Siirry pääsisältöön

Mittalaiteratkaisuja tuottavan Langiksen Itämeri-sitoumus menestyksellä päätökseen

Uutinen

Langiksen vuonna 2015 alkanut Itämeri-sitoumus on saatu onnistuneesti päätökseen. Sitoumuksen keskiössä on ollut mittaamissovellusten jatkuvatoimisuus sekä kustannustehokkuus.

Sitoumuksen aikana Langis suunnitteli liuenneen fosforin mittaamiseen tarkoitettua mittalaitetta. Suunnittelutyö eteni jouhevasti ja vuoden 2016 aikana laitteesta valmistui ensimmäinen prototyyppi. Tätä optiseksi mittausmoduuliksi kutsutta mittalaitetta voidaan käyttää veden liuenneen fosforipitoisuuden mittaamiseen.

Mittalaitteen kehityksessä on ollut mukana myös teknisen alan opiskelijoita. Kaksi Metropolia-ammattikorkeakoulun opiskelijaa teki innovaatioprojektin, jossa testattiin menetelmän tarkkuutta ja soveltuvuutta haluttuun mittausympäristöön. Toinen opiskelijatyö oli Eila Myllylän laaja diplomityö Langiksen rakentamaan automaatioon liittyen. Myllylän työssä tarkasteltiin automaattisen menetelmän tarkkuutta. Molemmista opiskelijatöistä saatiin hyviä tuloksia ja laitteen kehitystyötä pystyttiin jatkamaan nopeasti.

Tällä hetkellä projekti on siinä pisteessä, että yksinkertainen laboratorioanalysaattorin valmistaminen on mahdollista. Muu automatisointi ja näytteenkäsittely on vielä hankalaa, ja esimerkiksi luonnonvesissä on likaa ja muuta orgaanista ainetta, jotka muodostavat haasteen määritykselle.

BSAG:n ja Langiksen mahdollisissa tulevaisuuden yhteistyöprojekteissa onkin tarkoituksena edistää menetelmän kaupallista sovellusta eri toimintaympäristöihin.

Käytännössä mittalaitetta voitaisiin käyttää esim. fosforin mittaamiseen peltojen valumavesistä, ympäristökuormituksen seurannassa, kalanviljelylaitoksissa, jätevedenpuhdistamoissa, biolietteiden käsittelyssä, elintarviketeollisuudessa ja muissa teollisten jätevesien puhdistusratkaisuissa.

”Näemme ympäristönvalvontaan ja teollisiin jätevesiin liittyvissä sovelluksissa suurta potentiaalia liiketoimintamme kannalta. BSAG:n kautta olemme päässeet kiinni aiheiden kannalta relevantteihin sidosryhmiin ja informaatioon”, kertoo Langiksen toimitusjohtaja Erkki Räsänen.

Vaikka yrityksen Itämeri-sitoumus on saatu virallisesti päätökseen, BSAG:n ja Langiksen yhteistyö jatkuu. Uuden sitoumuksen hahmottelu on jo aloitettu ja esimerkiksi ympäristökuormituksen seurannassa on identifioitu potentiaalisia testikohteita sovellukselle.

”BSAG on ollut erittäin tyytyväinen Langiksen Itämeri-sitoumukseen. Mittaamisteknologian kehittäminen on keskiössä ympäristökuormituksen seurannassa niin maataloudessa kuin teollisissa ratkaisuissa. Laadukkaan mittausdatan kautta voidaan kohdentaa myös entistä tarkempia korjaavia toimenpiteitä”, kertoo BSAG:n projektipäällikkö Nicholas Wardi.

Lue myös

Lue lisää
image/svg+xml