Siirry pääsisältöön

Metsähallituksen Itämeri-sitoumus edistää meriluonnon suojelua

Uutinen Merellinen suojelu

Metsähallitus on tehnyt Baltic Sea Action Groupille uuden, meriluonnon suojeluun keskittyvän Itämeri-sitoumuksen. Sitoumuksessa Metsähallituksen Luontopalvelut tarjoaa BSAG:lle asiantuntijaosaamistaan uusien merellisten suojelukohteiden tunnistamisessa ja suojeluun liittyvien rajoitusten suunnittelussa. Lisäksi BSAG ja Metsähallitus pohtivat yhdessä merellisiin kunnostus- ja ennallistamiskohteisiin liittyvää, yksityisille maanomistajille suunnattua viestintää.

Merilevää Itämeren pohjassa

Metsähallituksen uusi, vuoden 2025 loppuun jatkuva sitoumus linkittyy tiiviisti BSAG:n tekemään meriluonnon monimuotoisuuden suojelutyöhön. BSAG keskittyy etenkin yksityisten vesialueiden suojelun lisäämiseen, sillä yksityisessä omistuksessa olevat saarten matalat rantavedet ovat usein monimuotoisuudeltaan rikkaita ja toistaiseksi pitkälti suojelua vailla. Tavoitteena on löytää uusia suojeluun sopivia alueita, ja kannustaa maanomistajia vapaaehtoiseen suojeluun.

Suojeltavaksi sopivalla alueella on oltava suojelua kaipaavia luontoarvoja, jotka huomioidaan jokaiselle alueelle erikseen räätälöitävin suojelurajoituksin. BSAG ja Metsähallituksen Luontopalvelut ovat tehneet yhteistyötä jo muutaman vuoden ajan Gullkronan suojelupilotin parissa, jossa Metsähallituksen asiantuntijat auttoivat esimerkiksi suojelualueen rajaamisessa ja suojelurajoitusten muotoilussa.

Metsähallituksen asiantuntija-apu on ollut todella arvokasta Gullkronan suojelutyössä. Nyt solmitun uuden Itämeri-sitoumuksen kautta laajennamme yhteistyötä myös tulevien uusien yksityisten suojelualueiden suuntaan,” kertoo BSAG:n projektipäällikkö Anna Klemelä.

Yhteistä viestintää vedenalaisista kunnostus- ja ennallistamismahdollisuuksista

Uusiin suojelualueisiin liittyvien selvitysten lisäksi BSAG ja Metsähallituksen Luontopalvelut suunnittelevat yhteistä viestintää vedenalaisista kunnostus- ja ennallistamistöistä, jotka tarkoittavat käytännössä esimerkiksi meriajokkaan istuttamista hiekkapohjille. Metsähallitus tekee kunnostuksia osana EU:n LIFE-ohjelman rahoittamaa Biodiversea-hanketta, jossa BSAG:kin on mukana. Vesialueilla tehtävät kunnostukset vaativat alueen omistajan luvan, ja yhteisellä viestinnällä halutaankin innostaa omistajia tarjoamaan alueitaan kunnostuskohteiksi.

Meriluonnonsuojelu on yhteinen asia, joten on luonnollista yhdistää voimat ja tukea toistemme työtä Itämeren monimuotoisuuden turvaamiseksi. Biodiversea-hankkeen myötä tiivistämme yhteistyötä, ja tavoitteena on parantaa yksityisten merialueiden suojelun tilaa,” kertoo Metsähallituksen luonnonsuojelupäällikkö Anu Riihimäki.

Itämeri-sitoumukset ovat BSAG:n kumppaneiden antamia konkreettisia lupauksia muuttaa toimintaansa Itämeri- ja ilmastoystävällisemmäksi tietyn ajanjakson aikana. Sitoumuksia on solmittu jo yli 300.

OTA YHTEYTTÄ

Anna Klemelä

Projektipäällikkö, meriluonnon monimuotoisuus; Viestintäasiantuntija

+358 44 376 7511

anna.klemela@bsag.fi

Lue myös

Lue lisää
image/svg+xml