Siirry pääsisältöön

NEFCO myönsi rahoitusta BSAG:n uudelle hankkeelle

Uutinen Vastuullinen merenkulku

NEFCO, pohjoismainen ympäristörahoitusyhtiö, myöntää avustusperusteista rahoitusta hankkeille, jotka kohdistuvat erilaisiin Itämerta kohtaaviin ympäristöhaasteisiin ja -ongelmiin, kuten rehevöitymiseen. Toukokuussa 2021 NEFCO myönsi rahoitusta 15 hankkeelle neljästä maasta, yhteisarvoltaan 1,5 miljoonaa euroa. Yksi tuen saajista oli Baltic Sea Action Group.

BSAG:n käynnistämä MILD-hanke tähtää meriliikenteestä aiheutuvien päästöjen minimoimiseen erityisesti harmaiden vesien, käsiteltyjen mustien vesien ja ruokajätteen osalta. BSAG:n ja Laivameklariliiton toteuttaman kyselytutkimuksen mukaan kaksi kolmesta rahtialuksesta purkaa jätevesiään mereen. Vaikka päästöt ovat laillisia, ne ovat vahingollisia Itämeren herkälle meriluonnolle. Lisäksi kyselytutkimuksessa selvisi, että joka kolmas rahtialus ei ollut tietoinen No Special Fee -järjestelmästä, jonka tarkoitus on HELCOM:in suosituksen mukaisesti kannustaa laivat purkamaan jätteensä satamiin.

Aiemmin tänä vuonna BSAG kutsui useita Suomen meriklusterin tahoja koostamaan tietopaketin, joka lisää tietoa vastuullisesta jätteenkäsittelystä niin laivoilla kuin varustamoissakin. Yhteisen ponnistuksen tuloksena syntynyttä Baltic Sea Waste Fee -infoa jaetaan Suomen satamiin suuntaaville rahtialuksille.  Tietopaketti sisältää tietoa vallitsevista määräyksistä, satamien hinnoittelusta ja käytännöistä sekä liiallisen ravinnekuormituksen vaikutuksista meriympäristölle.

More Information, Less Discharges = MILD

NEFCO:n rahoittama MILD-hanke antaa BSAG:lle mahdollisuuden skaalata laivojen tietopaketti koko Itämeren alueelle. Myönteiset kokemukset Suomen pilottihankkeesta antavat hyvät mallin myös muihin maihin. Hanke toteuttaa tiedotuskampanjan yhdessä paikallisten satamien ja laivameklareiden kanssa. Tiedon lisääminen vähentää päästöjä Itämereen (More Information, Less Discharges = MILD). Tavoite saavutetaan tiiviillä yhteistyöllä satamien, laivameklareiden ja viranomaisten kanssa. BSAG toimii yhteensaattajana ja koordinaattorina, jotta tieto saavuttaa laivat.

”Baltic Sea Action Plan -rahasto on keskeinen instrumentti HELCOM:in Itämeren suojelun toimintaohjelman toteuttamiseksi. BSAP-rahastosta avustuksia saavien hankkeiden odotetaan vaikuttavan Itämeren ympäristön tilaan myönteisesti joko suorasti tai epäsuorasti,” sanoo Dennis Hamro-Drotz, NEFCO:n Senior Investment Manager. ”Tällä kertaa NEFCO sai 33 hankehakemusta kuudesta maasta. Valittujen hankkeiden joukossa on BSAG:n MILD-hanke, joka osaltaan toteuttaa Itämeren suojelun toimintaohjelmaa. Kaikki toimet ovat tarpeen Itämereen kohdistuvan ravinnekuormituksen vähentämiseksi. On äärimmäisen tärkeää, että laivoja kannustetaan purkamaan jätevetensä ja ruokajätteensä satamiin. Olemme varmoja, että tiedon lisääminen vähentää ravinteiden päätymistä mereen.”

 

Projektia rahoittaa the Baltic Sea Action Plan Fund, Itämeren suojelun toimintaohjelman rahasto. Ruotsin ja Suomen hallitusten rahoittamaa BSAP-rahastoa hallinnoivat Nefco ja Pohjoismainen investointipankki. Lue lisää osoitteesta nefco.int/bsap

 

Nefco logo

Lue myös

Lue lisää
image/svg+xml