Lahjoita Itämerelle

Voit tehdä kerta- tai kuukausilahjoituksen tai ohjata merkkipäivälahjasi Itämerityöhön

Sijoita ja auta Itämerta

Auta Itämerta sijoittamalla

Päivätyökeräys Itämerelle

On aika toimia! Järjestä koulussasi Itämeri-päivä ja osallistu päivätyökeräykseen Itämeri-työn hyväksi.

Yrityslahjoitus Itämerelle

Liity mukaan ja lahjoita Itämerelle

Varainhankinnan perusteet

Itämeren pelastamisen on laskettu maksavan miljardeja euroja. Elävä Itämeri säätiö eli  Baltic Sea Action Group (BSAG) on perustamisestaan vuodesta 2008 lähtien pyrkinyt etsimään tehokkaita keinoja pelastustyön vauhdittamiseksi.

Yksi Itämeri-työmme työkaluista on Itämeri-sitoumus. Sitoumus on teko tai prosessi, jolla on positiivinen vaikutus Itämereen. Olemme keränneet sitoumusprosessin kautta yli 250 erilaista toimijaa valtionpäämiehistä pienyrityksiin toimimaan yhteisen Itämeremme hyväksi. Kuluneen kymmenen vuoden aikana emme olisi yksin voineet toteuttaa yli 250 erilaista projektia.

Lisäksi BSAG on käynnistänyt hankkeita, jotka pyrkivät eri tavoin parantamaan Itämeren tilaa. Näihin kuuluvat esim. Carbon Action –hiilipilotti sekä RaKi-ekosysteemi  Itämeri-sitoumuksen ja hankkeiden lisäksi teemme työtä usealla muulla eri tavalla. Lue niistä lisää toiminta-sivultamme.

BSAG:n toimintamalli perustuu rakentavaan yhteistyöhön yhteiskunnan eri osa-alueiden kanssa. BSAG toimii aloitteentekijänä ja katalyyttina edistäen konkreettisia tekoja, joilla ratkaista Itämeren ongelmia. Tämä on haasteellinen mitattava, jos käytetään perinteistä projektikohtaista hallintokuluindikaattoria. Osaamisemme kulmakivi on tarvittavien toimijoiden tunnistaminen, aktivoiminen ja sitouttaminen, mikä vaatii onnistuakseen toimivaa hallintoa. Tämän vuoksi hallinnon kulut ovat meillä kohtalaiset.

Tukijamme voi kauttamme mahdollistaa tärkeiden prosessien läpiviemistä pienelläkin lahjoituksella. Jotta saisimme kerättyä lisää osaamista ja tärkeitä toimijoita Itämeriasiaa tukemaan, tarvitsemme varoja normaaliin toiminnan kuluihin, eli palkkoihin ja työvälineisiin ja –paikkaan. Kaiken muun tarvittavan pyrimme saamaan sitoumuksina yrityksiltä, eli silloin auttajat auttavat auttajaa.

Toimintakertomuksemme on julkinen, ja tilinpäätöksemme on saatavilla pyynnöstä. Raportoinnissa kerromme miten varat ovat jakautuneet eri toiminta-alueiden välillä ja miten pyrimme työllämme ratkomaan Itämeren ongelmia.

Kuten säätiön perustuskirjassa sanotaan, BSAG:n hallitus päättää säätiön varojen käytöstä. Tällöin yksittäisellä lahjoittajalla ei ole päätösvaltaa BSAG:n toimintaan. Varainhankinnassa noudatamme siitä annettuja virallisia ohjeita. Tukijamme pyrimme pitämään tietoisena toiminnastamme esim. BSAG:n uutiskirjeen kautta.

Keräyslupa

Keräysluvan haltija: Elävä Itämeri säätiö

Keräysluvan numero: RA/2016/521

Keräysluvan kattama aika ja alue: Keräyslupa on voimassa välillä 01.11.2016 – 31.10.2021 koko Suomessa poislukien Ahvenanmaan alue.

Varainkerännän ja lahjoitusten tilit:
FI20 6601 0001 0935 66
FI71 6601 0001 0682 04
Ålandsbanken, Bulevardi, Helsinki
BIC AABAFI22

 

 

LAHJOITA