Siirry pääsisältöön

Peltometsäviljelyllä voidaan lisätä sekä monimuotoisuutta että hiilensidontaa

Uudistava viljely Tieteellinen artikkeli

Artikkelin otsikko: Effects of a tree row on greenhouse gas fluxes, growing conditions and soil microbial communities on an oat field in Southern Finland

Tekijät: Heimsch, Laura ym.

Julkaisu: Agriculture, Ecosystems & Environment

Vuosi: 2023

Peltometsäviljelyllä voidaan parantaa maiseman luonnontilaa ja kulttuuriarvoja. Sillä on todettu positiivisia vaikutuksia luonnon monimuotoisuuteen sekä maaperän ravinteikkuuteen ja hiilen määrään. Pohjoisilla alueilla, kuten Suomessa, peltometsäviljely on kuitenkin erittäin vähän käytetty menetelmä.

Tässä julkaisussa tutkittiin 6 vuotta aiemmin istutetun puurivin vaikutusta maaperän ominaisuuksiin ja mikrobiyhteisöihin sekä kasvihuonekaasuvirtoihin. Puurivissä oli pajua ja leppää, ja rivi oli istutettu keskelle eteläsuomalaista peltoa.

Peltometsäviljely voi onnistuessaan osaltaan hillitä ilmastonmuutosta ja helpottaa monimuotoisuuskriisiä, etenkin jos se yhdistetään muihin uudistavan viljelyn käytäntöihin. Tutkimuksen mukaan, kun puiden kasvu sekä kasvihuonekaasupäästöt huomioitiin, puurivillä oli myönteinen vaikutus hiilitaseeseen. Puurivi myös monipuolisti maaperän mikrobistoa.

Lue myös

Lue lisää
image/svg+xml