Siirry pääsisältöön

Uudistavan viljelyn tehokurssi on nyt julkaistu – Ole osa muutosta

Uutinen Carbon Action Uudistava maatalous

Jotta ruuantuotanto on mahdollista tulvaisuudessakin, on tietoa maatalouden ratkaisuista ruokajärjestelmän kestävyysongelmiin lisättävä koko ruokaketjussa. Maksuton Uudistavan viljelyn tehokurssi tuo nyt ruokajärjestelmän yrityksille keinot tulla osaksi uudistavaa ruuantuotantoa.

Ruokajärjestelmämme ei ole nykyisellään kestävällä pohjalla, ja ruokaa pitäisi pystyä tuottamaan tavalla, joka kuormittaa planeettaa vähemmän. Samalla maatalouden kannattavuus on turvattava tulevaisuudessa. Ilmastonmuutos ja epävarma maailmantilanne edellyttävät pelloilta ja viljelijöiltä myös aikaisempaa parempaa sopeutumiskykyä reagoida jatkuvasti muuttuviin olosuhteisiin.

Ruuantuotannosta suuri osa on riippuvaista maaperästä. 95 % ihmisten ja eläinten ravinnosta kasvatetaan pelloilla tai kasvimailla. Maaperällä, ja sillä miten ruokamme viljellään, on siis suuri merkitys ruuantuotannon jatkuvuudelle.

Uudistavan viljelyn tehokurssin avulla kohti tulevaisuuden ruuantuotantoa

Baltic Sea Action Groupin rakentama Uudistavan viljelyn tehokurssi tarjoaa nyt tuoretta tutkimustietoa uudistavasta maataloudesta erityisesti ruokajärjestelmän yritysten henkilöstölle. Viljelijöille uudistava viljely on jo suhteellisen tuttua, mutta tiedon leviäminen koko arvoketjussa on tärkeää, sillä siirtymä ympäristöystävällisempään viljelyyn ei ole vain viljelijöiden vastuulla. Muutoksen aikaansaamiseksi tarvitaan yhteistyötä koko ruokaketjussa.

Ruokaketjun yrityksissä ollaan suhtauduttu positiivisesti tietoon uuden kurssin julkaisemisesta, sillä yrityksissä tunnistetaan kasvava tarve lisätä tietoa ruuan alkutuotannon vaikutuksista järjestelmän kestävyydelle.

Systeeminen muutos kohti uudistavaa ruokajärjestelmää vaatii yhteistyötä arvoketjun kumppaneiden kanssa ja tietoisuuden lisäämistä. On hienoa, että tehokurssin avulla voimme laajentaa näkökulmaa uudistavasta viljelystä kattamaan esimerkiksi tuotekehitys-, viestintä- ja markkinointitoiminnot.

Tapio Krook, liiketoiminnan kehitysjohtaja, Sinebrychoff

Kurssin käynyt ymmärtää, millä tavoin käytännössä uudistava ruuantuotanto auttaa ratkomaan ilmastonmuutosta, luontokatoa ja vesien rehevöitymistä, sekä samoilla toimilla parantaa satovarmuutta ja ruokaturvaa. Kurssilla perehdytään myös siihen, mitä muutos kohti uudistavaa viljelyä vaatii ja millaisiin tekoihin ruokaketjun yritysten edustajat voivat ryhtyä omassa roolissaan.  

Tehokurssin voi suorittaa verkossa suomeksi, englanniksi tai ruotsiksi, ja aikaa kurssin tekemiseen menee noin kaksi tuntia. Rakenne on modulaarinen, ja sisällöstä voi käydä itselleen hyödylliset luvut haluamassaan järjestyksessä. Juontajana kurssilla toimii Mikko Peltola. 

Moni yritys on jo lähtenyt mukaan muutokseen. Anoran viestintä- ja vastuullisuusjohtaja Petra Gräsbeck kertoo kurssilla esimerkkitapauksessa, miksi ja miten Anoralla viedään uudistavaa viljelyä käytäntöön.

