Siirry pääsisältöön

Salaojituksen Tukisäätiön Itämeri-sitoumus saa jatkoa

Uutinen

Salaojituksen Tukisäätiön Itämeri-sitoumuksen kolmannella kaudella säätiö jatkaa maankuivatukseen ja pellon vesitalouden hallintaan liittyvän tiedon levittämistä ja sidosryhmien keskinäisen yhteistyön lisäämistä. Tietoa tarvitaan Itämeri-ystävällisessä ja tuottavassa peltoviljelyssä.

BSAG:n Itämeri- ja ilmastotyössä peltojen vesitaloudella on oleellinen merkitys. Pellon optimaalinen kuivatus edistää kasvien kasvua ja siten lisää ravinteiden käytön tehokkuutta, vähentää ravinnevalumia ja nostaa satotasoja. Toimiva salaojitus edesauttaa maan hyvän kasvukunnon saavuttamista ja ylläpitoa. Hyvä kasvukunto puolestaan on ensiarvoisen tärkeä kestävässä ruuantuotannossa. Se on tärkeää myös Itämereen päätyvän ravinnemäärän pienentämisessä.

Pellon hyvä vesitalous hyödyttää niin viljelijää kuin ympäristöä. Tämän saavuttamiseksi tarvitaan kuitenkin tutkimustietoa ja laaja-alaista ymmärrystä. Salaojituksen Tukisäätiön ensimmäisen Itämerisitoumuksen tiimoilta rakennetusta tutkimustietopankista voi etsiä vastauksia maankuivatuksen, salaojituksen ja pellon vesitalouden hallinnan erilaisiin kysymyksiin mukaan lukien ympäristövaikutukset ja vesistökuormitus. Tietopankki on kaikille avoin ja sitä päivitetään jatkuvasti. Sitoumuksen seuraavalla kaudella säätiö julkaisee käytännön oppaan pellon vesitalouden hallinnan ympäristövaikutuksista.

Salaojituksen Tukisäätiön ensimmäisellä sitoumuskaudella aloitettu maankuivatuksen ja ympäristökysymysten välistä suhdetta käsittelevä seminaarisarja jatkuu uudella sitoumuskaudella. Tähän mennessä seminaareissa on käsitelty maankuivatusta ja vesiensuojelua sekä maankuivatusta ja ilmastonmuutosta. Syksyllä 2020 Salaojituksen Tukisäätiö järjesti yhteistyössä BSAG:n sekä Maa -ja vesitekniikan tuen ja Salaojayhdistyksen kanssa koko päivän kestäneen Maankäyttö ja vesitalouden hallinta muuttuvassa ympäristössä -webinaarin, johon osallistui noin 400 ihmistä.

”Saimme näistä tapahtumista runsaasti positiivista palautetta. Niiden mahdollistama tiedonvaihto eri alojen ja toimijoiden välillä luo edellytykset kokonaisvaltaiseen asioiden ymmärrykseen. Tutkimustietopankin jatkuvalla päivittämisellä tähtäämme samaan – kun tuoretta tutkimustietoa löytyy kootusti, on helpompi ymmärtää erilaisten näkökulmien merkitys omalle tutkimukselle,” sanoo Salaojituksen Tukisäätiö sr:n toiminnanjohtaja Seija Virtanen.

”Ilmastonmuutos äärisäineen luo haasteita maataloudelle, mikä korostaa maankuivatuksen ja valumavesien hallinnan merkitystä. Salaojituksen tukisäätiön sitoumus liittyy kiinteästi BSAG:n teemoihin ja se heijastaa myös BSAG:n toimintaperiaatteita: pitkäjänteistä työtä ja kokonaisvaltaista ymmärrystä ja kumppanuuksien luomista,” sanoo BSAG:n toimitusjohtaja Michaela Ramm-Schmidt.

Salaojituksen Tukisäätiön Itämeri-sitoumus jatkuu vuoden 2022 loppuun asti.

Lue myös

Lue lisää
image/svg+xml