Siirry pääsisältöön

Ensimmäinen Itämeri-sitoumus ship waste actioniin: Kymen vesi tutkii laivojen jätevesiä

Uutinen Yritysyhteistyö

Itämerellä liikennöi joka hetki noin 2000 rahtialusta, ja näillä aluksilla seilaa arvioilta 25 000 merenkulkijaa. Rahtialuksilla syntyvät talous- ja käymäläjätevedet saa laillisesti purkaa Itämereen. Miten pahasti laivojen jätevedet rehevöittävät Itämerta? Miten tehokkaasti laivojen käsittelylaitteistot toimivat? Miten jätevesien ominaisuudet vaikuttavat sen hyötykäytön mahdollisuuksiin? Kymen Vesi osallistuu BSAG:n Ship Waste Actioniin analysoimalla rahtilaivojen jätevesiä vastausten saamiseksi.

Kymen Vesi antaa BSAG:lle Itämeri-sitoumuksen, jonka myötä yhtiö kerää näytteitä, analysoi tuloksia ja raportoi HaminaKotkan satamassa käyvien rahtilaivojen jätevesien ominaisuuksista. Näin vesihuoltolaitos lisää tietoa rahtilaivoilla syntyvien jätevesien hyötykäytön mahdollisuuksista. Lisäksi Kymen Vesi puhdistaa rahtialusten jätevedet. Prosessissa syntyvä jätevesiliete jalostetaan biokaasulaitoksessa uusiutuvaksi energiaksi – biokaasuksi. Kymen Vesi on tärkeässä roolissa myös, kun satamaan saapuu yksittäinen loistoristeilijä, jolla jätevettä voi olla poikkeuksellinen määrä kerralla.

”Ympäristövastuullisuus on yrityksellemme tärkeä arvo ja etsimme koko ajan uusia keinoja konkreettisten ympäristötekojen toteuttamiseksi omassa toiminnassamme. Ship Waste Action on esimerkki hankkeesta, jossa voimme olla ulkopuolisena mukana toteuttamassa tärkeää ympäristötekoa. Koemme että myös välillinen vaikuttaminen on osa strategisten tavoitteidemme mukaista toimintaa, jonka tavoitteena on meille kaikille puhtaampi Itämeri,” kertoo Kymen Veden laitospäällikkö Emmi-Maria Ukko.

Kymen Veden omaehtoinen panostus jätevesien tutkimiseen merkitsee paljon, sillä tietoa rahtilaivojen jätevesistä on saatavilla varsin vähän. Itämeren suojelun toimintaohjelman toteuttaminen edellyttää sekä käymäläjätevesien että talousvesien koostumuksen tutkimista, samoin niiden ympäristövaikutusten selvittämistä. Ship Waste Actionin ja Kymen Veden sitoumuksen myötä meillä on mahtava tilaisuus tiedon kartuttamiseen,” iloitsee Elisa Mikkolainen, BSAG:n projektijohtaja.

Ship Waste Action on yhteistyötä, jossa rahtialusten käymäläjätevesistä tehdään biokaasua. Kymen Vesi on Kotkan, Kouvolan ja Pyhtään kuntien omistama vesihuoltolaitos. Tällä hetkellä mukana ovat myös HaminaKotkan satama, Gasum, Autoyhtymä Vuorinen, varustamoista Meriaura ja RABN, Essberger & Stolt Tankers, Utkilen ja Maersk, laivameklareista C&C Port Agency, Dahlberg’s Agency ja GAC Finland. Toimintaa laajennetaan parhaillaan muihin Suomen satamiin. Tervetuloa mukaan uudet toimijat.

Lue myös

Lue lisää
image/svg+xml