Siirry pääsisältöön

Lannalla laiho paremmaksi – miten aloittaa lannan käyttö?

Uutinen Carbon Action Uudistava maatalous

Lantakeskusteluun on ilahduttavasti noussut mukaan ravinteiden lisäksi lannan käytön positiivinen vaikutus maan rakenteeseen ja pieneliötoimintaan. Lanta kiinnostaa! Se nähtiin, kun Carbon Actionin ja SuMaNu-hankkeen 12.1.2021 järjestämä Lantawebinaari keräsi lähes 150 kuulijaa.  

Eläin- ja kasvitilojen eriytymisen seurauksena useilla kasvitiloilla saattaa lannankäytössä  olla sukupolvenkin tauko, joten tietoa tarvitaan. Lannan suunniteltu ja tehokas käyttö on etu niin maaperälle, ilmastolle kuin vesistöillekin. Maaperän laadun pitkäjänteinen parantaminen lisää sadontuotantoa, joten se on etu viljelijän kukkarollekin.

Lannan ominaisuudet ja sen sisältämät ravinteet vaihtelevat riippuen eläinlajista, eläinten ruokintaan käytetystä rehusta ja siitä, onko kyseessä lietelanta, kuivikelanta, kuivikepohjalanta tai virtsa. Lannassa oleva fosfori kattaisi koko maan mineraalifosforin tarpeen ja puolet mineraalitypen tarpeesta. Lannan fosfori on kasveille täysin käyttökelpoisessa muodossa, mutta typen liukoisuus on alhaisempi ja se vapautuu hitaammin. Lannoitukseen voidaan tehdä typpitäydennys, koska lannoituksen rajat lasketaan useimmiten fosforin määrästä. 

Lanta tuo maaperään ravinteita ja eloperäistä ainesta ja näin ylläpitää maan elämää. Eloperäinen aines puskuroi maata happamoitumista vastaan ja parantaa maan mururakennetta. Mitä parempi mururakenne on, sitä paremmin maa kestää veden ja paineen vaikutusta, ja maan liettyminen sekä kuorettuminen estyvät. Savimailla tarvitaan paljon eloperäistä ainesta, jotta maan rakenne pysyisi hyvänä. Karkeilla kivennäismailla pellon eloperäisen aineksen määrän kasvattaminen parantaa ravinteiden ja veden varastointikykyä. Kivennäislannoitteiden käyttöön verrattuna on lannalla positiivinen vaikutus maan eloperäisen hiilen määrään.

Alkuun vaikka lohko kerrallaan

Lannan hyödyt ovat siis moninaiset, mutta se on tuotteena alueellisesti epätasaisesti jakautunut. Pitkät kuljetusmatkat vaatisivat lannan jatkoprosessointia, mutta lähellä toisiaan sijaitsevat kotieläin- ja kasvinviljelytilat voisivat myös tehdä nykyistä enemmän yhteistyötä keskenään. Lannan käyttöä aloitettaessa voi ensin miettiä, mikä on sillä hetkellä tärkein hyöty, lannoitus vai maanparannus.

Lannan ravinnesisällön analysointi on tärkeää, ja lannan käytön säädöksetkin painottavat typpipäästöjen minimoimista.  Käyttöä aloitettaessa on selvitettävä mistä lantaa saa, mikä olisi sopiva määrä lohkolle, miten ja milloin lantaa saa levittää sekä kenen toimesta se tehdään. Lisäksi on punnittava hukkakauran, rikkakasvien ja hajuhaittojen tuomat riskit.

On myös muistettava, että pellon muokkauksen intensiteetillä on suuri rooli päästöjen hallinnassa ja maanparannuksessa. Tästäkin näkökulmasta lannankäytön tavoitteet on mietittävä tarkkaan ja lannankäyttö on sovitettava kullakin lohkolla viljelykierron mukaan optimaalisesti. Lannankäytön voi kuitenkin aloittaa aluksi lohko kerrallaan. Esimerkiksi kesannon tai kunnostusnurmen päätteeksi loppukesästä, kun pellon kantokyky on parhaimmillaan ja urakoijilla parhaiten aikaa.

Kokeneet urakoitsijat pystyvät välttämään pellon tiivistymistä pitämällä kaluston rengaspaineet alhaisena ja suunnittelemalla levityksen ajolinjat tehokkaasti. Lietelannan levityksessä erityisen hellävarainen pellolle on vetoletkulevitys, joka vähentää oleellisesti maaperään kohdistuvaa painoa. Vetoletkujen kanssa pellolle päästään myös varhain keväällä, jolloin lietelannan ravinteista saadaan paras hyöty irti. Vetoletkulevitys sopii parhaiten tiloille, joilla on suuret, lähellä toisiaan olevat peltoalueet. Menetelmällä voidaan levittää kaikenlaisia lietteitä niin nurmille, oraille kuin paljaalle maallekin.

Katso tilaisuuden tallenne täältä.

Lantawebinaarissa pidetyt esitelmät löytyvät tästä:

Sari Luostarinen, Luke: Millasta lantaa on saatavilla? Lannan ravintoarvot ja muut ominaisuudet

Helena Soinne, Luke: Miten eloperäisen aineen lisääminen parantaa maan kasvukuntoa eli mitä lanta tekee pelloille?

Heikki Ajosenpää, ProAgria Länsi-Suomi: Hyviä käytäntöjä lannan hyödyntämiseen kasvinviljelytiloilla

Antti Uotila, FarmWorks Oy: Kokemuksia kuivalannan levitysurakoinnista

Kalle Piirainen, Haka Center: Vetoletkulevitys on hellävarainen ja tehokas lietteenlevitysmenetelmä

Lue myös

Lue lisää
image/svg+xml