Siirry pääsisältöön

Viidestä oppaasta ratkaisuja maatalouteen

Uutinen Carbon Action Uudistava maatalous

Kahta samanlaista maatilaa ei ole, mutta hiiltä sitovia ja luonnon monimuotoisuutta vahvistavia viljelymenetelmiä löytyy jokaiselle tilalle – aloittelijaystävällisistä ja kaikkialla sovellettavissa olevista kerääjäkasveista rotaatiolaidunnukseen ja kosteikkoviljelyyn. Carbon Actionin puitteissa kootuista, alla olevista oppaista löydät käytännönläheisiä vinkkejä ja tieteellistä pohjaa viljelyn kehittämiselle.

Rotaatiolaidunnuksella runsaasti hiiltä maahan ja maan rakenne kuntoon

Laidunnusta voi toteuttaa lukemattomin eri järjestelyin. Tuomas Mattilan ja Pyry Saarisen kirjoittamassa Laidunnusoppaassa keskitytään järjestelyihin, joilla turvataan mahdollisimman pitkä kasvustojen lepoaika laidunjaksojen välillä. Pitkistä lepojaksoista on hyötyä sekä hiilensidonnalle ja monimuotoisuudelle että karjankasvattajalle: vaikka intensiivinen laidunlohkojen vaihto teettää työtä, tehokas ja hyvin suunniteltu laidunkierto tuo lisää tuottavuutta ja pituutta laidunkauteen. Lue Laidunnusopas.

Kerääjäkasveista ratkaisuja useampaan ongelmaan

Edullisin ja helpoin tapa muuttaa omaa viljelyään kohti hiiliviljelyä ja uudistavaa maataloutta on ottaa käyttöön kerääjäkasvit. Maan kasvukunnon parantamiseen voi panostaa hyvän viljelykierron ja kerääjäkasvien avulla, ilman suurempia investointeja ja suuria viljelyteknisiä muutoksia. Kerääjäkasvit sopivat jokaiselle maatilalle. Ne lisäävät yhteyttävän kasvuston aikaa peltomaalla ja siten edistävät hiilensidontaa, hoitavat maata juuristollaan ja parantavat peltoluonnon monimuotoisuutta. Ne joko sitovat typpeä tai nappaavat liian typen talteen satokasvin jälkeen sekä suojaavat pintamaata eroosiolta ja vesistöjä ravinnevalumilta. Lue Kerääjäkasviopas. Oppaan on kirjoittanut viljelijä Eliisa Malin.

Pölyttäjäystävällisyydestä monimuotoisempaa luontoa ja parempia satoja

Pölyttäjäkato on uhka yhteiskunnan ja koko maailman hyvinvoinnille, ja erityisesti ruoantuotannolle. Pölyttäjäystävällinen maatila -oppaassa tutustutaan taustatietoon Suomen pölyttäjistä ja pölytyksen merkityksestä maataloudelle, esitetään tutkimustietoa ja asiantuntijoiden näkemyksiä, ja neuvotaan parhaat toimenpiteet ja ratkaisut maatilojen pölyttäjäystävällisyyden kehittämiseksi. Pölyttäjälajien runsaus lisää myös luonnon monimuotoisuutta sekä parantaa pölyttäjäriippuvaisten viljelykasvien satoa ja laatua. Lue Traci Birgen kirjoittama Pölyttäjäystävällinen maatila -opas.

Hiiliviljelyn tieteellisistä perusteista eväitä viljelyn kehittämiseen

Hiilioppaassa käydään läpi perusasioita maaperän hiilestä, sen varastoista ja prosesseista, mittaustavoista sekä siitä, mikä vaikuttaa hiilen varastoitumiseen ja miten sitä voidaan edistää. Tiedeyhteisö tekee parhaillaan töitä laajalla rintamalla peltomaiden hiilivarastojen toiminnan ymmärtämiseksi. Paljon kuitenkin tiedetään ja monet hiilensidonnan pääperiaatteet ymmärretään jo tarpeeksi hyvin oikeansuuntaisten toimenpiteiden aloittamiseksi. Lue Hiiliopas. Oppaan on toimittanut Jussi Heinonsalo.

Kosteikkoviljelystä toimeentuloa, vähillä päästöillä

Kosteikkoviljely on aktiivista viljelyä märillä tai uudelleen vetetyillä turvemailla. Kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisen ohella kosteikkoviljelyllä voidaan vähentää turvemaiden ojitukseen liittyviä negatiivisia ympäristövaikutuksia ja edistää luonnon monimuotoisuutta. Kosteikkoviljelykasveja voidaan käyttää muun muassa energiakasveina, teollisuuden raaka-aineena, eläinten rehuna, ihmisravintona ja lääkekasveina. Kosteikkoviljelyn päätuotteena voidaan pitää päästövähennystä, mutta arvoa voi saada tuotetulle sadollekin. Lue Veera Naukkarisen kirjoittama Kosteikkoviljelyn kasviopas.

Lue myös

Lue lisää
image/svg+xml