Yrityksillä on tärkeä rooli muutoksessa – Carbon Action -yritykset näyttävät suuntaa

Tehokurssi on tuotettu yhdessä alan asiantuntijoiden kanssa ja sisältö perustuu Baltic Sea Action Groupin perustamaan Carbon Action -yhteistyöhön. Työssä viljelijät yhdessä tutkijoiden ja yritysten kanssa vievät uudistavaa viljelyä käytäntöön maatiloilla samalla, kun tutkitaan hiiltä maahan sitovia viljelymenetelmiä.

Moni ruoka-alan yritys on lähtenyt mukaan Carbon Action -työhön edistämään uudistavaa viljelyä ja kehittämään alaa vastuullisemmaksi. Kurssilla kuullaan esimerkkitapauksina, miksi Suomen Nestlé, Anora, Valio ja Carlsberg ovat ottaneet uudistavan viljelyn osaksi toimintaansa, ja millaisiin toimiin näissä yrityksissä jo ryhdytty käytännössä.  

Kurssi on loistava tehopaketti, joka käy läpi uudistavan viljelyn hyödyt ja periaatteet ymmärrettävästi. Tehokurssi antaa napakasti perusymmärryksen uudistavasta viljelystä ja sitä voi hyödyntää niin oman tiimin perehdytyksessä, kuin avaamaan aihetta asiakkaille.

Petra Gräsbeck, viestintä- ja vastuullisuusjohtaja, Anora

Kurssi soveltuu jokaiselle, jonka on hyvä ymmärtää, mitä alkutuotannossa voidaan tehdä ruokajärjestelmän kehittämiseksi. Tietoa voi hyödyntää esimerkiksi johdossa, hankinnassa, tuotekehityksessä, vastuullisuusyksikössä, viestinnässä ja koulutuksissa läpi ruokaketjun.

”Uudistavalla viljelyllä on keskeinen rooli tulevaisuuden ruokaturvalle. Nyt on tärkeää saada elintarvikealan toimijat kasvattamaan omaa osaamistaan siitä, mitä uudistava viljely tarkoittaa, ja minkälaisiin toimiin kukin voi ryhtyä omassa toiminnassaan”, sanoo Suomen Nestlén viestintäpäällikkö Nina Hannola.

Uudistavan viljelyn keskiössä on maaperän kasvukunnon parantaminen, sillä hyvinvoiva maaperä tuottaa hyötyjä ympäristölle, viljelijän taloudelle sekä kansalliselle ruokaturvalle.

Kestävyysongelmien ratkaisut kietoutuvat yhteen maaperässä

Uudistava viljely on viljelytapa, jolla pyritään ruoantuotannon yhteydessä parantamaan maaperän kasvukuntoa, vesiensuojelua ja maatalousekosysteemien tilaa kokonaisvaltaisesti. Hyvinvoiva maaperä edistää ympäristön hyvinvointia sitomalla ilmakehästä maahan hiiltä, tukemalla luonnon monimuotoisuutta sekä hillitsemällä peltojen kiintoaine- ja ravinnevalumia vesistöihin.

Maan kasvukunnon parantaminen tuottaa ympäristöhyötyjen lisäksi hyötyjä myös taloudelle sekä huoltovarmuudelle. Resilienssi on tärkeä osa uudistavaa viljelyä, ja se tarkoittaa pellon kykyä sopeutua muutoksiin esimerkiksi äärisäiden yleistyessä.

Hyvinvoiva maa ei myöskään ole yhtä lailla riippuvainen kemiallisista lannoitteista, ja uudistavalla viljelyllä voidaan parantaa lisäksi kansallista ruokaturvaa. 

OTA YHTEYTTÄ

Julia Kajas

Suunnittelija, uudistava maatalous ja viestintä

+358 40 665 4844

julia.kajas@bsag.fi

Lue myös

Lue lisää
image/svg+xml