Siirry pääsisältöön

MAANPARANNUSAINEET-HANKKEET

Valmis Carbon Action

Carbon Action

Maanparannusaineiden vaikutus peltomaassa

Maanparannusaineet-hankkeissa selvitettiin, miten teollisuuden sivutuotteena syntyvät puupohjaiset maanparannusaineet vaikuttavat peltomaan mikrobiologiaan, mikrobien aktiivisuuteen, mikrobiperäisiin hiiliyhdisteisiin, ja mikrobiyhteisöiden koostumukseen.

Virallinen nimi

Hiilen sitominen peltomaahan: maanparannusaineiden vaikutus mikrobiologiaan; Maanparannusaineiden vaikutus peltomaan toiminnalliseen mikrobiyhteisöön ja mikrobiyhteisön toiminnalliseen potentiaaliin

Kesto

Hanke I 2018–2020

Hanke II 2020–2021

Vastuu­henkilöt

Karoliina Huusko

Vastuutahot

Helsingin yliopisto 2018–2019, Oulun yliopisto 2020–2021

Rahoittaja

Päärahoittajat: Maj ja Tor Nesslingin Säätiö (2018–2020), Suomen Kulttuurirahaston Keskusrahasto (2021)

Hankkeissa tarkasteltiin puupohjaisten maanparannusaineiden vaikutusta peltomaan mikrobiologiaan. Vaikutuksia tarkasteltiin peltomaan ja viljakasvien juurten mikrobiyhteisöiden monimuotoisuuden ja maaperän hiilen sidonnan näkökulmasta. Erityistä huomiota kiinnitettiin viljakasvien kanssa symbioosissa eläviin keräsieniin.

Työn tavoitteena oli kehittää ja testata tutkimusmenetelmiä, joiden avulla saadaan tietoa maan mikrobiyhteisöistä ja niiden roolista peltomaan hiilivarastojen näkökulmasta. Mikrobiyhteisöjä tutkittiin niin DNA:n kuin RNA:n perusteella. Tuloksien perusteella laadittiin yhteenveto tutkittujen maanparannusaineiden vaikutuksista mikrobeihin lyhyellä aikavälillä.

Hankkeessa olivat mukana myös Climate smart northern agriculture (HY, HiLIFE Helsinki Institute of Life Science), STN Maanviljelyn monihyötyiset ratkaisut ilmastokestävään ruokajärjestelmään (MULTA), sekä SA-hanke DARKFUNCTIONS (#308128).

Hankkeessa mukana

Suomen kulttuurirahasto logo
Maj ja Tor Nesslingin säätiö logo
Oulun yliopisto logo

Lue myös

Lue lisää
image/svg+xml