Siirry pääsisältöön

Suomen CAP-suunnitelmassa kehitettävää – komission palautteeseen voidaan vastata

Blogi Uudistava maatalous

Maatalouden suuntaa merkittävästi ohjaavan EU:n uuden maatalouspolitiikkaohjelman 2023-2027 toteutustavoista päätetään jäsenmaiden kansallisissa suunnitelmissa. BSAG ehdotti toimien tehokkuutta parantavia muutoksia suunnitelmaan usean muun toimijan tavoin syksyllä 2021 (lue lisää).  EU:n komissio antoi huhtikuun alussa palautteen Suomen CAP-suunnitelmasta (lue lisää) ja toivoi samansuuntaisia parannuksia. Komissio korosti muun muassa tarvetta lisätä Suomen CAP-suunnitelman vaikutusta huoltovarmuuteen ja riippumattomuuteen fossiilisesta energiasta sekä keinolannoitteista.

Komission palautteessa tulee esille Suomen CAP-suunnitelman heikkous vastata sille asetettuihin tavoitteisiin, etenkin koskien ilmasto- ja ympäristövaikutuksia. Palautteessa toistuu useasti, että panostusta ilmasto- ja ravinnepäästöjen vähentämiseksi täytyy lisätä voimakkaasti. Lisäksi siinä pyydetään huomioimaan paremmin tilojen kannattavuuden edellytykset ja kilpailukyky.

Komission mukaan Suomen suunnitelma ei kasvata ympäristötoimien kunnianhimoa nykyiseen kauteen verrattuna. Ympäristötoimien vaikuttavuutta tulee seurata rahoituksen jakautumisella ja indikaattoreilla. Komissio nostaa esiin, ettei Suomi huomioinut riittävästi Green Dealin tavoitteita keinolannoitteiden ja torjunta-aineiden käytön vähentämiseksi. Komissio huomauttaa, että suunnitelman ympäristökorvausohjelma on hyvin samankaltainen kuin nykyään, ja vaatii täydentämään sitä tehokkaammilla toimilla.

Näkemyksemme mukaan parhaat ympäristötoimenpiteet hyödyttävät sekä viljelijää että ympäristöä. Kannattava ja huoltovarma ruuantuotanto, monimuotoisuuden tukeminen sekä hiiliviljely voidaan toteuttaa samoilla pelloilla.

Suunnitelman rakenteissa puutteita

Komission palaute kohdisti 220 erillistä huomiota suunnitelman yksityiskohtaisiin kehitystarpeisiin, muttei konkreettisesti ottanut kantaa Suomen suunnitelman rakenteeseen tai eri toimenpiteiden rahoitusosuuksiin.

Alueellinen kohdentaminen olisi tarpeen ravinnehuuhtoumariskien tehokkaassa hillitsemisessä. Esimerkiksi Saaristomeren valuma-alueella rehevöitymistä ei ole vielä saatu pysäytettyä, ja siksi on huolehdittava, että ohjelman eri toimenpiteet tukevat vesien tilan parantamista rehevöitymisestä kärsivillä valuma-alueilla.

Suunnitelmaan tarvitaan lisää aidosti vaikuttavia toimenpiteitä ja niille riittävästi rahoitusta. Painotusta tulisi siirtää tulosperusteisiin ruoantuotannon edellytyksiä tukeviin toimiin, jotka edistävät mm. maan kasvukuntoa, huoltovarmuutta, monimuotoisuutta sekä päästöjen vähentämistä ja hiilensidontaa.

Merkittävä rakenteellinen ongelma on ympäristökorvausohjelman tilakohtaisten toimenpiteiden painotus tehokkaiden lohkokohtaisten toimenpiteiden kustannuksella. Tilakohtaiselle toimenpidekokonaisuudelle on suunnitelmassa varattu peräti 45 % ympäristökorvausohjelman varoista, mutta toimenpiteet on arvioitu vaikuttavuudeltaan vaatimattomiksi. Sen sijaan tehokkaille lohkokohtaisille toimenpiteille, kuten kerääjäkasvien viljelylle on jäämässä vähäinen rahoitus, eikä tavoitealoihin ole tulossa nousua vuoden 2015 tasosta.

BSAG ehdotti jo syksyisessä lausunnossaan ympäristövaikutuksiltaan alhaisen tilakohtaisen toimenpiteen poistamista ja selkeää panostusta lohkokohtaisiin toimenpiteisiin, joista tiloilla on jo hyviä kokemuksia. Näin viljelijää kannustettaisiin valitsemaan itse ja ottamaan käyttöön juuri kyseisellä lohkolla tarvittavia toimenpiteitä maan kasvukunnon ja ympäristöhyötyjen aikaansaamiseksi.

Käytännön ratkaisuja suunnitelman kehittämiseksi

Esitämme tässä joitain käytännön ratkaisuja, joilla Suomen CAP -suunnitelma saadaan kohtuullisin muutoksin vastaamaan paremmin tarvetta turvata ruoantuotannon edellytyksiä, huoltovarmuutta ja ilmasto- ja ympäristönmuutokseen sopeutumista ja hillintää. Samalla vastataan EU komission esittämään muutostarpeeseen.

Teksti: Juuso Joona – Tyynelän tila, Eliisa Malin – Baltic Sea Action Group ja Eija Hagelberg – Baltic Sea Action Group

Lue myös

Lue lisää
image/svg+xml