Siirry pääsisältöön

Elävä Itämeri -hankkeen ensimmäinen vuosi edisti merellisen monimuotoisuuden suojelua

Uutinen Merellinen suojelu

Itämeren vedenalaisen luonnon monimuotoisuuden suojeluun keskittyvä, Baltic Sea Action Groupin käynnistämä Elävä Itämeri -hanke alkoi vuoden 2019 syyskuussa Ålandsbankenin Itämeriprojektin rahoittamana. Hankkeessa hyödynnetään VELMU-ohjelmassa (Vedenalaisen meriluonnon monimuotoisuuden inventointiohjelma) kerättyä laajaa aineistoa Itämeren eliöstöstä ja elinympäristöjen sijainneista. Tällä hetkellä valtaosa monimuotoisimmista vedenalaisista alueista jää suojelun ulkopuolelle. Vain yhden prosentin tarkasti kohdennettu lisäys nykyisiin suojelualueisiin voisi kuitenkin tuplata suojelutehon.

Monimuotoisuus on usein runsainta yksityisessä omistuksessa olevilla vesialueilla, matalissa vesissä saarten ympärillä. Tämän vuoksi Elävä Itämeri -hanke pyrkii innostamaan etenkin yksityisiä vesialueiden omistajia suojelualueiden perustamiseen. Lisäksi hankkeen tavoitteena on kertoa suurelle yleisölle merellisen monimuotoisuuden merkityksestä ja suojelun tärkeydestä.

”Maailmalla yksi suurimmista esteistä merellisten suojelualueiden perustamisen tiellä on puutteellinen tieto vedenalaisesta elämästä, kuten erilaisten elinympäristöjen sijainneista. Olemme Suomessa onnekkaita, kun meillä on VELMU-ohjelman kaltainen toimija, joka on koonnut näin ainutlaatuisen kattavan aineiston Suomen merialueilta. Elävä Itämeri -hankkeessa pyrimme viemään tätä tietoa eteenpäin ja kannustamaan ihmisiä Itämeren monimuotoisuuden suojeluun,” kertoo hankkeen projektipäällikkönä joulukuussa 2019 aloittanut Anna Klemelä BSAG:sta.

Elävä Itämeri -hankkeen ytimessä on yhteistyö. Ålandsbankenin Itämeriprojektin rahoitus on mahdollistanut hankkeen toteuttamisen, ja yhteistyö jatkuu. Lisäksi mukana on Suomen ympäristökeskus, Metsähallitus, Varsinais-Suomen ely-keskus, Åbo Akademi, ympäristöministeriö sekä Helsingin yliopiston Tvärminnen eläintieteellinen tutkimusasema.

”Ålandsbankenin Itämeriprojekti on pitkään tukenut Itämerien tilaa edistäviä hankkeita ja yhteistyömme BSAG:n kanssa on ainutlaatuinen mahdollisuus vaikuttaa Itämeren meriluonnon monimuotoisuuteen. Elävä Itämeri -hanke on erinomainen esimerkki yhteistyön voimasta”, toteaa Ålandsbankenin Suomen liiketoiminta-alueen johtaja Anne-Maria Salonius.

Syksyllä 2019 aloitettiin Gullkronan suojelualuepilotin valmistelu. Paraisilla sijaitsevaa Gullkronan saarta ympäröivä vesialue on lajistoltaan monimuotoinen, mutta toistaiseksi alueella on vain pieniä yksittäisiä suojeltuja laikkuja. Tavoitteena on tuoda laajempi osa vesialueesta suojelun piiriin, jolloin suojeluteho paranee. Gullkronan pilotti toimii myös esimerkkinä, jonka kautta yksityisen suojelualueen perustamisesta voidaan kertoa suurelle yleisölle. Metsähallitus teki alueella tarkempia sukelluksia syyskuussa 2019, ja laati myöhemmin suojelualueelle rajausehdotuksen sekä alustavat käyttörajoitukset. Gullkronan pilotti pyritään saattamaan loppuun hankkeen toisen vuoden aikana.

Hankkeen ensimmäisen kauden aikana Elävä Itämeri -nettisivujen suunnittelu pääsi hyvään vauhtiin. Sivuille kootaan tietoa sekä Itämeren monimuotoisuudesta että sen suojelusta. Tavoitteena on lisäksi kertoa yksityisen suojelualueen perustamisprosessista mahdollisimman selkeästi, sekä koota sivuille myös muita toimenpiteitä, joita kuka tahansa Itämeren ystävä voi monimuotoisuuden hyväksi tehdä.

Vedenalaisen monimuotoisuuden sanomaa vietiin eteenpäin myös monenlaisissa tilaisuuksissa heti Elävä Itämeri -hankkeen käynnistymisestä alkaen. Keväällä 2020 alkanut koronan aikaansaama poikkeustilanne kuitenkin muutti myös Elävä Itämeri -hankkeen suunnitelmia. Useita keväälle ja kesälle suunniteltuja hankkeeseen liittyviä tapahtumia jouduttiin siirtämään ensi vuodelle suhteellisen lyhyelläkin varoitusajalla.

”Koronatilanne mutkisti suunnitelmia harmillisella tavalla. Tästä huolimatta – tai kenties juuri kaikkialla vallitsevan epävarman tilanteen vuoksi – Elävä Itämeri -hanke on otettu yleisön parissa ilahtuneena vastaan. Itämerestä kerrotaan usein lähinnä huonoja uutisia, mutta hankkeemme luo toivoa ja nostaa esiin myös Itämeren kauneuden. Esimerkiksi VELMU-ohjelman puitteissa otetut kauniit vedenalaiset valokuvat todistavat, että Itämeri voi parhaimmillaan loistaa jopa trooppisissa väreissä,” Klemelä kertoo.

Hankkeen ensimmäinen vuosi päättyi elokuun lopussa. Samaan ajankohtaan sattui sopivasti myös Itämeripäivä, jota BSAG vietti Korkeasaaressa yhdessä Metsähallituksen sukeltajien kanssa. Hetkeksi hellittänyt koronatilanne mahdollisti BSAG:n, Korkeasaaren ja Metsähallituksen yhteisen tapahtuman, jossa teemana oli luonnollisesti Itämeren vedenalainen monimuotoisuus. Itämeripäivä houkutteli paikalle etenkin koululaisryhmiä, joten myös nuorempi sukupolvi pääsi perehtymään elävän Itämeren merkitykseen.

Ålandsbankenin Itämeriprojekti on myöntänyt rahoituksen Elävä Itämeri -hankkeen toiselle kaudelle. Jatkokauden suunnitelmista voit lukea lisää täältä.

Lue myös

Lue lisää
image/svg+xml