Siirry pääsisältöön

MAANEUVO valmentaa neuvojista maan kasvukunnon hoidon ja hiiliviljelyn huippuosaajia

Uutinen Uudistava maatalous

Osana Carbon Action -yhteistyötä Ruralia-instituutissa on käynnistynyt valmennus maan kasvukunnon hoidosta ja hiilviljelystä neuvojille ja mentoreille.

Ääripäästä toiseen vaihtelevat sääolot ja ilmastonmuutoksen hillintä asettavat uusia vaatimuksia maataloudelle. Samalla maaperän kyky sopeutua äärioloihin on heikentynyt mm. tiivistymisen ja yksipuolistuneen viljelyn myötä. Tulevaisuuden maataloudessa tarvitaan yhä enemmän maan hoitoa, kunnostusta ja maan kasvukunnon kehittämistä. MAANEUVO- hankkeessa valmennetaan neuvojia kouluttamaan viljelijöitä entistä parempaan maan hoitoon, joka parantaa sekä maan kasvukuntoa että maaperän hiilen sidontaa.

MAANEUVO eli Kestävä maaperän hoito ja hiiliviljely laajasti käyttöön tutkimustiedon ja neuvonnan avulla – kehittää kestävän maaperän hoitoon liittyvään neuvontaa sekä vie tutkimustietoa neuvojien ja viljelijöiden käyttöön. Valmennuksessa hyödynnetään mm. ongelmalohkojen korjaamiseen keskittyneessä OSMO-hankkeessa (2015–2019) tuotettua tietämystä, työkaluja ja materiaaleja. Uutta tutkimustietoa valmennuksiin tuodaan hiiliviljelyä tutkivalta ja edistävältä Carbon Action -yhteistyöalustalta sekä sadalta Carbon Action -hiiliviljelytilalta. Lähestymistapa kasvukunnon hoitoon on kokonaisvaltainen, käytännönläheinen ja perustuu tutkimukseen.

Helsingin yliopiston Ruralia-instituutissa on käynnistynyt MAANEUVO-valmennus neuvojille syksyllä 2019 osana hiiliviljelyä tutkivaa ja edistävää Carbon Action -yhteistyökokonaisuutta. Kasvintuotannon neuvojien monimuotovalmennus toteutetaan maan kasvukunnon hoitoon keskittyvänä valmennuskokonaisuutena 30:lle neuvojalle ja mentorille. Valmennettavat toimivat viljelyneuvojina ProAgria-keskuksissa, yksityisinä neuvojina tai viljelijämentoreina kattavasti eri puolilla manner-Suomea. Pitkäkestoinen valmennus kestää vuoden 2021 loppuun. Rahoitus hankkeeseen on saatu Maa- ja vesitekniikan tuki ry:ltä.

– Kestävän maaperän hoidon ja hiiliviljelyn keinoin voidaan saavuttaa monia hyötyjä samoilla toimenpiteillä: nostaa satotasoja, varastoida ilmakehän hiiltä maahan, ehkäistä vesistöjen rehevöitymistä, sekä sopeuttaa viljelyä ilmastonmuutokseen. Tehokkaista toimenpiteistä on olemassa tutkimustietoa, mutta tiedon räätälöintiä tila- ja lohkotasolle on tarpeen vahvistaa, kertoo valmennuksessa ja Carbon Action -alustan asiantuntijana toimiva erikoistutkija Tuomas Mattila Suomen Ympäristökeskuksesta.

– MAANEUVO-valmennuksen tavoitteena on valmentaa osallistujat maan kasvukunnon hoidon huippuosaajiksi. Valmennus myös tarjoaa työkaluja tunnistaa maan kasvukunnon puutteita, opastaa käyttämään uusimpia maan kasvukunnon hoidon suunnittelumalleja ja -työkaluja sekä harjaannuttaa valitsemaan parhaat maan kasvukunnon hoidon menetelmät erilaisille peltolohkoille ja tuotantosuunnille, kertoo valmennusta vetävä erikoissuunnittelija Jukka Rajala Helsingin yliopiston Ruralia-instituutista.

Monimuotovalmennus koostuu verkkotyöpajoista ja pellonpiennarpäivistä, osatehtävistä muodostuvasta kasvukunnon hoitosuunnitelmasta käytännön tilalle, ohjatusta itseopiskelusta osoitetun materiaalin avulla ja verkkokeskusteluista. Osaamista kehitetään tekemällä. Osanottajat valmennetaan tunnistamaan kasvukunnon puutteita erilaisilla tiloilla, suunnittelemaan maan kasvukuntoa parantavia ja hiilipitoisuutta lisääviä toimenpiteitä ja seuraamaan niiden vaikuttavuutta.

– Maan kasvukunto on monipuolinen ja vaikeasti mitattava kokonaisuus, joka kattaa biologisia, kemiallisia ja fysikaalisia osatekijöitä. Se vaikuttaa ratkaisevasti saavutettuihin satotasoihin ja edelleen käytettävien tuotantopanosten hyötysuhteisiin, viljelyn kannattavuuteen ja ympäristövaikutuksiin sekä peltomaan hiilensidontaan. Sen kokonaisvaltainen hallinta vaatii uudenlaista osaamista sekä uusia työkaluja ja käytäntöjä, korostaa Jukka Rajala.

Syyskuussa valmennettaville pidetyssä ensimmäisessä pellonpiennarpäivässä paneuduttiin maan rakenteen määrittämiseen käytännön tilan erilaisilla peltolohkoilla. Toisessa 24.10.2019 pidettävässä pellonpiennarpäivässä paneudutaan kuivatuksen puutteiden selvittämiseen erilaisilla kuivatusongelmista kärsivillä peltolohkoilla. Valmennus jatkuu verkkotyöpajalla marraskuussa.

 

Lue myös

Lue lisää
image/svg+xml