Siirry pääsisältöön

Rahtialukset purkavat osan jätteistään Itämereen – tietoa jätepalveluista tuodaan nyt suoraan aluksille

Uutinen Vastuullinen merenkulku

Merkittävä osa Itämerellä kulkevista rahtialuksista purkaa osan jätteistään suoraan mereen, täysin laillisesti, vaikka tiedetään että nämä jätteet rehevöittävät Itämerta. Erityisesti kansainvälisillä rahtialuksilla ei tiedetä Itämeren erityisolosuhteista eikä tunneta Itämeren satamien No Special Fee -maksujärjestelmää, jossa jätemaksu veloitetaan riippumatta siitä, jättääkö alus jätteitä satamaan vai ei. Baltic Sea Action Groupin ideoima ja yhteistyöllä toteutettu Baltic Sea Waste Fee -info tuo tiedon jätteiden purun helppoudesta suoraan aluksille.

BSAG:n ja Laivameklariliiton jäsenten tekemä kyselytutkimus paljasti, että mahdollisimman nopeita vapaaehtoisia toimia tarvitaan rehevöittävien päästöjen vähentämiseksi Itämerellä”, Elisa Mikkolainen Baltic Sea Action Groupin meriliikenteen projektijohtaja toteaa ja jatkaa, ”BSAG kokosi tutkimuksen myötä yhteen työryhmän, jotta 2 000 päivittäin Itämerellä matkaavalle alukselle saadaan levitettyä tehokkaammin tietoa Itämeren erityisolosuhteista ja vastuullisesta jätteidenkäsittelystä. Infopaketin tavoitteena on saada kaikki alukset purkamaan kaiken jätteensä satamien vastaanottojärjestelmiin ja siten vähentää merenkulusta aiheituvia päästöjä Itämereen”.

”Traficom haluaa olla mukana lisäämässä tietoisuutta erityisesti aluksilla, jotka vierailevat suomalaisissa satamissa satunnaisesti”, meriympäristön tiimin vetäjä Mirja Ikonen Traficomista kertoo, ja lisää ”Infopaketti kannustaa aluksia toimittamaan sataman vastaanottolaitteisiin myös sellaisia jätelajeja, joita edelleen saa laillisesti poistaa Itämereen”.

Jätevedet kuormittavat Itämerta turhaan

Kansainväliset säädökset määrittelevät Itämeren sekä erityisalueeksi että erityisen herkäksi merialueeksi. Itämerellä on siksi voimassa merenkulkua sääteleviä erityismääräyksiä, jotka ovat tiukempia kuin monella muulla merialueella. Alukset voivat kuitenkin tietyin edellytyksin purkaa mereen esimerkiksi talousvesiä, käsiteltyjä käymälävesiä ja hienonnettua ruokajätettä. Laivoilta mereen päätyvät jätevedet ja ruokajäte kuormittavat Itämerta ja pahentavat entisestään rehevöitymistä ja happikatoa.

Suomen meriliikenteen toimijat yhteistyössä Itämeren hyväksi

Hyvä yhteistyö on toiminut kantavana voimana vastuullisen merenkulun edistämisessä. Baltic Sea Waste Fee -infon työryhmässä ovat mukana BSAG:n lisäksi Suomen Satamaliitto ry, Suomen Laivameklarit ry, Suomen Varustamot ry, Liikenne- ja viestintävirasto Traficom, ympäristöministeriö sekä liikenne- ja viestintäministeriö.

”Tiivis infopaketti sisältää tietoa NSF-järjestelmästä, mitä jätelajeja pakollinen jätemaksu kattaa ja mistä tulee maksaa erillinen maksu. Infopaketista löytyy lisäksi linkit satamien jätehuoltojärjestelyihin sekä tietoihin meriluonnon erityispiirteistä”, kertoo apulaisjohtaja Kirsti Tarnanen-Sariola Suomen Satamaliitosta. ”Satamien tavoitteena on tehdä jätteiden jättö satamiin mahdollisimman helpoksi. Lisäksi laivat löytävät Baltic Sea Waste Fee -infon satamien nettisivuilta”, jatkaa Tarnanen-Sariola.

“Jaamme infopaketin meriliikenteenohjaajan ominaisuudessa Suomen kansallisilla ja Suomenlahden kansainvälisillä merialueilla liikkuville aluksille. On hienoa päästä mukaan Itämerityöhön”, kertoo laatu- ja ympäristöpäällikkö Kati Westerlund Fintrafficin meriliikenteenohjauksesta.

”Laivameklarit ja agentit välittävät infopaketin laivoille ja samalla tekevät osansa päästöjen vähentämiseksi Itämereen. Infopaketti on loistava työkalu sekä aluksien että varustamoiden suuntaan”, toteaa toiminnanjohtaja Sari Turkkila Suomen Laivameklareista. Tämän lisäksi BSAG markkinoi infopakettia Vastuullinen merenkulku -hankkeessa.

Lisätietoja:

Elisa Mikkolainen, projektijohtaja, meriliikenne, Baltic Sea Action Group
+358 40 660 1829, elisa.mikkolainen@bsag.fi

Mirja Ikonen, tiimin vetäjä, meriympäristö, Traficom
+358 02 95 34 6481, mirja.ikonen@traficom.fi

Kirsti Tarnanen-Sariola, apulaisjohtaja, Suomen Satamaliitto ry
+358 50 564 6465, kirsti.tarnanen-sariola@satamaliitto.fi

BSAG:n vetämä vastuullisen meriliikenteen hanke ”Harmaiden vesien ja ruokajätteen vastuullinen käsittely Itämerellä” on kaksivuotinen ja saa rahoituksensa Euroopan meri- ja kalatalousrahaston Suomen toimintaohjelmasta 2014–2020.

Lue myös

Lue lisää
image/svg+xml