Siirry pääsisältöön

Viljelytoimenpiteiden vaikutus hiilen varastoihin ja esiintymismuotoihin

Uudistava viljely Tieteellinen artikkeli

Artikkelin otsikko: Assessing the effect of arable management practices on carbon storage and fractions after 24 years in boreal conditions of Finland

Tekijät: Salonen, Anna-Reetta ym.

Julkaisu: Geoderma Regional

Vuosi: 2023

Maaperän eloperäinen aines on tärkeä osa maaperän toimintoja, jotka taas ovat elintärkeitä kestävälle maanviljelylle. Maaperän eloperäisen aineksen säilyttämiseksi ja lisäämiseksi tarvitaan parempaa ymmärrystä siitä, miten viljelytoimenpiteet ja maaperän ominaisuudet vaikuttavat eloperäiseen ainekseen maaperän eri syvyyksissä.

Tutkimuksessa otettiin näytteitä 70 cm syvyydestä 24 vuotta sitten perustetuilta viljelytutkimusaloilta, sekä luomuviljelyn että tavanomaisen viljelyn koelohkoilta, ja näiden lisäksi käsittelemättömältä niityltä. Näin päästiin arvioimaan eloperäisen hiilen kokonaisvarastoja ja sen jakautumista erilaisiin muotoihin.

Eloperäisestä hiilestä valtaosa (yli 83 %) oli mineraaliaineksen pinnoille pidättynyttä. Viljelytoimenpiteillä ei ollut suurta vaikutusta eloperäisen aineksen esiintymismuotojen jakautumiseen. Eniten eloperäistä hiiltä ja juuribiomassaa havaittiin käsittelemättömällä niityllä – tämä korostaa syväjuuristen kasvien käyttömahdollisuuksia maaperän hiilen lisäämisessä.

Tulokset viittaisivat myös siihen, että alumiinin ja raudan oksidit voivat olla tärkeitä tekijöitä siinä, miten eloperäinen hiili kulkeutuu pystysuoraan maaperän eri kerroksissa.

Lue myös

Lue lisää
image/svg+xml