Siirry pääsisältöön

Suomen ensimmäiset maan kasvukunnon huippuosaajat auttavat viljelijöitä viljelemään tuottavammin ja Itämeri-ystävällisemmin

Uutinen Carbon Action Uudistava maatalous

Tänä keväänä joukko kasvintuotannon neuvojia on valmistunut maan kasvukunnon huippuosaajiksi Carbon Action -alustan MAANEUVO-koulutuksesta. Neuvojat pistävät peltoja kuntoon yhdessä viljelijöiden kanssa, jotta viljely olisi tuottavampaa ja ympäristöystävällisempää. Löydät neuvojien yhteystiedot alempaa.

Erilaiset maan kasvukunnon ongelmat ovat yleisiä ja toisinaan niiden tunnistamiseen ja ratkaisemiseen tarvitaan asiantuntijan apua. Nyt viljelijöiden tukena on myös maan kasvukunnon huippuosaajiksi koulutettu joukko neuvojia; juuri päättyneestä MAANEUVO-valmennuksesta valmistui 16 kasvintuotannon neuvojaa.

Neuvojien joukosta löytyy osaajia sekä tavanomaisten että luomutilojen avuksi ja erityisosaaminen maan kasvukunnon saralla täydentää neuvojien ammattitaitoa. Neuvojat toimivat eri puolella Suomea, ja moni heistä neuvoo myös etäyhteyden välityksellä.

MAANEUVO-neuvojien kouluttajina toimivat Jukka Rajala Helsingin yliopiston Ruralia-instituutista ja Tuomas Mattila Suomen ympäristökeskuksesta (SYKE).

Neuvojien työ oleellista menetelmien levittämisessä

Koulutus on järjestetty osana Carbon Action -alustan toimintaa, jotta yhä suurempi joukko viljelijöitä voisi hyödyntää maan kasvukuntoa sekä satoja parantavia viljelymenetelmiä.

”MAANEUVO-koulutus sai alkunsa siitä, että Carbon Action kiinnosti hurjasti niin viljelijöitä, yrityksiä kuin päätöksentekijöitä. Totesimme kuitenkin, että jotta kasvukuntoa parantavaa, uudistavaa viljelyä saadaan laajasti käyttöön, tarvitsemme neuvojia, jotka ovat maan kasvukunnon huippuosaajia.” sanoo MAANEUVO-projektista vastannut BSAG:n projektijohtaja Eija Hagelberg.

Kasvukunnon paranemisesta hyötyy paitsi viljelijä ja kuluttaja myös Itämeri, ilmasto ja luonnon monimuotoisuus.

”Maan hyvä kasvukunto helpottaa kasvien ravinteiden ottoa, jolloin ravinteiden huuhtoutuminen vesistöihin vähenee. Kasvukunnon parantaminen on siis myös vesiensuojeluteko”, sanoo MAANEUVO-hankkeen rahoittajan, Maa- ja vesitekniikan tuki ry:n toiminnanjohtaja Minna Maasilta.

”Kestävä maaperän hoito ja hiiliviljely laajasti käyttöön tutkimustiedon ja neuvonnan avulla (MAANEUVO)” -hanke on Maa- ja vesitekniikan tuki ry:n rahoittama, vuosina 2019–2022 toteutettava hanke, jossa kehitetään maan kasvukuntoon liittyvää neuvontaa ja tutkimustiedon jalkauttamista. Hanke toteutetaan BSAG:n, Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin, Suomen ympäristökeskuksen (SYKE), sekä ProAgria Etelä-Suomi ry:n toimesta.

Lue myös

Lue lisää
image/svg+xml