Siirry pääsisältöön

Kananmunien tuottaja DAVA Foods Finland matkalla kohti rehun uudistavaa viljelyä

Käynnissä Rehevöityminen

DAVA FOODS FINLAND OY SITOUMUS

Suomen johtava kananmunien tuottaja, DAVA Foods Finland Oy, sitoutuu parantamaan ravinteiden kiertoa, hiilen sitomista maaperään ja maan kasvukuntoa kanojen rehuviljan viljelyssä.

SITOUMUKSEN ANTAJA

DAVA Foods Finland

KÄYNNISSÄ

Sitoumus annettu 2021

KESTO

20212025

DAVA Foods Finland Oy on Suomen johtava kananmuna-alan yritys, jonka Kultamuna-tuotteet ovat olleet tuttu ja vastuullinen valinta suomalaisille kuluttajille jo vuosikymmenten ajan. Kultamuna-tuotteet ovat aina häkittömiä ja kotimaisia. Niiden lisäksi yritys tuottaa monipuolisesti erilaisia kananmunatuotteita esimerkiksi ammattikeittiöille ja teollisuuteen. Noin 60 suomalaista sopimustuottajaa varmistaa ensiluokkaisen laadun. DAVA Foods Finland Oy:n omistavat puoliksi suomalainen Munakunta ja DAVA Foods Holding A/S, joka on Itämeren alueella toimiva kananmuna-alan konserni. 

Kananmuna on erittäin monipuolinen ravinnonlähde, ja Luonnonvarakeskuksen (LUKE) vuonna 2021 valmistuneen suomalaisen kananmunan ympäristöjalanjälkitutkimuksen mukaan suomalainen kananmuna on jo nyt erittäin kestävästi tuotettu eläinproteiinin lähde. Itämeri-sitoumuksellaan DAVA Foods Finland Oy sitoutuu edistämään sopimustuottajiensa rehuviljan viljelyssä regeneratiivisen eli uudistavan viljelyn menetelmiä ilmakehän hiilen varastoimiseksi maaperään, maaperän kasvukunnon parantamiseksi ja luonnon monimuotoisuuden vahvistamiseksi sekä samalla kehittämään sopimustuotantotilojensa kannattavuutta ja elinvoimaisuutta. Ravinteiden kestävä hallinta ja ravinteiden kierrätyksen kehittäminen ovat osa sitoumusta. Sitoumus vaikuttaa osaltaan siihen, että suomalainen kuluttuja voi luottaa, että Kultamuna-tuotteiden elinkaarenaikaisten kasvihuonekaasupäästöjen ja ympäristön ravinnekuormituksen pienentämiseksi tehdään jatkuvasti töitä. 

DAVA Foods Finland Oy antaa Baltic Sea Action Groupille (BSAG) Itämeri-sitoumuksen vuosille 2021–2025. Sitoumus painottuu Carbon Action -alustan tutkimushankkeiden ympärille ja se koostuu neljästä osasta: 

Sitoumuksen tavoitteet

1

Hiilensidonta ja ravinteiden kierrätys sekä maaperän kasvukunnon parantaminen rehuviljan viljelyssä.

 • DAVA Foods Finland kannustaa tuottajiaan konkreettisin keinoin kouluttautumaan uudistavan viljelyn käytäntöihin Uudistavan viljelyn e-opistossa. Tavoitteena on, että
  • kaikilla tuottajilla on mahdollisuus tutustua uudistavaan viljelyyn ja saada välineitä tarkastella oman tilansa tuotantoa tästä näkökulmasta. 
  • kiinnostuneet tuottajat liittyvät Carbon Action -klubiin, joka tarjoaa ajankohtaista tietoa uudistavasta viljelystä. 
 • DAVA Foods Finland tarjoaa valituille tuottajilleen uudistavan viljelyn 2 päivää kestävän intensiivikoulutuksen. Tavoitteena on, että
  • osallistujat saavat tukea uudistavan viljelyn käytäntöjen kokeiluun ja käyttöönottoon omalla tilallaan. 
  • kananrehun viljelyssä aletaan kokeilla ja ottaa käyttöön uudistavia menetelmiä, ja tämä kattaa merkittävän osan kananmunien koko tuotantovolyymista.

