Siirry pääsisältöön

Uusi hanke summaa yhteen neljä polkua ravinteiden kestävämpään käyttöön

Uutinen

Helsingissä annettiin 23.-24.10. lähtöpotku SuMaNu-hankkeelle, jonka tarkoitus on edistää kestävämpää lannan ja ravinteiden käyttöä maataloudessa ja siten vähentää ravinteiden liukenemista Itämereen. Kestävämpi ravinnetalous on pitkällä tähtäimellä taloudellisen ja ekologisen ruuantuotannon välttämätön kulmakivi. SuMaNussa vedetään yhteen neljän EU-rahoitteisen lantaan ja ravinteisiin keskittyvän hankkeen tuloksia.

Baltic Slurry Acidification –hankkeessa on tutkittu ammonikkipäästöjen vähentämistä ja siten lannan typpihävikin estämistä lietelannasta happokäsittelyn avulla. Manure Standards pyrkii nimensä mukaisesti yhdenmukaistamaan eri maiden tuottamaa lantatietoa. GreenAgri –hankkeessa viljelijät Virosta ja Latviasta testasivat orgaanisten lannoitteiden käyttöä ja Bonus Promise –hankkeessa tutkittiin mm. erilaisten lantojen ja lantaa sisältävien mädätteiden käyttöturvallisuutta lannoitekäytössä.

SuMaNu-hankkeen yhteistyökumppaneita kick-off -tilaisuudessa HELCOMissa.

Hankkeen tavoitteena on analysoida mainittujen hankkeiden ja aikaisempien maatalouden ympäristönsuojeluhankkeiden tuloksia ja luoda kokonaisvaltainen kuva toimista, joilla voidaan parantaa maatalouden ravinteiden kestävää käyttöä. SuMaNu tuottaa sekä parhaiden käytäntöjen koosteita viljelijöille että politiikkasuosituksia maatalous- ja ympäristöasioiden päättäjille koko Itämeren alueella.

SuMaNu-hanketta johtaa Suomen Luonnonvarakeskus ja hankkeen viestinnästä vastaa Baltic Sea Action Group. Muita partnereita ovat Itämeren suojelukomissio HelCom, Estonian Crop Research Institute, Union Farmers Parliament Latviasta, Organe Institute Tanskasta, Agricultural Advisory Center in Brwinow Puolasta, Julius-Kühn-Institut Saksasta ja Research Institute of Sweden. Projekti aloitti toiminnan lokakuussa ja jatkaa sitä 31.3.2021 saakka.

Lue myös

Lue lisää
image/svg+xml