Siirry pääsisältöön

Levänjalostusteknologiayritys Origin By Ocean tekee Itämeri-sitoumuksen.

Uutinen Yritysyhteistyö

Origin by Ocean –yrityksen toimintaperiaatteena on kerätä ja jalostaa merestä peräisin olevaa biomassaa, kuten sinilevää ja rakkohaurua. Tästä biomassasta voidaan tuottaa ympäristön kannalta kestäviä raaka-aineita esimerkiksi ruoka-, virvoitusjuoma-, kosmetiikka- ja lääkealan tarpeisiin. Yrityksen suunnitelman mukaan Suomen ensimmäinen alalla toimiva biojalostamo on valmis vuonna 2025.

Yrityksen Itämeri-sitoumus keskittyy makrolevän kasvattamiseen ja sinilevän keräämiseen Itämerestä. Rakkohaurun viljelyssä on esimerkiksi potentiaali parantaa luonnon monimuotoisuutta huonosti voivilla merialueilla.

Yleisesti ottaen yritys sitoutuu ottamaan Itämeren tarpeet (esim. monimuotoisuuden lisääminen ja suojeleminen) huomioon liiketoiminnan rakentamisessa koko toiminnan aikana. Yritys on sitoutunut tarkastelemaan rakkohaurun kasvattamiseen liittyviä käytäntöjä Itämeren ja sen monimuotoisuuden näkökulmasta. Sitoumuksen tavoitteena on myös alustaa uudistavan (regeneratiivisen) kasvatuksen käytäntöjä myös merellä tapahtuvaan viljelyyn. Lisäksi yritys on sitoutunut suunnittelemaan kasvatuskäytännöt tiiviissä yhteistyössä tiedeyhteisön kanssa sekä BSAG:n Elävä Itämeri -projektin kanssa keskustellen.

Lisätietoa: https://www.originbyocean.com/

Lue myös

Lue lisää
image/svg+xml