Siirry pääsisältöön

Seuranta-analyysi: Järki-Lanta hankeen tuloksista hyötyä Saaristomerelle ja maatilojen yhteistyölle

Uutinen
Ympäristöministeriön 27 hanketta rahoittanut Ravinteiden kierrätys ohjelma on onnistunut Pöyryn mukaan hyvin. Baltic Sea Action Groupin Järki-Lanta hanke oli seurannan mukaan erityisen onnistunut sekä sisällön että viestinnän kannalta.
 
YM:n halinnoiman RAKI-ohjelman tarkoituksena on edistää Suomen vuonna2010 antamaa Itämeri-sitoumusta eli toteuttaa tehostettuja toimia Saaristomeren hyvän tilan saavuttamiseksi vuoteen 2020 mennessä. Samalla varaudutaan edistämään ravinteiden kierrättämistä olosuhteissa, joissa kilpailu​
fosforista kiristyy ja lannoitteiden hinnat nousevat.
RAKI-ohjelmasta on rahoitettu 27 eri hanketta, joista 20 on jo toteutettu. YM teetti ulkopuolisen analyysin Pöyry Oy:ltä 15 viime vuonna päättyneestä Ravinteiden kierrätys -hankkeesta. Kaiken kaikkiaan RAKI-ohjelman arvioidaan onnistuneen hyvin ja edistävän sekä Itämeren hyvän tilan saavuttamista että lisäävän ravinteiden kierrätystä.
Analyysi löytyy YM:n verkkosivuilta.
BSAG:n Järki-Lanta hanke on nostettu analyysissä parhaiten onnistuneeksi hankkeeksi ja esimerkiksi hyvin onnistuneesta pääasiallisesti valistushankkeesta.
”Hankkeessa saavutettiin konkreettisia tuloksia ja viestintä ja valistus oli runsasta, monipuolista ja hyvin kohdennettua”, raportissa todetaan. Analyysin tehnyt konsulttiyritys Pöyry arvio, että kotieläintilojen ja kasvinviljelytilojen lantayhteistyötä edistävän Järki-Lanta hankkeen kautta on saavutettavissa lisää ravinnekierrätyspotentiaalia ja konkreettista ravinnehuuhtouman vähennystä Saaristomerellä ja sen valuma-alueella 2020 mennessä.
Hankkeessa pyrittiin mm. löytämään ja tunnistamaan toimivia kotieläin- ja kasvinviljelytilojen välisiä yhteistyömalleja, esittelemään niiden toteutumista sekä tunnistamaan yhteistyön pullonkauloja ja esittää niihin ratkaisuja. Hankkeessa jaettiin lannan hyödyntämiseen ja tilojen väliseen yhteistyöhön liittyviä käytännön vinkkejä viljelijöille. Toisaalta hankkeessa esille noussutta tietoa ja kehittämisehdotuksia välitettiin tiedoksi päätöksentekijöille ja työryhmiin, hyödynnettäväksi esimerkiksi ympäristökorvauksen, ja kansallisen nitraattiasetuksen valmistelutyössä.
Eri tahojen mukaan ottaminen viljelijöistä virkamiehiin ja sitä kautta rakenteisiin vaikuttaminen kuvastaa BSAG:n toiminta-ajatusta. Projektikoordinaattori Kaisa Riikon vetämän hankkeen tuloksia viedään eteenpäin yhä jatkuvassa BSAG:n ja Luonnon- ja riistanhoitosäätiön yhteisessä Järki-hankkeessa. Hankkeessa tuotetut materiaalit ja tulokset tulevat jatkossakin olemaan esillä internet-sivuilla www.jarki.fi.​

Lue myös

Lue lisää
image/svg+xml