Siirry pääsisältöön

Merituulivoiman negatiivisia ympäristövaikutuksia voidaan ehkäistä – Itämeren erityispiirteistä kaivataan lisätietoa

Uutinen Merellinen suojelu Yritysyhteistyö

Kokemusta merituulivoimasta Itämeren ympäristössä on vielä niukasti, siksi ympäristövaikutusten ymmärtämiseksi ja vähentämiseksi tarvitaan tutkimusta. Itämeren suojeleminen merituulivoiman rakentamisessa vaatii laajaa yhteistyötä. Eolus ja BSAG peräänkuuluttavat Itämeren alueelle korkeaa tasoa merellisten ekosysteemien vaalimiseen.

Kuva: Jaakko Ruola

Merituulivoimaa kehittävä Eolus järjesti yhdessä BSAG:n kanssa Itämeri-asiantuntijoille työpajan osana Itämeri-sitoumustaan. Työpajassa eri tutkimuslaitosten tutkijat ja muut alan asiantuntijat tunnistivat merituulivoiman mahdollisia vaikutuksia ympäristöön. Tarkastelussa nousivat esiin vaikutukset merenpohjaan, merellisiin ekosysteemeihin sekä kumulatiiviset vaikutukset eli eri toimintojen yhteisvaikutukset.

Vaikutukset ja niiden yhteisvaikutukset­­­­

Merenpohjaan vaikuttavat tuulimyllyjen perustaminen ja kaapelien kulkureitit voimalasta rantaan. Matalissa rantavesissä rakentaminen vaikuttaa lajistoon, syvällä merenpohjan sedimentteihin. Rakentamisen aikana vaikutus on suurin. Tuulivoimalan rakenteet, melu ja sähkömagneettinen kenttä kaapelien ympärillä vaikuttavat eläinten vaellusreitteihin ja siten muuttolintuihin, kaloihin ja vaeltaviin merinisäkkäisiin.

Merituulivoiman kumulatiiviset vaikutukset voivat olla huomattavasti merkittävämpiä kuin sen osavaikutukset. Työpajassa todettiinkin, että vaikutuksia on erityisen haastavaa tunnistaa ja arvioida, ja kokonaiskuvan muodostaminen vaatii yhteistyötä yli yritys- ja sektorirajojen.

Laajaa yhteistyötä ja tutkimusta tarvitaan Itämerellä

Työpajaan osallistuneet asiantuntijat olivat yhtä mieltä siitä, että ympäristövaikutuksia voidaan ehkäistä. Tietoa Itämerestä tarvitaan kuitenkin lisää. Kokemusta merituulivoimasta Itämeren ympäristössä on vielä niukasti, eikä muilta merialueilta saatu kokemus sovellu sellaisenaan Itämerelle. Ympäristövaikutusten kokonaisvaikutusten ymmärtämiseksi ja vähentämiseksi tarvitaan tutkimusta. Lisäksi tarvitaan yhteistyötä ja keinoja hankkeissa kerätyn Itämerta koskevan tiedon jakamiseksi yhteiseen käyttöön.

”Merialueiden kestävästä käytöstä tarvitaan sekä toimialan sisällä että eri toimialojen välillä yhteistä pohdintaa, jotta kumulatiivisia vaikutuksia voidaan tunnistaa ja ehkäistä. Vaikutusten tutkimiseen kaivataan yhtenäistä ohjeistusta ja vaatimuksia viranomaistasolta, jotta vaikutuksia tutkitaan kaikkien näkökulmasta samanlaisella tarkkuudella. Lisäksi tarvitaan ylikansallista yhteistyötä esimerkiksi HELCOMissa, jotta tarkasteluun saadaan koko Itämeren alueen meriympäristö.” Eoluksen projektipäällikkö Anu Vaahtera summaa.

”Osana Itämeri-sitoumustaan Eolus lanseeraa vuoden 2024 aikana apurahan, jolla tuetaan merituulivoiman ympäristövaikutusten tutkimista Itämerellä. Huomattava osa Suomeen suunnitteilla olevista merituulivoimaloista tulee sijoittumaan Selkämerelle ja Perämerelle. Arvokkainta olisi, jos apurahalla tehtävä tutkimus keskittyisi näiden alueiden erityispiirteisiin ja niiden huomioon ottamiseen,” sanoo BSAG:n suojelukoordinaattori Anton Lehtinen.

Eolus on sitoutunut huomioimaan Itämeren herkän meriluonnon toiminnassaan. Vuoteen 2025 ulottuvassa Itämeri-sitoumuksessaan Eolus pyrkii tunnistamaan ja minimoimaan merituulivoiman kehittämiseen, rakentamiseen ja tuotantoon liittyvät vaikutukset vedenalaiseen meriluontoon. Sitoumus kattaa kaikki yhtiön tuulivoimahankkeet Itämerellä.

OTA YHTEYTTÄ

Anton Lehtinen

Suojelukoordinaattori, meriluonnon monimuotoisuus

+358 40 041 0878

anton.lehtinen@bsag.fi

Irina Niinivaara

Yritysyhteistyöpäällikkö 26.4.2024 asti.

Lue myös

Lue lisää
image/svg+xml