Siirry pääsisältöön

BLOGI: Mainekysely yrityskentässä kertoo luottamuksesta BSAG:n toimintaan

Blogi

Toteutimme kevään 2019 aikana kyselyn, jossa selvitimme BSAG:n mainetta yrityskentässä. Kiitos kaikille osallistuneille!

Kysely lähetettiin reilulle 40 yritykselle, joista noin puolet oli meidät ennestään tuntevia kumppaneitamme ja puolet sellaisia, jotka eivät ole aiemmin toimineet kanssamme. Vastausprosentti oli 55%. Vertailutiedon saamiseksi kysely toteutettiin myös työntekijöidemme keskuudessa. Tarkat kysymykset, vastausten keskiarvot kokonaisuudessaan sekä ”ei osaa sanoa” -vastaukset löytyvät täältä Kysely BSAGn maineesta yrityskentässä ja vastaukset.


Mitä kysely kertoo?   

Vastaukset kyselyymme osoittavat hienosti, että yritysten luottamus ja arvostus BSAG:n toimintaa kohtaan on erittäin korkeaa. Kaikkien vastausten keskiarvo oli 4,2
asteikolla 1-5.Meidät hyvin tai erittäin hyvin tuntevat arvottavat BSAG:n toiminnan vielä hivenen korkeammaksi (keskiarvo 4,4).

Toiminnassamme arvostetaan erityisesti korkeaa vaikuttavuutta, laatua, innovatiivisuutta ja yhteiskunnallista arvonluontia. Tämä on meille erityisen tärkeää, koska aitojen ja systeemisten muutosten aikaansaaminen on aivan toimintamme keskiössä ja kaikkien BSAG:laisten intohimo.

Meidät paremmin tuntevat näkevät, että BSAG:lla on hyvä kyky toimia yrityksen strategisena kumppanina. Pohdimme kuitenkin jatkuvasti, miten voimme vahvistaa yritysyhteistyömme strategisuutta entisestään.

Uskon, että hyvien tulosten taustalla on BSAG:n tiivis ja käytännönläheinen yhteistyö yritysten kanssa säätiön toiminnan alusta lähtien. Myös sitoumuskonseptin tuominen Suomeen oli BSAG:lle olennaista. Yritysten antamat Itämerisitoumukset ovatkin olleet keskeinen työkalu saada aikaan todellisia parannuksia yritysten toiminnassa.

Yritysyhteistyö on siis tärkeää Itämeren hyväksi tekemämme työn vaikuttavuuden ja skaalautuvuuden lisäämiseksi. Näin tärkeä viestimme saavuttaa myös kuluttajat.

Yritysvastaajat katsovat myös, että BSAG tukee hyviä tarkoituksia ja toiminta on eettisesti ja ympäristövastuullisesti erittäin korkeatasoista. On hienoa nähdä, että toimintaamme vahvasti rakennettu integriteetti näkyy myös ulospäin. Olemme tarkkoja siinä, että emme uhraa arvojamme väärille tarkoituksille, vaan toimintaamme ohjaavat tiiviisti Itämeren merkittävimmät tarpeet.


Kehitettävää

Kysely kuitenkin osoittaa myös, että BSAG:ta ja työtämme ei tunneta riittävän hyvin yrityskentässä. Vastaajista 35% tuntee BSAG:n kohtalaisesti ja 30% huonosti tai ei ollenkaan. Noin 35% kaikista yritysten vastauksista oli ”ei osaa sanoa”.

Eräs avoin palaute toteaa osuvasti, että ”näkyvyyden ja tietoisuuden lisääminen suuren yleisön joukossa BSAG:n toimintaan kohdistuen voisi parantaa myös yritysyhteistyötä. Ajamanne agenda on meille kaikille todella tärkeä.”

Nämä viestit kannustavat nyt meitä panostamaan jatkossa vieläkin aktiivisempaan viestintään. Pohdimme tapoja, joilla voimme kertoa entistä konkreettisemmin työstämme ja viestiä enemmän toimintamme vaikuttavuudesta.

Kysely kertoo myös, että voisimme visioida vahvemmin ja näyttää johtajuutta aiempaa selkeämmin. Tämänkin otamme nyt agendallemme.

Tiivistääksemme säännöllistä yhteydenpitoa yritysten kanssa suunnittelemme myös yrityksille suunnattujen sidosryhmätapaamisten lisäämistä ja sisällön kehittämistä.


Mitä työntekijämme ovat mieltä?

Lopuksi vielä muutama sana työntekijöidemme ajatuksista. On ilahduttavaa nähdä, että työntekijätyytyväisyys on säätiössä oikein hyvä. Työntekijäthän ovat yleensä niitä kriittisimpiä arvostelijoita, koska he näkevät toiminnan niin läheltä.

Työntekijöiden antama keskiarvo kaikesta toiminnastamme on huikeat 4,5 asteikolla 1-5. Tiimimme antaa korkeat arviot kaikilta keskeisiltä alueilta, mutta erityisesti yleinen arvostus ja luottamus, ylpeys toiminnasta ja usko toimenpiteiden vaikuttavuuteen on vahvaa. Ymmärrettävästi taloudellinen perusta saa kuitenkin alhaisemman arvosanan, kun toimimme vaikeasti ennakoitavien lahjoitusten ja projektirahoitusten varassa.

Näillä rohkaisevilla tuloksilla jatkamme innokkaana toimintamme kehittämistä entistä vaikuttavammaksi Itämeren hyväksi.

 

Michaela Ramm-Schmidt
Johtaja, yritysyhteistyö

Lue myös

Lue lisää
image/svg+xml