Siirry pääsisältöön

BSAG jakoi suomalaista uudistavan viljelyn osaamista ilmastokokouksen yhteydessä

Uutinen Carbon Action Uudistava maatalous

Maaperä on tällä hetkellä kuuma aihe ilmastonmuutoksen hillinnässä. Baltic Sea Action Groupin Carbon Action -alusta ja siinä tehty tutkimus kiinnostavat maailmalla. Näitä tarjoiltiin eri yleisöille COP26- ilmastokokouksen yhteydessä Glasgow’ssa, Helsingissä ja verkossa.

BSAG:n toimittamat terveiset suomalaisilta pelloilta kuultiin muun muassa ”4 per 1000” -aloitteen päivässä sekä Pohjoismaiden neuvoston COP26 paviljongeilla Glasgow’ssa ja Helsingissä.

Kokouksen alla BSAG oli mukana Land Use Action Event -tilaisuuden uudistavaa viljelyä koskevissa viljelijöiden lausunnossa sekä allekirjoittamassa Soil Heroes-ryhmän kokoamaan julkista yhteiskirjettä.

Pääneuvottelujen ohella tapahtuvaan tiedonvaihto ja verkostoituminen ovat käytännön ympäristötyön kannalta tärkeää ja niiden kautta voidaan myös vaikuttaa päätöksentekoon.

”Maatalousmaan hiilensidonta on yksi harvoista nopeasti skaalattavista ja edullisista tavoista poistaa merkittävä määrä hiiltä ilmakehästä. Tämä tiedostetaan jo monessa paikassa ja luontopohjaiset ilmastoratkaisut nousivatkin esiin neuvotteluissa. Carbon Action -toimintamalli ja sen puitteissa tehtävä tutkimus mahdollistavat uudistavan viljelyn laajamittaisen käyttöönoton, siksi se kiinnostaa maailmalla,” Pohjoismaiden neuvoston COP26-paviljongilla puhunut BSAG:n Elisa Vainio kommentoi. Voit katsoa Vainion esityksen täältä.

Maailma ei tullut valmiiksi Glasgow’ssa

Glasgow’n COP26 ilmastokokouksen päätöslauselma on jättänyt ristiriitaiset tunnelmat toimijoiden keskuudessa. Yhtäältä sopimusta pidetään joltain osin historiallisena, toisaalta sen arvioidaan kuitenkin olevan riittämätön.

”Nyt otettiin askelia oikeaan suuntaan. Sitoumusten toteuttaminen ei kuitenkaan ole helppoa. Lupauksia tärkeämpää on se, mitä tehdään käytännössä. Päästöjen leikkaamisella ja nielujen kasvattamisella on kiire. Ilmastotoimien tahtia on kiristettävä nopeasti,” kommentoi BSAG:n sisältöjohtaja Laura Höijer.

Maatalouden keskusteluissa Glasgow’ssa (Koronivia Joint Work on Agriculture) tunnustettiin kestävien ruokajärjestelmien merkitys maailmanlaajuisen ruokaturvan ja ilmastotavoitteiden saavuttamisen kannalta. Tärkeään rooliin nousi maaperän hoito ja ravinteiden kierrätys.

”Se, että useilla suomalaisilla pelloilla hiiliviljelyä tehdään jo täyttä vauhtia, nopeuttaa toimia näyttämällä, että se on mahdollista”, Höijer toteaa.

Käytännön teot ja yhteistyö ratkaisevat

Pohjoismainen yhteistyö nosti maaperän merkitystä ilmaston ja Itämeren kannalta esiin kokouksen yhteydessä useaan otteeseen. BSAG kertoi uudistavasta viljelystä samanaikaisesti monella eri tasolla ja areenalla. Esimerkiksi Helsingin paviljongissa viljelijä ja BSAG:lla työskentelevä agronomi Eliisa Malin toi terveisiä pellolta lounaalle, jossa paikallaolijoille tarjoiltiin Carbon Action tilojen tuotteista valmistettua ruokaa.

BSAG tekee tiiviistä yhteistyötä Pariisin ilmastokokouksessa 2015 syntyneen globaalin ”4 per 1000” -aloitteen kanssa, jonka tavoitteena on edistää maatalousmaiden hiilensidontaa. Tämän kaltaiset aloitteet kirittävät ilmastoneuvotteluja.

Konkreettisia tekoja esiteltiin runsaasti ”4 per 1000” -aloitteen päivässä Glasgow’ssa 10. marraskuuta. Päivän aikana kuultiin yli 40 esitelmää, hyvin laajasti maaperäosaamisesta ja monihyötyisistä ilmastoratkaisuista ympäri maailmaa. BSAG esitteli Suomen maaperätyötä sekä Carbon Action -työssä kehitettyjä ratkaisuja viljelijäyhteistyöstä maaperän hiilensidonnan todentamiseen, sekä tiedotti Helsingissä 2023 järjestettävästä ”4 per 1000” Northern Europe -tapahtumasta.

”Päivä oli erittäin antoisa. Opimme paljon muilta, tiivistimme verkostojamme ja solmimme uutta yhteistyötä useiden toimijoiden kanssa. Ilmeistä on, että Carbon Actionista halutaan ottaa oppia maailmalla,” kertoo Höijer.

BSAG vei suomalaista maaperäosaamista maailmalle etenkin FIN SOIL ACTION (MMM:n Hiilestä kiinni kokonaisuus) ja stn MULTA (stategisen tutkimuksen FOOD-ohjelma) -hankkeiden, sekä EIT-FOOD innovaatioyhteisöltä saadun tuen kautta kautta.

Lue myös

Lue lisää
image/svg+xml