Siirry pääsisältöön

Eri mallien yhdistämisellä parempaa maan orgaanisen hiilen ennustettavuutta

Tieteellinen artikkeli

Artikkelin otsikko: Ensemble modelling, uncertainty and robust predictions of organic carbon in long‐term bare‐fallow soils

Tekijät: Farina, R. et al.

Julkaisu: Global Change Biology

Vuosi: 2020

Maaperän orgaanisen hiilen (SOC) dynamiikkaa maailmanlaajuisissa hiilen kierron ennusteissa tutkitaan simulaatiomallien avulla. Tässä tutkimuksessa arvioitiin eri hiilimalleista simuloituja SOC -tuloksia vertaamalla simulaatioita peltokokeiden tuloksiin eri puolilta Eurooppaa. Näillä pitkän aikaa avokesantoina olleilla koealoilla on seurattu orgaanisen hiilen hajoamista vuosikymmenien ajan viimeisimmän kasvimateriaalin syöttämisen jälkeen. Tämä tarjoaa mahdollisuuden testata hajoamista ilman jatkuvaa uuden eloperäisen materiaalin syöttämistä. Tutkimuksen mukaan eri mallien yhdistämisellä voidaan lisätä luottamusta SOC-dynamiikan pitkän aikavälin ennusteisiin vähentämällä malliarvioiden epävarmuutta.

Lue myös

Lue lisää
image/svg+xml