Siirry pääsisältöön

BSAG:n viljelijäyhteistyölle uutta rahoitusta peltomaan kasvukunnon parantamiseksi

Uutinen Carbon Action Uudistava maatalous

Baltic Sea Action Groupin jo 15 vuotta jatkunut viljelijäyhteistyö saa jatkorahoituksen vuosille 2024–2028. Louise ja Göran Ehrnroothin säätiön sekä Sophie von Julinin säätiön myöntämä rahoitus luo mahdollisuuksia BSAG:lle auttaa viljelijöitä parantamaan peltomaan kasvukuntoa, mikä edistää kestävää ruoantuotantoa.

HITTI-viljelijöitä pellonpiennarpäivällä

Baltic Sea Action Groupin jo 15 vuotta jatkunut viljelijäyhteistyö saa jatkorahoituksen vuosille 2024–2028. Louise ja Göran Ehrnroothin säätiön sekä Sophie von Julinin säätiön myöntämä rahoitus luo mahdollisuuksia BSAG:lle auttaa viljelijöitä parantamaan peltomaan kasvukuntoa, mikä edistää kestävää ruoantuotantoa.

Louise ja Göran Ehrnroothin säätiö sekä Sophie von Julinin säätiö ovat myöntäneet jatkorahoituksen BSAG:n viljelijäyhteistyölle vuosille 2024–2028.  Tämä rahoitus mahdollistaa tutkimustulosten ja hyvien käytäntöjen välittämisen Carbon Action -pilottitiloilta laajalle joukolle maanviljelijöitä. Suuret kiitokset rahoittajille!

Pitkäaikainen tuki ei ole ainoastaan toiminut BSAG:n viljelijäyhteistyön perustana, vaan on mahdollistanut myös muiden rahoituslähteiden hankkimisen. Se on myös osaltaan kannatellut laajempaa Carbon Action -yhteistyötä, jossa maanviljelijät, tutkijat ja yritykset yhdistävät voimansa parantaakseen Suomen maatalousmaiden tilaa ja siten myös Itämeren tilaa.

Carbon Action -alusta kattaa noin 40 toteutettua ja käynnissä olevaa hanketta. Viimeisen viiden vuoden aikana viljelijäyhteistyötä on laajennettu suomenruotsalaisiin viljelijöihin, ja viljelijöille on kehitetty erilaisia työkaluja. Viljelijöiden pienryhmissä on kehitetty tilannetajuista hiiliviljelyä ja luotu työkaluja uudistavan viljelyn suunnittelun ja toteuttamisen tueksi.

Pellot huippukuntoon

Seuraavalla viisivuotiskaudella edistämme viljelijöiden mahdollisuuksia parantaa peltomaansa rakennetta, vesitaloutta ja muita maan kasvukunnon osatekijöitä. Tavoitteenamme on saattaa Suomen pellot huippukuntoon, mikä on paitsi avain kannattavaan ruoantuotantoon, myös merkittävä askel ympäristönsuojelun näkökulmasta.

Kehitämme Carbon Action -klubia, joka tarjoaa viestintäkanavan ja verkoston viljelijöille sekä muille uudistavasta viljelystä kiinnostuneille. Panostamme siihen, että tieto toiminnastamme leviää ja innostaa mahdollisimman monia suomalaisia maanviljelijöitä. Jatkossa välitämme myös entistä enemmän tietoa eri viljelykäytäntöjen taloudellisista vaikutuksista.

Jaamme uutta tutkimustietoa ja pilottiviljelijöiden kokemuksia. Viljelijät kuluttavat tietoa eri tavoin, minkä vuoksi tuotamme erityyppistä materiaalia, kuten oppaita, artikkeleita ja lyhyitä videoita. Kokoamme muun muassa oppaan maan kasvukunnon moninaisista hyödyistä ja järjestämme inspiroivia webinaareja. Tuotamme materiaalia sekä suomeksi että ruotsiksi.

Monet maatalouden ympäristötoimenpiteiden esteistä ovat rakenteellisia. Tehtävänämme on tunnistaa nämä esteet ja kehittää ratkaisuja yhteistyössä viljelijöiden, tutkijoiden, yrityskentän sekä päättäjien kanssa. Näin teemme esimerkiksi kokoamalla eri sidosryhmät pyöreän pöydän keskusteluihin ja työpajoihin, joiden tavoitteena on tunnistaa sekä esteitä että ratkaisuvaihtoehtoja.

Hiiliviljelijöiden karonkka
Hiiliviljelijöiden karonkka

Uusi neuvonantajapaneeli

Uutena toimenpiteenä BSAG perustaa neuvonantajapaneelin, joka koostuu maanviljelijöistä. Paneelin tarkoituksena on auttaa BSAG:ta tekemään toiminnastaan entistäkin merkityksellisempää viljelijöille eri puolilla maata. Pysy kuulolla, sillä syksyllä avaamme mahdollisuuden kiinnostuneille viljelijöille hakea paneelin jäseniksi.

BSAG:n maataloustiimi on innoissaan yhteistyöstään viljelijöiden kanssa peltomaiden huippukunnon saavuttamiseksi. Tule mukaan matkalle kohti kestävämpää ja menestyvämpää maataloutta Suomessa!

OTA YHTEYTTÄ

Anne Antman

Projektipäällikkö, uudistava maatalous / Projektchef, regenerativt jordbruk

+358 40 650 3690

anne.antman@bsag.fi

Lue myös

Lue lisää
image/svg+xml