Siirry pääsisältöön

Uudessa SAARI-hankkeessa kartoitetaan Gullkronan vedenlaatua

Uutinen Merellinen suojelu

Varsinais-Suomen liitto on myöntänyt lähes 70 000 euron rahoituksen Pro Litore ry:n ja Baltic Sea Action Groupin yhteiselle SAARI (SaaristoRider) -hankkeelle. Kaksivuotisessa hankkeessa kartoitetaan vedenlaatua Gullkronan merialueelle perustettavalla suojelualueella. SAARI-hanke liittyy osaksi BSAG:n meriluonnonsuojelun hankekokonaisuutta.

Aurinko paistaa pilvien lomasta Itämerellä

SAARI-hankkeessa tehtävät mittaukset kohdistuvat Gullkronan vesille perustettavalle Saaristomeren suurimmalle yksityiselle merensuojelualueelle. Alue suojellaan yhteistyössä maanomistajien kanssa osana BSAG:n Elävä Itämeri -hanketta. Suojelun myötä alueella rajoitetaan esimerkiksi meriajokasniitylle ankkuroitumista, ruoppauksia sekä vesiviljelyä. Rajoitusten tarkoituksena on suojella alueen vedenalaisia asukkaita niitä vahingoittavalta ihmistoiminnalta, eli turvata merialueen elinvoimaisuus ja vedenalaisen monimuotoisuuden säilyminen.

Suorien ihmispaineiden lisäksi eliöiden menestymiseen vaikuttavat myös alueella vallitsevat elinolosuhteet kuten veden suolaisuus, sameus ja ravinnepitoisuus. Ne vaihtelevat osin luonnostaan ja osin epäsuorien ihmispaineiden kuten maalta mereen päätyvän eloperäisen kuormituksen takia. SAARI-hankkeen mittausten avulla näistä olosuhteista muodostetaan tarkka ja kattava kokonaiskuva, joka otetaan huomioon suojelutoimenpiteiden vaikuttavuuden arvioinnissa.

Mitä tahansa alueita suojellessa olisi tärkeää seurata myös suojelun vaikuttavuutta. Etenkin merellä tällainen seuranta on hankalaa, sillä vesimassat ja niiden myötä esimerkiksi ravinteet liikkuvat suojelualueen rajoista piittaamatta. Lisäksi muutokset meren tilassa tulevat usein näkyviin hitaasti. SAARI-hankkeen myötä pääsemme kuitenkin käsiksi merensuojelun vaikutusten arviointiin heti suojelun alusta lähtien. Näin saadaan luotua vahva tietopohja myös tulevalle seurannalle,” kertoo Pro Litore ry:n Matias Scheinin.

Tiheät mittauspisteet varmistavat tarkan seurannan

Hankkeessa mitataan vedenlaatua toistuvasti n. 3 000 mittauspisteeltä keväällä, kesällä ja syksyllä vuosina 2023 ja 2024. Mittauksissa keskitytään kokonaisvaltaisesti hiili-, ravinne- ja kiintoaineskuormituksen vaikutuksiin, jolloin veden laatua tutkitaan myös ilmaston näkökulmasta. Perinteisten rehevöityneisyysindikaattoreiden kuten a-klorofyllin ohella vedestä mitataan mm. hiilidioksidi- ja metaanipitoisuuksia.

Pro Litore ry toteuttaa mittaukset Coastrider-menetelmällä, jota hyödynnetään laajamittaisesti jo viidettä vuotta rannikkovesiä rehevöittävien päästöjen ja niiden ilmastovaikutusten kartoittamisessa esimerkiksi BSAG:n Carbon Action -alustan Havsmanualen -hankkeissa. Menetelmässä vedenlaatua mitataan moderniin sensoriteknologiaan perustuvalla liikkuvalla automaattimittausjärjestelmällä. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, ettei alueen luontoon tarvitse kajota esimerkiksi näytteitä keräämällä.

Saaristoalueella sekä ympäristötyyppi että veden laatu voivat vaihdella hyvin paikallisesti. Kattavat korkean resoluution kartoitukset tarjoavat tärkeän näkökulman siihen, millaisissa maailmoissa lajit suojelualueen sisällä elävät,” Scheinin sanoo.

Olemme BSAG:ssa työskennelleet meriluonnon suojelun parissa vuodesta 2019 lähtien. Tällöin käynnistyi merialueiden yksityistä suojelua edistävä Elävä Itämeri -hanke Ålandsbankenin Itämeriprojektin rahoituksella. Vuoden 2022 alusta lähtien olemme myös olleet mukana kahdeksanvuotisessa, EU-komission rahoittamassa LIFE IP-BIODIVERSEA -hankkeessa, jonka tavoitteena on Itämeren suojeluverkoston kehittäminen. SAARI-hanke liittyy näiden jatkoksi kartuttamaan tietoa Itämeren vedenalaisista olosuhteista ja niiden vaikutuksesta suojeluun,” kertoo BSAG:n projektipäällikkö Anna Klemelä.

OTA YHTEYTTÄ

Anna Klemelä

Projektipäällikkö, meriluonnon monimuotoisuus; Viestintäasiantuntija

+358 44 376 7511

anna.klemela@bsag.fi

Lue myös

Lue lisää
image/svg+xml