Siirry pääsisältöön

Carbon Actionissa tiedon yhteistuotanto onnistuu

Blogi Uudistava maatalous

Carbon Actionissa tietoa tuotetaan aidosti yhdessä

Tiedon yhteistuotanto on perinteinen tiedon kasvattamisen ja oppimisen keino, mutta nykyisin usein aliarvostettua ja hankalana pidettyä. Hiiliviljelyprojektissa on kuitenkin onnistuttu ratkaisemaan muutokseen liittyviä haasteita juuri tiedon yhteistuotannolla. Helsingin yliopiston kestävyystieteiden maisteriopiskelijat tutustuivat projektiin osana kurssityötään. Tämän he saivat selville.

Pohjalla on tieteellinen tieto

Hiiliviljelyssä tiede ja tutkimus yhdistyvät viljelijöiden käytännön kokemuksesta kumpuavaan osaamiseen. Tavoitteena on luoda viljelykäytäntöjä, jotka lisäävät hiilen määrää maaperässä. Maaperän hyvinvointi on eduksi niin viljelijöille kuin yhteiskunnallekin. Hiilen määrän lisääminen, paitsi kasvattaa satoa ja vähentää ravinteiden huuhtoutumista, tekee pellosta hiilinielun.

Tieteellistä tietoa pidetään tärkeänä, eikä ihme. Sen avulla poikkeuksellinen aloite on saanut paitsi yhteiskunnallista oikeutusta, mutta myös rahoitusta. Hiiliviljelyn saaman huomion myötä tieto projektista on kiirinyt laajalle.

Tieteellisen tiedon ei kuitenkaan tässä projektissa tarvitse tulla ylhäältä. Se ei ole edes tarkoitus, vaan tieteellistä tietoa tuottavat ja soveltavat etupäässä viljelijät.

Tiedon yhteistuotanto on hiiliviljelyssä ensiarvoisen tärkeää, sillä maatiloilla on kerätty tietoa jo sukupolvien ajan eikä vastaavaa tietoa olisi mahdollista tuottaa millään muulla tavalla. Viljelijät ovat aktiivisia tiedon etsijöitä ja löytäjiä. Vaikka menetelmät eivät ole välttämättä olleet tarkkaan määritettyä tieteellisiä asetelmia, on tieto käypää ja tarpeellista.

Onnistumisen edellytyksenä on käytännöllisyys

Ei ole epäilystäkään siitä, etteikö jatkuvasti kehittyvällä maataloudella olisi käytännön sovellutuksia uudenlaiselle tiedolle. Hiiliviljely on osoittanut, että uudet innovaatiot ja investoinnit eivät aina ole tarpeen tulevaisuuden standardien täyttämiseksi, vaan vaatimusten muuttuessa myötä myös perinteiset viljelykeinot ovat nousseet uuteen arvoon.

Tiedon yhteistuotanto on myös auttanut tutkijoita ja maanviljelijöitä ymmärtämään toisiaan.

Tutkija ja hiiliviljelijä Juuso Joona painottaa käytännöllisyyden tärkeyttä: ”Meidän koeasetelmamme, joita tämän hankkeen ympärillä on, niin viljelijät itsehän keräävät kaiken tämän tiedon. Ja kaikki nämä viljelijöiden kokemukset, mitä me kysytään heiltä, niin ovat todella arvokkaita”.

Tiedon jakaminen hyödyttää kaikkia

Tiedon yhteistuotanto tarjoaa tutkijoille paitsi käytännön kokemusta maatilan arjesta, myös maanviljelijöille mahdollisuuden saada vastauksia kysymyksiinsä. Vuoropuhelun myötä monet projektin viljelijöistä ovatkin innostuneet jakamaan projektista saamaansa osaamista myös muiden viljelijöiden kanssa.

“Tieto liikkuu kaikkiin suuntiin, mikä on mahtava tunne”, kuvailee BSAG:n kestävän maatalouden suunnittelija Eliisa Malin, itsekin myös hiiliviljelijä.

Loppujen lopuksi, huippututkimuksen ja iittiläisen isännän yhteensovittaminen ei oikeastaan ole laisinkaan vaikeaa.

Teksti: Heidi Lehtiniemi ja Veera Lyytikäinen

Kirjoittajat ovat Helsingin yliopiston kestävyystieteiden maisteriopiskelijoita, jotka tutustuivat Carbon Action -toimintaan osana kurssityötään.

Lue myös

Lue lisää
image/svg+xml