Siirry pääsisältöön

Neuvojille valmennusta maaperän kasvukunnosta – hae mukaan!

Uutinen Carbon Action

Peltojen tuottavuus paranee ja viljely helpottuu, kun maan kasvukunnon ongelmat tunnistetaan ja korjataan – mutta työ on vaativaa ja pitkäjänteistä. Carbon Action -alustalla viljelijät, tutkijat ja neuvojat etsivät yhdessä keinoja tunnistaa ja parantaa maan kasvukuntoa ja multavuutta samalla kun edistetään ja tutkitaan hiilen varastoitumista maaperään.

Osallistu valmennukseen ja opi yhdessä miten hyödyntää kasvukunnon seurantamenetelmiä käytännön neuvontatyössä ja valita kullekin tilalle sopivimmat keinot kasvukunnon parantamiseen!

Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti yhteistyössä Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) ja ProAgria Etelä-Suomen kanssa järjestää maan kasvukunnon hoidon valmennuksen neuvojille osana MAANEUVO -hanketta, jota hallinnoi Baltic Sea Action Group (BSAG). Hankkeen koulutukset tuovat Carbon Action -alustan ja Ruralia-instituutin OSMO-hankkeen tuloksia maatalouden neuvojien käyttöön.

Tavoitteet: Valmentaa osallistujat maan kasvukunnon hoidon huippuosaajiksi. Tarjota työkaluja tunnistaa maan kasvukunnon puutteita. Opastaa käyttämään uusimpia maan kasvukunnon hoidon suunnittelumalleja ja -työkaluja. Harjoittaa valitsemaan parhaat menetelmät erilaisille peltolohkoille ja eri tuotantosuunnille.

Valmennuksen toteutustapa ja laajuus: Kuusi verkkotyöpajaa ja kuusi pellonpiennarpäivää, verkkokeskustelut, osatehtävistä muodostuva kasvukunnon hoitosuunnitelma, itseopiskelua ohjatusti ja osoitetun materiaalin avulla, oman oppimisen arviointi.

Aika: 1.9.2019–31.12.2021, ensimmäinen verkkotyöpaja 16.9.2019 ja pellonpiennarpäivä 24.9.2019 sekä toinen verkkotyöpaja 5.11.2019.
Paikka: Verkko-oppimisympäristö, pellonpiennarpäivät eri puolilla Suomea, itseopiskelu

Kohderyhmä: Maan kasvukunnon hoidosta kiinnostuneet, nykyiset tai tulevat neuvontajärjestöissä toimivat neuvojat, yksityiset neuvojat ja Luomuliiton viljelijämentorit. Valtakunnalliseen valmennukseen valitaan 30 osanottajaa. Carbon Action pienryhmien neuvojat ovat etusijalla valinnassa.

Pääsisältönä maan kasvukunnon
• seurantamenetelmät tilatasolla; fysikaalinen, kemiallinen ja biologinen viljavuus
• puutteiden tunnistaminen lohkokohtaisesti
• nykytilan havaintojen tulkinta ja johtopäätelmät
• parantamismenetelmien valinta
• kehittymisen seuranta

Valmentajat: Tuomas Mattila (SYKE), Jukka Rajala (Ruralia-instituutti), ProAgrian asiantuntijoita ja viljelijöitä.

Hinta: Valmennus on maksuton, ateriat ja matkat omakustanteiset.

Hakeminen: viimeistään ma 19.8.2019 osoitteessa: http://bit.ly/Maaneuvovalmennus
Koulutukseen hyväksymisestä ilmoitetaan kaikille hakijoille viimeistään 30.8.2019.

Lisätietoja: Jukka Rajala, jukka.rajala@helsinki.fi, puh. 044 303 2210

Järjestäjä: Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti yhteistyössä Suomen ympäristökeskus SYKEn ja ProAgria Etelä-Suomen kanssa.

Valmennus on osa MAANEUVO -hanketta (eli ”Kestävä maaperän hoito ja hiiliviljely laajasti käyttöön tutkimustiedon ja neuvonnan avulla”), jota hallinnoi BSAG, ja jonka osatoteuttajia ovat Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti, Suomen Ympäristökeskus ja ProAgria Etelä-Suomi. Hanketta rahoittaa Maa- ja vesitekniikan tuki ry ja se toimii Carbon Action -alustalla.

Kestävän maaperänhoidon ja hiiliviljelyn keinoin voidaan saavuttaa monia hyötyjä samoilla toimenpiteillä: nostaa satotasoja, varastoida ilmakehän hiiltä maahan, vähentää ravinne- ja kiintoainehuuhtoumia vesistöihin ja ehkäistä Itämeren ja muiden vesistöjen rehevöitymistä, sekä sopeuttaa viljelyä ilmastonmuutokseen.

Lue myös

Lue lisää
image/svg+xml