Siirry pääsisältöön

CARBOCREDIT

Valmis Carbon Action

Carbon Action

Nurmen hiilensidonnan todentaminen

CARBOCREDIT-hankkeessa kehitettiin peltojen hiilensidonnan todentamisjärjestelmää, jolla voidaan määrittää viljelytapojen vaikutukset hiilensidontaan.

Virallinen nimi

Nurmen hiilen sidonnan todentaminen (CARBOCREDIT)

Kesto

2019–2020

Vastuu­henkilöt

Jari Liski

Vastuutahot

Ilmatieteenlaitos

CARBOCREDIT-hanke oli osa CARBO-yhteistyöverkostoa.

Rahoittaja

Business Finland

Todentamisjärjestelmä määrittämään viljelytapojen vaikutukset hiilensidontaan

CARBOCREDIT-hankkeessa kehitettiin peltojen hiilensidonnan todentamisjärjestelmää, jolla voidaan määrittää viljelytapojen vaikutukset hiilensidontaan. Nurmipellon kasvillisuuden ja maaperän hiilensidonnan todentamisjärjestelmä kehitettiin Predictive Ecosystem Analyzer (PEcAn) -alustalle. Alusta yhdistää hiilenkierron laskentamallit, erilaiset mittaukset mallien käyttämistä ja tulosten analysointia varten sekä matemaattiset menetelmät.

Nurmipeltojen hiilenkierron laskennan lähtökohtana käytettiin kivennäismailla BASGRA_N-mallia (Höglind ym. 2020) ja turvemailla BASGRA-BGC -mallia (Huang ym. 2020). BASGRA_N-malliin lisättiin mahdollisuus käyttää maaperää kuvaavina osina Ilmatieteen laitoksen Yasso15- ja Yasso20-malleja.

Todentamisjärjestelmän havainnollistamiseksi kehitettiin Pelto-observatorio -verkkopalvelua, joka näyttää pelto-ekosysteemien toimintaan ja hiililaskentaan liittyviä tunnuksia automaattisesti reaaliajassa projektin tutkimuspelloilla Qvidjassa ja Ruukissa sekä 20 intensiivisesti tutkitulla Carbon Action -maatilalla.

Hiilen sitoutumisen todentaminen on välttämätöntä, jotta hiiliyksiköt saadaan yhteiskunnan ja elinkeinoelämän ilmastotyön käyttöön yksityisellä ja julkisella sektorilla. Samalla kerättiin uutta tietoa kahden muun tärkeän kasvihuonekaasun, metaanin ja typpioksiduulin, päästöjen määrittämisestä ja hallinnasta sekä viljelytoimenpiteiden vaikutuksista.

Uudistava maatalous

Tiedejulkaisu

Towards agricultural soil carbon monitoring, reporting, and verification through the Field Observatory Network (FiON)

Lue todentamista ja pelto-observatoriota koskeva tieteellinen artikkeli.

Hankkeessa mukana

Lue myös

Lue lisää
image/svg+xml