Siirry pääsisältöön

Nurmikot muuttumassa niityiksi ympäri Helsinkiä

Uutinen

Eri puolella Helsinkiä vähälle käytölle jääneet nurmialueet kukkivat pian niittyinä. Tarkoituksena on muuttaa lähiluontoa monimuotoisemmaksi eli lisätä kasvien ja eliöiden kirjoa kaupungissa. Vähällä käytöllä olevien nurmikoiden niityttäminen ja nyt valitut kymmenen kohdetta ovat asukkaiden ideoimia. 

Helsingin osallistuvan budjetoinnin OmaStadi –hankkeessa kehitetyn idean tuloksena muun muassa Siltamäessä, Munkkiniemessä ja Arabianrannassa on puistoissa valittu alueita, joita muutetaan vähitellen nurmikoista monilajiksi niityiksi.  Valituissa kohteissa nurmikko oli vähällä käytöllä, se oli pelkälle nurmikolle epäedullisessa paikassa tai sillä oli erityistä potentiaalia kehittyä niityksi.  

”Niittykasvillisuutta lisäämällä esimerkiksi Toukolan rantapuiston rannalle ja ojien varsiin, hillitään ravinteiden huuhtoutumista viereiseen Vanhakaupunginlahteen ja siten Itämereen. Niityt suojavyöhykkeinä tuovat myös vaihtelua alueen laajoihin nurmikenttiin” – kertoo luontoasiantuntija Tuuli Ylikotila Helsingin kaupungilta. 

Maaherranpuistoon Viikissä niitty perustettiin ja siemenet kyvettiin viime syksynä, ja se kehittyy seuraavien vuosien aikana.  Toinen uusi niitty toteutetaan osana Sibeliuksenpuiston peruskorjausta.  

Uusien niittyjen viereen on myös pystytetty opastaulut, joissa kerrotaan niittyhankkeesta ja monipuolisen kaupunkiluonnon merkityksestä. Valmistuneista kukkakedoista on myös julkaistu kartta. Kartan avulla löytää helposti uusien kohteiden lisäksi myös jo olemissa olevia hienoja niittykohteita.   

Tärkeää kaupunkiluonnon monimuotoisuudelle 

Kaupunkien viheraluilla on merkitystä paikallisten ekosysteemien ja asukkaiden kannalta. Poikkeusvuosi on lisännyt lähiluonnon arvostusta ja käyttöä. Kaupunkilaisia motivoi myös halu osallistua ilmastonmuutoksen hillintään ja pölyttäjien auttamiseen omassa lähiympäristössään. 

”Ehdotin Oma Stadi-projektiksi nurmikoiden niityttämistä yhdessä toisten asukkaiden. Tärkein tavoite oli kaupunkien viheralueiden hiilinielujen lisääminen. Asukkaiden viihtyvyys ja pölyttäjien ahdingon lievitäminen olivat myös kokoajan mielessä. Oli riemastuttavaa, kun niin moni muukin kaupunkilainen halusi samaa ja hanke äänestettiin toteutettavaksi”, kertoo ehdotuksen ideoija Suvi Laukkanen. 

Innostutaan yhdessä niityistä!

Hankkeessa on ollut asukkaiden lisäksi Itämeri- ja ilmastotyötä tekevä Baltic Sea Action Group. ”Toivon, että tämä niitytyskokeilu innostaa muitakin kuntia tarkastelemaan viheralueiden käyttöään ja kaupunkilaisia havainnoimaan mahdollisia villiinnyttämisen paikkoja lähiympäristössään”, projektissa mukana ollut BSAG:n viestintäjohtaja Pieta Jarva kertoo.   

”Kokeilun suurin anti on ollut keskustelu siitä, miten kaupungin viheralueilla voidaan edistää luonnon monimuotoisuutta. Esimerkiksi yksinkertaisilla hoitotavan muutoksilla voidaan monipuolistaa lajikirjoa alueilla, joiden ei tarvitse käytön vuoksi tarvitse olla nurmikoina”, Ylikotila sanoo.  ”Asukkaat kyllä ovat valveutuneita ja kantavat huolta lähiympäristöstään”, Tuuli Ylikotila jatkaa. ” 

Seuraava OmaStadi – osallistuvan budjetoinnin kierros on käynnissä nyt. Lue lisää.  

 

BSAG:lla on asiantuntemusta etenkin maaperän ja monipuolisen kasvilajiston merkityksestä hiilenvarastoinnin ja vesistöpäästöjen kannalta 

Lue myös

Lue lisää
image/svg+xml