Siirry pääsisältöön

Salaojituksen Tukisäätiön sitoumukselle kahden vuoden jatko

Uutinen

Salaojituksen Tukisäätiön vuonna 2015 julkaistua sitoumusta jatketaan kahdella vuodella. Sitoumuksen keskiössä on maankuivatukseen ja pellon vesitalouden hallintaan liittyvän tiedon levittäminen ja yhteistyön lisääminen asian parissa työskentelevien sidosryhmien välillä.

Ensimmäinen sitoumuksen etappi oli Maankuivatuksen ja salaojituksen -tutkimustietopankki, joka perustettiin 2016. Kaikille avoin tietopankki helpottaa tutkimustulosten etsimistä maankuivatuksen, salaojituksen ja pellon vesitalouden hallinnan moninaisista kysymyksistä mukaan lukien ympäristövaikutukset ja vesistökuormitus.

Seuraava etappi oli 18.10.2016 järjestetty Maankuivatus- ja vesiensuojeluseminaari. Seminaarissa kuultiin esityksiä ja keskusteltiin keinoista, joilla voitaisiin vähentää pelloilta huuhtoutuvien ravinteiden määrää vaarantamatta maan hyvää kuivatusta.

Seminaarisarja sai jatkoa viime vuoden loppupuolella Maankuivatus ja ilmastonmuutos -seminaarin muodossa. Seminaarissa maatalouden ja ilmastonmuutoksen välistä suhdetta lähestyttiin monesta suunnasta, usean eri asiantuntijan voimin. Konkreettisten maankuivatustoimien lisäksi puhujat käsittelivät mm. maatalous- ja ympäristöpolitiikkaa sekä ruoantuotannon globaaleja haasteita.

Sitoumuksen jatko-osassa Salaojituksen Tukisäätiö sr järjestää vielä kolmannen seminaarin vuoden 2020 aikana, ja julkaisee ympäristöoppaan pellon vesitalouden hallinnasta.

”Peltomaan kunnon ja optimaalisen vesitalouden merkitys kestävälle viljelylle on ilahduttavasti tullut laajan joukon tietoisuuteen, ja siihen liittyviä tutkimushankkeita onkin käynnissä useita. Koska uutta tietoa saadaan jatkuvasti, niin ajantasaisen tiedon tallentaminen maksuttomaan kaikille avoimeen datapankkiin helpottaa tiedon hakemista ja hyödyntämistä.  Yhteistyö ja tiedonvaihto eri alojen ja toimijoiden välillä luo edellytykset kokonaisvaltaiseen asioiden ymmärrykseen, ja sitä säätiö haluaa edistää seminaareja järjestämällä.  Itämeri-sitoumuksen jatkoon päädyttiinkin syksyn 2018 seminaarista saadun runsaan positiivisen palautteen vuoksi”, kertoo Salaojituksen Tukisäätiö sr:n toiminnanjohtaja Seija Virtanen.

BSAG on ollut erittäin tyytyväinen sitoumuksen kautta syntyneeseen yhteistyöhön. ”BSAG:n Itämeri -ja ilmastotyön kannalta peltojen vesitaloudella on oleellinen merkitys. Tämän lisäksi vahvana suomalaisena toimijana Salaojituksen Tukisäätiö on mahdollistanut BSAG:lle ja muille toimijoille pääsyn relevantin tiedon ja sidosryhmien pariin”, kertoo BSAG:n sisältöjohtaja Laura Höijer.

Lue myös

Lue lisää
image/svg+xml