Siirry pääsisältöön

Suomen Nestlé alkaa viljellä osan raaka-aineistaan uudistavasti

Käynnissä Rehevöityminen

SUOMEN NESTLÉ OY SITOUMUS

Suomen Nestlé liittyy Carbon Action -alustaan ja aloittaa Suomessa viljelijöiden koulutuksen uudistavan maatalouden käytöntöihin. Tarkoituksena on myös viedä oppeja Suomesta muihin maihin, joissa Nestlé toimii.

SITOUMUKSEN ANTAJA

Suomen Nestlé

KÄYNNISSÄ

Sitoumus annettu 2021

KESTO

2021 – 2023

Osana kunnianhimoista tavoitetta puolittaa kasvihuonekaasupäästöt vuoteen 2030 mennessä ja saavuttaa hiilineutraalius vuoteen 2050 mennessä – Nestlé on Itämeri-sitoumuksessaan sitoutunut hankkimaan 20% tärkeimmistä raaka-aineista uudistavan viljelyn käytäntöjen mukaisesti viljeltynä vuoteen 2035 mennessä ja 50% vuoteen 2030 mennessä.  

Nestlé Suomen osalta keskiössä tulee olemaan Suomessa tuotetut raaka-aineet, joita tullaan käyttämään Nestléen paikallisissa tuotantolaitoksissa.   

Edellämainittujen tavoitteiden saavuttamiseksi Nestlé on antanut Itämeri-sitoumuksen.

!

Suomi on yksi edelläkävijöistä uudistavassa maanviljelyssä.

Sitoumuksen tavoitteet

1

Nestlé Suomi kouluttaa valikoidut tuottajat uudistavan viljelyyn käytäntöihin vuoteen 2023 mennessä. Tuottajien raaka-aineita tullaan käyttämään ruuan tuotantoon Piltin lastenruokatehtaalla Turussa.

2

Tavoitteen saavuttamiseksi Nestlé Suomi kannustaa tuottajiaan käymään uudistavan viljelyn e-opiston ja järjestää yhteistyössä BSAG:n kanssa koulutuksia sekä tapaamisia tuottajille. Koulutusten tarkoituksena on varmistaa, että viljelijät pystyvät aidosti ottamaan uudistavan viljelyn toimenpiteet käyttöön omilla tiloillaan.  

3

Nestlé Suomen tavoitteena on kouluttaa Nestlé Nordic -organisaation työntekijät uudistavan viljelyn periaatteisiin. Nestlé rohkaisee avainhenkilöitä käymään uudistavan viljelyn e-opiston.

4

Nestlé Suomi tutkii mahdollisuutta käyttää uudistavan viljelyn tutkimustuloksia omassa tuotekehitystyössään. 

5

Nestlé Suomi viestii Carbon Action -alustan tutkimustuloksista konsernitasolla. Pohdinnassa on esimerkiksi uudistavan viljelyn tuominen osaksi hankintakriteeristöä. 

6

Nestlé Suomi viestii Carbon Action -alustan toiminnasta kuluttajille, viljelijöille ja muille tärkeille sidosryhmille osana yhtiön yleisiä viestintäkanavia kuten verkkosivuja, sosiaalista mediaa, tiedotteita, uutiskirjeitä ja raportteja. 

7

Nestlé Suomi liittyy Carbon Action -yritysalustalle ja sitoutuu työskentelemään aktiivisesti yhdessä BSAG:n tutkijoiden ja muiden tärkeiden sidosryhmien kanssa. 

Itämeri-sitoumuksen toteutumista seurataan osana yhteisiä tapaamisia sekä Nestlé Suomen vastuullisuusraportointia.  

Piltistä tulee toistaiseksi ainoa pohjoismaissa tuotettava lastenruoka, jonka raaka-aineiden tuotantoa viedään uudistavan viljelyyn. Muutos on osa Nestlén lupausta olla hiilineutraali viimeistään vuonna 2050. 

Ulla Luhtasela, Nordic Sustainability Manage, Nestlé

OTA YHTEYTTÄ

Irina Niinivaara

Yritysyhteistyöpäällikkö

+358 40 664 1625

irina.niinivaara@bsag.fi

TUTUSTU ITÄMERI-SITOUMUKSEN TEKIJÖIHIN

AJANKOHTAISTA

image/svg+xml