Siirry pääsisältöön

Yleinen maaperätesti mittaa peltojen kuivatusojiin kertyvää perintöfosforia

Uudistava viljely Tieteellinen artikkeli

Artikkelin otsikko: A common agricultural soil test can identify legacy P hotspots in a drainage ditch network

Tekijät: Mattila, Tuomas & Ezzati, Golnaz

Tiedejournaali: Journal of Environmental Management

Vuosi: 2021

Perintöfosforilla tarkoitetaan maahan kertyneitä fosforivarantoja, jotka ylittävät maan fosforinpidätyskyvyn. Tällöin fosfori on alttiina huuhtoutumiselle. Yleisesti käytetyllä Mehlich-3 -maaperätestillä voidaan mitata fosforin saturaatiota eli kyllääntymistä ja perintöfosforin määrää. Tässä tutkimuksessa analysoitiin aikaisemmin julkaistua maanäyteaineistoa, joka oli kerätty peltojen kuivatusojien piennarten sedimenteistä. Tutkimuksen mukaan kustannustehokas Mehlich-3 maaperätesti on toimiva työkalu fosforin huuhtoutumiselle alttiiden alueiden paikantamiseksi ojaverkostossa.

Lue myös

Lue lisää
image/svg+xml