Siirry pääsisältöön

Meriluonnonsuojelu nostetaan uudelle tasolle LIFE-IP BIODIVERSEA –hankkeessa

Uutinen Merellinen suojelu

Joulukuussa käynnistyvä kahdeksan vuoden LIFE-IP BIODIVERSEA -hanke tuo Suomessa ennennäkemättömän panostuksen Itämeren lajien ja luontotyyppien suojeluun. Metsähallituksen vetämässä hankkeessa kartoitetaan merialueita niiden luontoarvojen tunnistamiseksi, seurataan jo kartoitettujen alueiden tilan kehittymistä, luodaan entistä toimivampi suojelualueverkosto, sekä tarjotaan tietoa meriluonnon merkityksestä ja sen suojelun tärkeydestä. Hankkeen kokonaisbudjetti on lähes 20 miljoonaa euroa, josta 60 prosenttia tulee Euroopan unionin LIFE-ohjelmasta. Baltic Sea Action Group on hankkeessa edistämässä yksityisten suojelualueiden perustamista käytännössä. 

EU:n biodiversiteettistrategian tavoitteena on saada 30 prosenttia merialueista suojelun piiriin vuoteen 2030 mennessä. Tällä hetkellä Suomen merialueista on suojeltu vasta n. 12 prosenttia. LIFE-IP Biodiversea -hankkeessa selvitetään, miten 30 prosentin tavoite saavutetaan mahdollisimman tehokkaalla ja yhteiskunnallisesti kestävällä tavalla. 

”Vedenalainen monimuotoisuus keskittyy usein saarten mataliin rantavesiin, jotka Suomessa ovat usein yksityisessä omistuksessa. Jotta 30 prosentin kunnianhimoinen tavoite saavutetaan, ja jotta suojelu saadaan kohdistettua monimuotoisuuden kannalta tärkeimmille alueille, tarvitaan lisää yksityisille vesille perustettuja suojelualueita”, toteaa projektipäällikkö Anna Klemelä BSAG:sta.

BSAG aloitti työn yksityisen suojelun lisäämiseksi vuonna 2019, jolloin käynnistettiin edelleen jatkuva Elävä Itämeri -hanke Ålandsbankenin Itämeriprojektin rahoituksella. Nyt käynnistyvässä LIFE-IP BIODIVERSEA -hankkeessa yksityinen suojelu linkittyy osaksi laajempaa meriluonnonsuojelun kokonaisuutta.

”Avainasemassa yksityisen suojelun edistämisessä on rakentava yhteistyö yksityisten maanomistajien kanssa. Elävä Itämeri -hankkeen puitteissa perustetaan parhaillaan Saaristomeren suurinta yksityistä suojelualuetta Gullkronan saarta ympäröiville vesille”, Klemelä kertoo.

Gullkronan vesialueen suojeluprosessi on toteutettu tiiviissä vuoropuhelussa alueen yli kahdenkymmenen maanomistajan kanssa, ja työstä saatuja oppeja tullaan hyödyntämään myös LIFE-IP BIODIVERSEA -hankkeessa. 

”LIFE-IP BIODIVERSEA -hankkeessa ei ainoastaan lisätä suojeltujen alueiden pinta-alaa, vaan kehitetään myös suojelualueiden seurantaa ja vedenalaisten luontoarvojen entistä parempaa huomioimista suojelualuesuunnittelussa. Tavoitteet ovat kunnianhimoisia, ja niiden saavuttamisessa yhteistyö on avain. Olemme iloisia päästessämme edistämään Itämeren suojelua näin asiantuntevan joukon kanssa,” kertoo BSAG:n sisältöjohtaja Laura Höijer. 

LIFE-IP BIODIVERSEA -hanketta koordinoi Metsähallitus, ja sen on tilannut ympäristöministeriö. Metsähallituksen Luontopalveluiden ja Eräpalveluiden, ympäristöministeriön ja BSAG:n lisäksi hankkeessa ovat mukana Ahvenanmaan maakuntahallitus, Suomen ympäristökeskus SYKE, Luonnonvarakeskus Luke, Åbo Akademi, Turun ammattikorkeakoulu, sekä Geologian tutkimuskeskus GTK. 

”Meren suojelun lisääminen onnistuu vain, jos kaikki merellä toimivat – sekä merestä virkistystä hakevat että elinkeinonharjoittajat – sitoutuvat yhdessä luontokadon pysäyttämiseen. Siksi hankkeessa tehdään laajaa yhteistyötä eri toimijoiden kanssa ja viestitään tasapuolisesti meriluonnon suojelun hyödyistä ja siihen liittyvistä haasteista”, toteaa neuvotteleva virkamies Penina Blankett ympäristöministeriöstä.

Lue hankkeesta lisää täältä.

Lue myös

Lue lisää
image/svg+xml