2

Kananlannan hyötykäytön edistäminen. LUKE:n tutkimuksen mukaan orgaanisen lannoitteen käyttö rehuntuotannossa pienentää ympäristöjalanjälkeä mineraalilannoitteisiin verrattuna. DAVA Foods Finland kehittää sopimustuottajilleen mahdollisuuksia laajentaa kananlannan hyötykäyttöä esimerkiksi

 • kasvattamalla tuottajien osaamista kananlannan hyötykäytön optimoimiseksi uudistavassa viljelyssä ja kiertotaloudessa. 
 • kehittämällä edelleen yhteistyömahdollisuuksia kasvinviljelytilojen kanssa lannan ravinteiden hyötykäytön parantamiseksi. 
 • tunnistamalla uusia mahdollisuuksia, kuten biokaasun tuotanto tiloilla tai ulkoisen yhteistyökumppanin laitoksessa tai kananlannan jatkojalostus lannoitekäyttöön. 

3

Uusiutuvien energialähteiden käytön edistäminen tilojen toiminnoissa. Yhteistyössä tuottajatilojen kanssa DAVA Foods Finland edistää esimerkiksi 

 • kananlannan hyödyntämistä biokaasun tuotannossa. 
 • muiden uusiutuvien polttoaineiden, kuten esimerkiksi hakkeen käyttöä tilojen lämmityksessä. 
 • aurinko- ja tuulienergian tuotantoa ja käyttöä tiloilla. 

4

Ympäristöjalanjälkeä pienentävän kananmunatuotteen lanseeraaminen. DAVA Foods Finland kehittää ja lanseeraa markkinoille yhteistyössä valitsemiensa sopimustuottajien ja BSAG:n kanssa häkittömästi tuotetun kananmunan, jonka tuotantoketjussa pienennetään ympäristöjalanjälkeä ja negatiivisia vaikutuksia Itämereen ja ilmastoon. Keinoina voivat olla uudistavan rehunviljelyn ohella etenkin lannan hyötykäytön kehittäminen ja lisäksi esimerkiksi uusiutuvan energian käytön lisääminen tilan toiminnoissa. Tavoitteena on, että 

 • ympäristöjalanjälkeä pienentävän kananmunatuotteen tuottajien tilat auditoidaan, jotta varmistutaan, että ympäristöjalanjälkeä ja negatiivisia vaikutuksia Itämereen ja ilmastoon vähentävät toimenpiteet ovat käytössä. 
 • DAVA Foods Finland maksaa kyseisille tuottajille myydyistä ympäristöjalanjälkeä pienentävistä kananmunatuotteista hintalisän. 
 • kuluttajille tarjotaan tuotteen muodossa konkreettinen esimerkki tuotantoketjusta, johon integroidaan uudistava viljely ja ravinteiden kierto. 

Olemme innoissamme uudesta yhteistyöstä BSAG:n kanssa. Carbon Action on loistava hanke, koska se antaa yrityksille ja tiloille oikeita työkaluja vastuullisuuden kehittämiseen. Ilman tällaista yhteistyötä kehittäminen ei onnistuisi näin laajasta näkökulmasta.

Juha-Petri Jokinen, toimitusjohtaja, yritys, DAVA Foods Finland

Sitoumuksen myötä DAVA Foods Finland liittyy Carbon Action -hankealustan yritysverkostoon, joka mahdollistaa ruokaketjun toimijoiden yhteistyön ja oman toiminnan kehittämisen uudistavan maatalouden edistämiseksi. Lisäksi DAVA Foods Finland sitoutuu yhdessä sovitusti tuomaan Carbon Action -alustan toimintaa esiin omassa viestinnässään ja saa BSAG:lta tätä tarkoitusta varten käyttöönsä logon ja viestintämateriaalia. 

Sitoumuksen kesto on 5 vuotta ja sen edistymistä tarkastellaan yhdessä BSAG:n kanssa vuosittain. Lisäksi sitoumuskauden aikana vahvistetaan tai tarkistetaan sitoumuksen tavoitteet erikseen sovittavassa välitarkastelussa. 

OTA YHTEYTTÄ

Tanya Santalahti

Erityisasiantuntija, yritysyhteistyö; uudistava maatalous

+358 50 550 3240

tanya.santalahti@bsag.fi

TUTUSTU ITÄMERI-SITOUMUKSEN TEKIJÖIHIN

AJANKOHTAISTA

image/svg+xml