien ratkaisemiseksi.

Hanasaaressa järjestetty sidosryhmätapaaminen oli jatkoa piloteille, jotka BSAG toteutti yhdessä AFRY Finland Oy:n kanssa Oulun, Rauman ja Kokkolan satamissa. Pilotteihin osallistui yli 60 asiantuntijaa lähes 40 organisaatiosta. Työn tulokset esitetään Vastuullisen merenkulun webinaarissa 8.6.2022.

Lue myös

Lue lisää
image/svg+xml