Siirry pääsisältöön

Fosforin käytön rajoittaminen edistää vesiensuojelua ja kestävämpää ravinteiden käyttöä, mutta BSAG kaipaa myös tukitoimia

Uutinen Uudistava maatalous

Maa- ja metsätalousministeriön valmistelema asetus laajentaa fosforin käytön sääntelyä maa- ja puutarhataloudessa sekä viher- ja ympäristörakentamisessa. Asetusluonnos oli lausuntokierroksella 26.8. saakka. BSAG korosti lausunnossaan, että asetus voi osaltaan vauhdittaa kotieläinten lannan kestävää käyttöä ja vaikuttaa positiivisesti vesiensuojeluun. Rinnalle kuitenkin tarvitaan tukitoimia.

Sinilevää meressä

BSAG tukee uudistettuun lannoitelakiin (711/2022) nojaavan asetuksen tavoitetta vähentää peltomaahan kertynyttä ylijäämäfosforia erityisen korkean fosforiluvun pelloilta. Tämä fosfori on erityisesti kasvukauden ulkopuolella herkkä huuhtoutumiselle ja tutkimus on osoittanut, että peltomaan korkeat fosforiluvut ovat keskeinen tekijä vesistöjen fosforikuormituksessa.

Asetuksen tuoma oleellisin muutos liittyy kotieläintiloihin. Lannoitelaki ja asetus tuovat nykyisen maatalouden ympäristökorvausjärjestelmän fosforilannoitusrajat koskemaan kaikkia tiloja, olivat ne mukana ympäristökorvausjärjestelmässä tai eivät.

“Joillekin kotieläintiloille uusi asetus tulee aiheuttamaan päänvaivaa, kun lantaa syntyy enemmän kuin mitä lähipelloille voi laittaa. Siksi on tärkeää edistää eläin- ja kasvitilojen välistä yhteistyötä lannankäytössä sekä parantaa neuvonta- ja urakointipalveluiden tarjontaa”, sanoo BSAG:n projektipäällikkö Kaj Granholm.

Rinnalle tarvitaan neuvontaa, tutkimusta ja tukea investointeihin

“Toivomme, että tämä asetus osaltaan vauhdittaa kotieläinten lannan kestävää lannoituskäyttöä ja jalostamista paremmiksi lannoitetuotteiksi. Tähän tarvitaan kuitenkin rinnalle tukitoimia, kuten investointitukia, neuvontaa, tutkimusta – myös esimerkiksi lisäämään biokaasun ja jatkojalosteiden käyttöä,” kertoo Kaj Granholm.

Toinen keskeinen parannus on fosforin sääntely viher- ja ympäristörakentamisessa, mikä on tärkeää vesiensuojelun kokonaisuuden kannalta.

Asetuksessa lannoitevalmisteiksi määritellään myös maanparannusaineina tunnetut kipsi ja rakennekalkki. BSAG kummastelee sitä, että aineiden mukana peltoon laitettavaa fosforia ei oteta huomioon fosforin käytön rajoituksissa. Kipsin mukana fosforia laitetaan peltoon keskimäärin 8 kg/ha. BSAG toivoo, että tämä epäloogisuus voidaan oikaista.

“Tämä asetus on tervetullut askel vesiensuojelun näkökulmasta. Yhtä tärkeää on, että asetus vauhdittaa muitakin toimia, joilla huolehditaan maaperän kunnosta ja vahvistetaan maatalouden sopeutumiskykyä ja huoltovarmuutta”, Granholm kiteyttää.

OTA YHTEYTTÄ

Kaj Granholm

Projektipäällikkö, uudistava maatalous, EU-asiat

+358 46 850 9208

kaj.granholm@bsag.fi

Lue myös

Lue lisää
image/svg+xml