Siirry pääsisältöön

Ilmastonmuutoksen hillintä maataloudessa: toimenpiteet, kustannukset ja politiikka

Tieteellinen artikkeli

Artikkelin otsikko: Climate change mitigation and agriculture: measures, costs and policies – a literature review.

Tekijät: Ollikainen, Markku et al.

Julkaisu: Agricultural and Food Science

Vuosi: 2020

Tässä kirjallisuuskatsauksessa tarkasteltiin politiikan keinoja kannustaa kasvihuonekaasupäästöjä vähentävien toimenpiteiden käyttöönottoon maatiloilla. Hiiliverojen ja päästökaupan arvioitiin olevan toimivimpia poliittisia kannustimia, joskin näiden haasteena on päästöjen muutosten mittaaminen ja todentaminen. Viljelymaan hiilensidonnan arvioinnissa haastetta aiheuttaa myös hiilensidontaan liittyvä vaihtelu sekä hiilensidonnan pysyvyys. Lisäksi päästövähennysten määrästä ja kustannuksista saadaan suuresti vaihtelevia lukuja mittauksissa ja mallinnuksissa. Johdonmukaisempaa tietoa tarvitaan poliittisten kannustimien suunnitteluun.

Lue myös

Lue lisää
image/svg+xml