Siirry pääsisältöön

MAANEUVO-KURS FÖR INTRESSERADE AV MARKKVALITET

Uutinen Carbon Action

UTBILDNING FÖR RÅDGIVARE OM MARKKVALITET – SÖK MED!

Genom att identifiera och korrigera problemen med markkvaliteten förbättras åkrarnas produktivitet och odlingen underlättas. Men arbetet är krävande och långsiktigt. På Carbon Action -plattformen söker odlarna, forskarna och rådgivarna tillsammans metoder med vilka man kan förbättra markkvaliteten och mullhalten samtidigt som man främjar och forskar i kolbindning i jordmånen.

Kom med på MAANEUVO-kursen för att delta i och lära dig hur man utnyttjar uppföljningsmetoder för bättre markkvalitet i den praktiska rådgivningen och väljer de bästa möjliga metoderna för varje enskild gård!

Ruralia-institutet vid Helsingfors universitet ordnar tillsammans med Finlands miljöcentral (SYKE) och ProAgria Södra Finland en kurs för rådgivare om vård av markkvaliteten som en del av MAANEUVO-projektet, som koordineras av Baltic Sea Action Group (BSAG). Projektets skolning förser lantbruksrådgivarna med kunskap från Carbon Action -plattformen och Ruralia-institutets OSMO-projekt.

Målsättningar: Skola deltagarna till toppexperter i markkvalitet. Erbjuda verktyg för att identifiera brister i markkvaliteten. Instruera i användning av de nyaste planeringsmodellerna och -verktygen för att vårda markkvaliteten. Träna val av de bästa metoderna för olika åkerskiften och produktionsinriktningar.

Kursen format och omfattning: Sex workshops på webben och sex dagar ute på åkern, webdiskussioner, vårdplan för markkvalitet bestående av deluppgifter, självstudier under ledning och med hjälp av anvisat material, utvärdering av egen inlärning. Skolningen går på finska.

Tidpunkt: 1.9.2019–31.12.2021, första webworkshopen 16.9.2019, första dagen vid åkern 24.9.2019 och den andra webworkshopen 5.11.2019.

Plats: webinlärning, dagarna vid åkern i olika delar av Finland, självstudier

Målgrupp: Nuvarande och framtida rådgivare inom rådgivningsorganisationerna, privata rådgivare och odlarmentorer vid Förbundet för Ekologisk odling som är intresserade av markkvalitet. Totalt 30 deltagare väljs till den riksomfattande kursen. Rådgivarna i Carbon Action -smågrupperna har företräde. Vi önskar också svenskspråkiga deltagare.

Huvudinnehållet består av

Instruktörer: Tuomas Mattila (SYKE), Jukka Rajala (Ruralia-institutet), ProAgrias experter och odlare.

Pris: Utbildningen är gratis, måltider och resor till självkostnadspris.

Ansökning: senast måndag 19.8.2019 på adressen: http://bit.ly/Maaneuvovalmennus

Besked om antagning till skolningen meddelas alla sökanden senast 30.8.2019.

Tilläggsuppgifter: Jukka Rajala, jukka.rajala@helsinki.fi, tel. 044 303 2210

Arrangörer: Ruralia-institutet vid Helsingfors universitet i samarbete med Finlands miljöcentral SYKE och ProAgria Södra Finland.

Kursen är en del av MAANEUVO-projektet (”hållbar vård av jordmånen och omfattande implementering av kolodling med hjälp av forskningsinsikt och rådgivning”), som koordineras av BSAG med Ruralia-institutet vid Helsingfors universitet, Finlands miljöcentral och ProAgria Södra Finland som delaktiga aktörer. Projektet finansieras av Maa- ja vesitekniikan tuki ry och det förverkligas via Carbon Action -plattformen.

Hållbar vård av jordmånen och kolodling ger mycket nytta med samma metoder: bättre skördar, binda kol från atmosfären i jordmånen, minska näringsutsläpp och utsläpp av fasta partiklar för att hindra övergödning av Östersjön och andra vattendrag, samt anpassning av odlingen till klimatförändringen.

Lue myös

Lue lisää
image/svg+xml